โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ, โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย, ตารางถ่ายทอดสด, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ตารางถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Alternative Textaccount_circle
event
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ, โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย, ตารางถ่ายทอดสด, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ, โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย, ตารางถ่ายทอดสด, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผย ตารางถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคมนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช็ค ตารางถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สำหรับตารางถ่ายทอดสดจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 9.40 น. ถึง 18.00 น. โดยมีลำดับขั้นตอนในส่วนของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังต่อไปนี้

 • เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
 • เสด็จพระราชดำเนินไปทรงมนัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
 • นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ และจุดเทียน
 • พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ส่วนวันที่ 4 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสำคัญที่จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดสดเร็วขึ้นกว่าวันที่ 3 พฤษภาคม โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึง 17.30 น. ซึ่งจะมีพิธีสำคัญเกิดขึ้นมากมายในวันดังกล่าว

 • พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • สรงพระมุรธาภิเษก
 • ทรงรับน้ำอภิเษก
 • เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล
 • ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก
 • ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ, โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย, ตารางถ่ายทอดสด, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ต่อมาในวันที่ 5 พฤษภาคม จะมีช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดที่ยาวนานที่สุดกว่า 13 ชั่วโมง 20 นาที โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 8.40 น. ถึง 22.00 น. ตั้งแต่เช้ายันค่ำนั่นเอง ซึ่งมีพิธีที่น่าติดตามหลายส่วน

 • พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
 • สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
 • เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

วันสุดท้ายสำหรับพระราชพิธีในวันที่ 6 พฤษภาคม ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จะแบ่งการถ่ายทอดสดออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกตั้งแต่เวลา 16.10 – 17.50 น. จะเป็นเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

ต่อมาจะทรงเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ก่อนที่ในเวลา 19.00 – 19.30 น.จะเป็นแสดงแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติด้วยโดรน 300 ลำ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ติดตามอ่านเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากสุดสัปดาห์ได้ทางลิงค์นี้ คลิก

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวสด

TEXT : ImJinah

PHOTO : สำนักนายกรัฐมนตรี

CLIP : AMARIN TVHD

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำถวายพระพรชัยมงคลที่ถูกต้องสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ความวิจิตรตระการตาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการสืบทอดราชประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร์

ตราสัญลักษณ์ที่ถูกต้องสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครอบคลุมช่วงต้น – ช่วงกลาง – ช่วงปลาย

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up