Cartier Women’s Initiative

คาร์เทียร์ต่อยอด Cartier Women’s Initiative เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการสตรี จัด CWI Speaker Series ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมเปิดรับผู้สมัครประจำปี 2024

Alternative Textaccount_circle
event
Cartier Women’s Initiative
Cartier Women’s Initiative

Initiative Speaker Series ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการสตรี แบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม นำโดย สาลินี ถาวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซันสว่าง และผู้ได้รับรางวัล โครงการ Cartier Women’s Initiative ปี 2014 จากประเทศไทย มินท์ ลิม ผู้ก่อตั้ง School of Concepts และผู้ได้รับรางวัล โครงการ Cartier Women’s Initiative ปี 2023 จากประเทศสิงคโปร์ และเชอรี่ – เข็มอัปสร ตัวแทนผู้ประกอบการหญิงที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม Cartier Women’s Initiative 2024 เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ 10 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2566 

เมื่อเร็วๆ นี้ คาร์เทียร์ได้แต่งตั้ง อมาล คลูนี่ย์ (Amal Clooney) นักกฎหมายสตรีชื่อดังระดับโลกและผู้ก่อตั้ง Clooney Foundation for Justice มูลนิธิที่ส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม เป็นตัวแทนคนแรกของ Cartier Voices เพื่อสนับสนุน โครงการCartier Women’s Initiative เป็นการตอกย้ำและแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าคาร์เทียร์มีความมุ่งมั่นและเดินหน้าสนับสนุนธุรกิจที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างยั่งยืน กว่า 16 ปีที่ Cartier Women’s Initiative ได้บ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2006 คาร์เทียร์ได้มอบเงินทุนรวมทั้งสิ้น 7,440,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ผู้ประกอบการสตรีผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง 298 ท่านจาก 63 ประเทศ ที่ดำเนินธรุกิจเพื่อสังคมที่สร้างแรงขับเคลื่อนจากความเชื่อที่มีร่วมกัน ในอันที่จะหาทางแก้ปัญหาความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดของโลก

คุณพรปรียา วิวัฒนชาต กรรมการผู้จัดการ คาร์เทียร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เมื่อปีที่ผ่านมาคาร์เทียร์ได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการสตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเปิดตัวเวทีการเสวนาให้ทั่วภูมิภาค รวมทั้งประเทศไทย และเพื่อสานต่อการเติบโตของโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีนี้คาร์เทียร์ได้เพิ่มการจัดการเสวนาจาก 5 ครั้งเป็น 16 ครั้งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ออสเตรเลีย และประเทศไทย  เพื่อจะรวมตัวผู้นำทางความคิดและผู้ประกอบการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียมาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ รวมถึงถึงมุมมองในการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม”
Cartier Women’s Initiative Speaker Series ที่จัดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากสาลินี ถาวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซันสว่าง และผู้ได้รับรางวัล โครงการ Cartier Women’s Initiative ปี 2014 จากประเทศไทย ร่วมด้วย มินท์ ลิม (Mint Lim) ผู้ก่อตั้ง School of Concepts และผู้ได้รับรางวัล โครงการCartier Women’s Initiative ปี 2023 จากประเทศสิงคโปร์ และเชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดง เจ้าของธุรกิจเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยและผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดง เจ้าของธุรกิจเพื่อสังคมที่สนับสนุนเกษตรกรไทยที่ทำการเกษตรแบบรับผิดชอบ และผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “โครงการCartier Women’s Initiative เป็นโครงการหนึ่งที่ทรงพลังต่อสังคม การที่องค์กรระดับโลกอย่างCartier มอบโอกาสให้กับผู้หญิงที่มีความสามารถ แต่ยังขาดโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรม นี่จึงเป็นเหมือนแรงกระตุ้นและกระบอกเสียงสำคัญที่ทำให้สังคมหันมาสนใจและสนับสนุนในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น เพราะการที่จะทำธุรกิจเพื่อสังคมให้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ต้องมีองค์ประกอบและองค์ความรู้หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุน หรือความรู้เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจและการเงินอย่างยั่งยืน โครงการนี้จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการหญิงมีแรงใจและได้รับแรงสนับสนุน เพื่อที่จะดึงความสามารถที่โดดเด่นของตนเองออกมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง”

มินท์ ลิม ผู้ก่อตั้ง School of Concepts โรงเรียนส่งเสริมศักยภาพ และเรียนรู้ทางเลือกในประเทศสิงคโปร์และผู้ได้รับรางวัล โครงการCartier Women’s Initiative ปี 2023 กล่าวว่า “โครงการCartier Women’s Initiative ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ได้รับการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกหลากหลายสาขา นอกจากนี้ ยังได้พบกับคนใหม่ๆ ที่มีพลังบวกและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมเหมือนกัน การที่จะประสบความสำเร็จและมี Integrated Work-life Balance ที่ดีได้จะต้องเริ่มมาจากแรงสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว ดังนั้นการสนับสนุนทางด้านจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและมองข้ามไม่ได้”

