เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10 , เหรียญกษาปณ์ , เหรียญที่ระลึก , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก , รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , เหรียญร.10 , เหรียญที่ระลึกร. 10 , กรมธนารักษ์ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เปิดคลังความวิจิตร เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และ เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10

Alternative Textaccount_circle
event
เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10 , เหรียญกษาปณ์ , เหรียญที่ระลึก , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก , รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , เหรียญร.10 , เหรียญที่ระลึกร. 10 , กรมธนารักษ์ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10 , เหรียญกษาปณ์ , เหรียญที่ระลึก , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก , รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , เหรียญร.10 , เหรียญที่ระลึกร. 10 , กรมธนารักษ์ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และ เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10 อีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เปิดคลังความวิจิตร เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และ เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10

เนื่องในวาระสำคัญที่เป็นมหามงคลยิ่งกับพสกนิกรชาวไทยที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ซึ่งมีแผนกำหนดการงานตลอดทั้งวันถึง 3 วัน ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาอ่านกำหนดการวันพระราชพิธีอย่างละเอียดได้ที่นี่

ด้วยเหตุการณ์ที่น่าจดจำระดับชาติจึงเป็นโอกาสอันดีที่พสกนิกรจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี แม้จะไม่ได้เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จก็สามารถสวมเสื้อเหลือง หรือสะสมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่กรมธนารักษ์ได้เปิดให้สั่งจองมาตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยแต่ละแบบมีความวิจิตรและรายละเอียดที่ต่างกัน ดังนี้

 

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10 , เหรียญกษาปณ์ , เหรียญที่ระลึก , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก , รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , เหรียญร.10 , เหรียญที่ระลึกร. 10 , กรมธนารักษ์ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระนามพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่ชิดขอบ ส่วนด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ และคำว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 อยู่ขอบบน ขอบล่างเป็นตัวเลขชนิดราคาของเหรียญ และคำว่าประเทศไทย โดยมี 3 เนื้อโลหะ ดังนี้

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา 99.99% ชนิดราคา 19,000 บาท ราคาจำหน่ายเหรียญละ 40,000 บาท มีจำนวน 50,000 เหรียญ

 

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10 , เหรียญกษาปณ์ , เหรียญที่ระลึก , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก , รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , เหรียญร.10 , เหรียญที่ระลึกร. 10 , กรมธนารักษ์ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา 92.5% ชนิดราคา 1,000 บาท ราคาจำหน่ายเหรียญละ 3,000 บาท จำนวน 100,000 เหรียญ

 

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10 , เหรียญกษาปณ์ , เหรียญที่ระลึก , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก , รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , เหรียญร.10 , เหรียญที่ระลึกร. 10 , กรมธนารักษ์ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิล ชนิดราคา 20 บาท จ่ายแลกเหรียญละ 20 บาท จำนวน 5,000,000 เหรียญ

 

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10 , เหรียญกษาปณ์ , เหรียญที่ระลึก , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก , รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , เหรียญร.10 , เหรียญที่ระลึกร. 10 , กรมธนารักษ์ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

 

เหรียญที่ระลึก

ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และมีพระนามพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์และคำว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 อยู่ขอบนอก โดยมี 3 เนื้อโลหะ ดังนี้

เหรียญแพลทินัม จำหน่ายเหรียญละ 1,000,000 บาท ซึ่งจะมีเลขลำดับกำกับไว้ด้วย

 

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10 , เหรียญกษาปณ์ , เหรียญที่ระลึก , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก , รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , เหรียญร.10 , เหรียญที่ระลึกร. 10 , กรมธนารักษ์ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ 95% เหรียญละ 5,000 บาท

 

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10 , เหรียญกษาปณ์ , เหรียญที่ระลึก , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก , รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , เหรียญร.10 , เหรียญที่ระลึกร. 10 , กรมธนารักษ์ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

เหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ 95% เหรียญละ 3,000 บาท

 

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10 , เหรียญกษาปณ์ , เหรียญที่ระลึก , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก , รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , เหรียญร.10 , เหรียญที่ระลึกร. 10 , กรมธนารักษ์ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

สำหรับประชาชนที่สนใจยังสามารถสั่งจองกันได้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม เหรียญทุกชนิดหากจำหน่ายหมดแล้ว จะไม่มีการผลิตซ้ำใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งวาระอันมงคลที่จะบันทึกหน้าประวัติศาสตร์และเก็บเหรียญที่ระลึกไว้เพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนผ่านสู่รัชสมัยใหม่แห่งราชวงศ์จักรี

 

เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก phralan.in.th / news.thaipbs.or.th

รูปจาก : phralan.in.th / ktb.co.th

เรื่องโดย : Lizhu

 

ติดตามอ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจาก สุดสัปดาห์ ได้ทางลิ้งค์นี้ คลิก 

ตราสัญลักษณ์ที่ถูกต้องสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับประชาชนทั่วไป

ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการสืบทอดราชประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร์

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครอบคลุมช่วงต้น – ช่วงกลาง – ช่วงปลาย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบิน

คำถวายพระพรชัยมงคลที่ถูกต้องสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

10 สถานที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กับความเป็นมาในประวัติศาสตร์ไทย

ความวิจิตรตระการตาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ตารางถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

รวมภาพวาดฝีพระหัตถ์ของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และคำพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชน

ประชาชนร่วมใจสมัครจิตอาสาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up