พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, คำกล่าวพระพรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ถวายพระพรพระมหากษัตริย์, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, รัชกาลที่ 10, พระมหากษัตริย์ไทย

คำถวายพระพรชัยมงคลที่ถูกต้องสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Alternative Textaccount_circle
event
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, คำกล่าวพระพรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ถวายพระพรพระมหากษัตริย์, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, รัชกาลที่ 10, พระมหากษัตริย์ไทย
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, คำกล่าวพระพรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ถวายพระพรพระมหากษัตริย์, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, รัชกาลที่ 10, พระมหากษัตริย์ไทย

สำหรับ คำถวายพระพรชัยมงคล ที่ถูกต้องสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้นั้น ทางสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้ประชาชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ใช้ได้อย่างถูกต้อง

คำถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำหรับคำถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • ส่วนแรก จะเป็นคำถวายพระพรชัยมงคลที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงแค่ช่วงเช้าของวันที่ 4 พฤษภาคม

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

                                                          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

                                                         ข้าพระพุทธเจ้า……….

*หลังข้าพระพุทธเจ้า จะตามด้วยคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัวเอง ถ้ามีตำแหน่งให้พูดตำแหน่งต่อท้าย กรณีเป็นหน่วยงานให้ตามด้วยชื่อหน่วยงานได้เลย)

หรือแบบที่ 2

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ทรงพระเจริญ

                                                            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

                                                            ข้าพระพุทธเจ้า………. 

  • ส่วนที่สอง คำถวายพระพรชัยมงคลที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่เวลาบ่ายของวันที่ 4 พฤษภาคม

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

                                                                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

                                                   ข้าพระพุทธเจ้า……… 

หรือแบบที่ 2

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ทรงพระเจริญ

                                                                ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

                                               ข้าพระพุทธเจ้า…….. 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, คำกล่าวพระพรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ถวายพระพรพระมหากษัตริย์, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, รัชกาลที่ 10, พระมหากษัตริย์ไทย

นอกจากคำถวายพระพรที่เป็นข้อความแล้ว ยังมีคำถวายพระพรชัยมงคลในรูปแบบกลอนอีกด้วย

แบบที่ 1

บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์

เฉลิมสวัสดิ์รัฐสีมา

พระบารมีเกริกก้องฟ้า

ปกประชาราษฎร์ร่มเย็น

                                                                 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

                                              ข้าพระพุทธเจ้า …….

แบบที่ 2

บรมราชาภิเษกบรมนาถ

ปรมราชาธิราชนฤบดี

สิริสวัสดิ์ทั่วรัฐธานี

ปลื้มเปรมปรีดิ์ผองพสกไทย

                                                                  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

                                               ข้าพระพุทธเจ้า …….

แบบที่ 3

บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์ขัตติยา

ปวงประชาราษฎรน้อมถวายพระพรชัยมงคล

ทั่วรัฐสีมามณฑลถวายอาศิรวาท

บรมนาถนราธิบดีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ขออานุภาพแห่งพระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

จงอภิบาลรักษาพระองค์ให้ทรงพระเกษมสำราญ

เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน

สถิตเสถียรในมไหศวรรยราชสมบัติ

พร้อมจตุรพิธพรสิริสวัสดิ์

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสฤษดิ์ดังพระราชประสงค์

พระบารมียังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรทั่วเมทนีดล

พระเกียรติคุณวิบูลย์ผลเกริกไกร

พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล

ปกรักษาบ้านเมือง พระศาสนา และอาณาประชาราษฎร์

ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไปตราบกาลนาน

                                                                   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

                                               ข้าพระพุทธเจ้า …….

แบบที่ 4

ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แห่งสมเด็จพระปรมราชาธิราช

น้อมถวายอาศิรวาทด้วยปีติโสมนัส

สรรพสิริสวัสดิ์บังเกิดแก่แผ่นดิน

ความร่มเย็นแผ่ไพศาลทุกทิศานุทิศ

ขออานุภาพพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ประทานพรให้เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน

พร้อมด้วยพิพิธพรมงคลอันโอกาสไพบูลย์

สถิตเสถียรจำรูญจรัสในสิริราชสมบัติ

ทรงเปี่ยมพระพลานุภาพนำพสกนิกรผาสุกสโมสร

พระเกียรติคุณเกริกไกรขจายขจร

ทรงพระเกษมสำราญพระราชหฤทัย

พระบรมเดชานุภาพแผ่ปกไทยวิวัฒน์สถาพรตราบกาลนาน

                                                                   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

                                               ข้าพระพุทธเจ้า …….

 

ติดตามอ่านเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากสุดสัปดาห์ได้ทางลิงค์นี้ คลิก

TEXT : ImJinah
PHOTO : สำนักนายกรัฐมนตรี
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up