สาลินี ถาวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซันสว่าง ผู้ให้บริการติดตั้งโซลาเซลล์ โมเดลธุรกิจยั่งยืน ผู้ได้รับรางวัล โครงการCartier Women’s Initiative ปี 2014 จากประเทศไทยคนแรก กล่าวว่า “อยากฝากถึงผู้หญิงที่กำลังดำเนินธุรกิจหรือกำลังที่จะก้าวเข้ามาทำธุรกิจ สิ่งที่สำคัญคือจะต้องไม่ล้มเลิกความตั้งใจ จะต้องมีแรงสู้เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามา นอกจากนี้ ยังจำเป็นที่จะต้องเปิดรับความคิดใหม่ๆ และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ หากขาดสกิลด้านไหน ต้องค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมหรือเข้าร่วมสัมมนาเพื่ออัพเดตความรู้ให้ทันสถานการณ์ ท้ายที่สุด แพชชั่น จิตใจที่ดี และความอดทน คือคติสามอย่างที่ยึดถือในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จได้”

นับตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมาCartier Women’s Initiative ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีและสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม จวบจนปัจจุบันนี้ คาร์เทียร์ได้เชิดชูเกียรติสตรีในฐานะพลเมืองของโลกที่มีส่วนร่วมสร้างความรุ่งเรืองมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนต่างๆ รวมไปถึงชุมชนที่อยู่นอกประเทศของตัวเอง การท้าทายภาพจำด้านเพศภาวะและทลายอุปสรรคในการก้าวสู่ความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลและวิทยากรทุกท่าน เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงในทุกวัน และยิ่งไปกว่านั้นคือ ทุกคนล้วนเป็นตัวแทนที่สื่อถึงพลังอำนาจของผู้หญิง คาร์เทียร์ตั้งเป้าไว้ว่าจะเปลี่ยนชุมชนที่หลากหลายเหล่านี้ให้เป็นอีโคซิสเต็มที่เชื่อมโยงกันเพื่อเป็นพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสิ่งใดมาหยุดยั้งได้

Cartier Women’s Initiative 2024 Edition เปิดรับสมัคร 10 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566
Cartier Women’s Initiative เปิดรับธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดและภาคธุรกิจใด ขอเพียงเป็นธุรกิจที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยในช่วงก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการประจำปี 2024 คาร์เทียร์จะร่วมกับพันธมิตรโครงการ อาทิ StartupX ช่วยผู้สมัครเตรียมตัวเข้าโครงการ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด กติกา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.cartierwomensinitiative.com/regional-awards

อ่านบทความที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อื่นๆ ได้ที่นี่
OPPO เติมเต็มความสุขต้อนรับสงกรานต์แสนพิเศษ ผ่านแคมเปญ OPPO Songkran Festivalจัดเต็มโปรโมชันและของแถมสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 เมษายน 2566
Hotel MYS Khao Yai โรงแรมระดับ 5 ดาวแนวลักชูรีโคซี อบอุ่น สวยงาม อาหารเลิศ
12 เรื่องน่ารักๆ ที่แม่สื่อมืออาชีพอยากบอกคนโสด (ไม่โสดก็อ่านได้)
เครื่องราง และ ครื่องประดับเสริมเฮง เสริมมงคล มีไว้เสริมความปังตลอดทั้งปี!
ฮ่องกง 2023 เมืองของคนรักสีสัน อาหาร และสายมูฯ #สายถ่ายภาพก็ฟินนะ
ทายนิสัย ของคุณจากของว่างที่ชอบกิน
ไปชาร์จพลังกายใจให้เต็มอิ่มที่ Marasca Khao Yai
สถานที่ขอพร เรื่องเมตตามหานิยม ในฮ่องกง ให้สมดั่งใจหวัง วาเลนไทน์นี้ ไม่มีโสด!
สถานที่ขอพร เรื่องเมตตามหานิยมในไทย อยากชีวิตปัง งานเฮง รักสมหวัง ต้องไป!
อยากให้คนไทยได้สัมผัสบรรยากาศเก๋ๆ แบบนี้ที่ Hotel Indigo
ปักหมุดที่เที่ยว-ที่พัก หลงรักมากกก @แม่ฮ่องสอน ตาม Booking.com มาเช็คอินได้ไม่ต้องวัดดวง!
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ต้อนรับคณะทัวร์กลุ่มแรกจากไทย พร้อมจุดประกายมนตร์มหัศจรรย์ขึ้นอีกครั้ง

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up