กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครอบคลุมช่วงต้น – ช่วงกลาง – ช่วงปลาย

Alternative Textaccount_circle
event
กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไม่ได้มีแค่ช่วงวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น แต่เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี และจะยาวไปจนถึงช่วงปลายปี 2562 ซึ่งกำหนดการทั้งหมดมีดังนี้ค่ะ

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครอบคลุมช่วงต้น – ช่วงกลาง – ช่วงปลาย

 

กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร , การฝึกซ้อมริ้วขบวน , พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน , วัดพระศรีรัตนศาสดาราม , น้ำอภิเษก , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้น , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องกลาง , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย , กำหนดการพระราชพิธี

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม หลังจากนั้นก็ได้มีการเริ่มเตรียมการอย่างต่อเนื่อง

เริ่มจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นครั้งแรก โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการปรับภูมิทัศน์ในกรุงเทพฯ ด้วย

ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 ก็ได้เริ่มเตรียมการฝึกซ้อมริ้วขบวนที่จะใช้ในพระราชพิธี ซึ่งมีด้วยกัน 3 ริ้วขบวน คือ

-ริ้วขบวนอัญเชิญพระสุพรรณบัฏ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และดวงตราพระราชสมภพ

-ริ้วขบวนเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมานมายังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

-ริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค

ต่อมาในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2562 รองนายกฯ ก็ได้แถลงข่าวแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 รวมไปถึงแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกขึ้นเพื่อจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขณะเดียวกันทั่วกรุงเทพฯ ก็ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง โดยเชิญชวนจิตอาสามาร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน หลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกช่วงต้นที่จะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ดังนี้

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกช่วงต้น (ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 3 พฤษภาคม)

วันที่ 6 – 19 เมษายน 2562 เป็นการเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก

 • 6 เมษายน มีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญทั้ง 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ) โดยแต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
 • 8 เมษายน พิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอารามหลวงประจำแต่ละจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอีกเช่นกัน
 • 9 เมษายน เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอารามหลวงประจำแต่ละจังหวัด
 • 18 เมษายน เป็นพิธีเสกน้ำอภิเษก ประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 • 19 เมษายน แห่เชิญน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร , การฝึกซ้อมริ้วขบวน , พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน , วัดพระศรีรัตนศาสดาราม , น้ำอภิเษก , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้น , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องกลาง , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย , กำหนดการพระราชพิธี

 

วันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 เป็นการจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร และจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันที่ 2 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

3 พฤษภาคม มีการประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลังจากนั้นในเวลา 10.00 น. เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรจากวัดพระศรีรัตนศาสนดารามมายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ส่วนช่วงเย็นเป็นต้นไปในหลวงรัชกาลที่ 10 จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ จุดเทียนชัย จากนั้นพระสงฆ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเจริญพระพุทธมนต์

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกช่วงกลาง (4 – 6 พฤษภาคม 2562)

4 พฤษภาคม จะเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในหลวงรัชกาลที่ 10 จะเสด็จออกมหาสมาคม โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

 • 10.09 – 12.00 น. สรงมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักพรรดิพิมาน และทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัฐรบิฐ
 • 14.00 น. เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย
 • 16.00 น. เสด็จฯ โดยขบวนราบใหญ่ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปราสาทพระเทพบิดร และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 • 18.00 น. เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภช ณ หมู่พระมหามณเฑียร
 • (เวลา 13.19 – 20.30 น. เฉลิมพระราชมณเฑียร เถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน)

 

กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร , การฝึกซ้อมริ้วขบวน , พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน , วัดพระศรีรัตนศาสดาราม , น้ำอภิเษก , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้น , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องกลาง , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย , กำหนดการพระราชพิธี

 

5 พฤษภาคม จะเป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค  

 • 09.00 น.พระราชพิธี เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระ เทศน์ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย
 • 16.30 น. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา ทางสถลมารค เริ่มจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)  ตามลำดับ

 

6 พฤษภาคม ให้พสกนิกร คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

 • 16.30 น. เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
 • 17.30 น. เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้ทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย

สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลายจะเป็นการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น.

 

เรียบเรียงข้อมูลจาก phralan.in.th / wikipedia.org

รูปจาก : phralan.in.th

เรื่องโดย : Lizhu

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีอื่นๆ ได้ต่อที่นี่

การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับประชาชนทั่วไป

ตราสัญลักษณ์ที่ถูกต้องสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการสืบทอดราชประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร์

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up