ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

รวมภาพวาดฝีพระหัตถ์ของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และคำพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชน

Alternative Textaccount_circle
event
ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10
ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

รวมภาพวาดฝีพระหัตถ์ของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงส่งคำอวยพร คำพระราชทานกำลังใจ แก่ประชาชนทั่วแผ่นดิน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  

รวมภาพวาดฝีพระหัตถ์ของ ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่เพียงมีปณิธานอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์ยังทรงเป็นห่วง อวยพร และพระราชทานกำลังใจให้ประชาชนอยู่เสมอ ดังเห็นได้ชัดจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงวาดภาพ พร้อมเขียนถ้อยคำสั้นๆ แต่สื่อความหมายได้อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งมีมากมายนับไม่ถ้วน ดังนี้

 

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ส.ค.ส.และสมุดบันทึกปีพ.ศ.2560 – 2562 เพื่อหารายได้ช่วยเหลือราษฎร

ทุกๆ ปีใหม่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรจะทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน เพื่ออวยพรปีใหม่ให้พสกนิกรของพระองค์ โดยจะทรงสอดแทรกคำอวยพร ควบคู่ไปกับข้อคิด หลักปรัชญาในการใช้ชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้มีความสุขอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นคือ ในคราวเดียวกันยังทรงวาดและโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำสมุดบันทึก แล้วจัดจำหน่าย เพื่อนำเงินไปสมทบทุนช่วยเหลือราษฎรที่กำลังได้รับความเดือดร้อน เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 – 2562 ได้ดังนี้

  • ส.ค.ส.ปีพ.ศ. 2560 มีทั้ง 4 แบบด้วยกัน ซึ่งเป็นส.ค.ส.ที่พระองค์ทรงอวยพรตั้งแต่วันคริสต์มาสรวมถึงวันปีใหม่ด้วย โดยภาพวาดทั้ง 4 แบบจะมีภาพบ้าน ต้นคริสต์มาส สโนว์แมน รวมไปถึงคำอวยพรของพระองค์ ซึ่งแต่ละภาพจะแตกต่างกันออกไป

 

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

นอกจากส.ค.ส.จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ยังมีสมุดบันทึกฝีพระหัตถ์ที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานเพื่อจัดจำหน่าย โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ร.พ.ศิริราช พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้เมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2560

 

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

  • ส.ค.ส.ปีพ.ศ. 2561 มี 4 แบบเช่นกัน โดยเป็นภาพวาดการละเล่นของไทย ได้แก่ มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร ขี่ม้าก้านกล้วย และกระโดดเชือก โดยใช้ภาพพื้นหลังเป็นบ้านไทยในสมัยก่อนที่มีบ้านทรงไทยแบบใต้ถุนสูง มีฟางข้าวอยู่ข้างบ้าน มีต้นไม้ เด็กๆ กำลังเล่นกัน และมีสุนัขตัวหนึ่งที่มีคำว่า “จอ” เขียนกำกับไว้ด้วย แต่ละใบยังมีคำอวยพรที่ต่างกันไป ดังนี้ “มอญซ่อนผ้า” อวยพรว่า สุขอุรา แจ่มใส, “รีรีข้าวสาร” อวยพรว่า สุขสำราญ เบิกบานฤทัย, “ขี่ม้าก้านกล้วย” อวยพรว่า อำนวยสุข อำนวยชัย, “กระโดดเชือก” อวยพรว่า สุขสันต์เริงร่า ร่างกายแข็งแรง พร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยกำกับไว้ทุกใบ

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

นอกจากส.ค.ส.ชุดการละเล่นไทย พระองค์ทรงพระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อจัดทำสมุดบันทึกแห่งความสุข โดยภาพหน้าปกเป็นภาพการจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยภาพของจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้านในมีภาพวาดของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยพระราชโอรส พระราชธิดา ขณะทรงพระเยาว์ ยังมีภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับสุนัขทรงเลี้ยง และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหลังการจัดจำหน่ายจะนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศล ในการช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

  • ส.ค.ส.ปีพ.ศ. 2562 เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุด “ครอบครัว ออกกำลังกาย” มีทั้งหมด 4 แบบ โดยแบ่งเป็น ครอบครัวจักรยาน, ครอบครัว YOGA, ครอบครัว Pilates และครอบครัว SUP (กีฬาทางน้ำ) ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย และสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี โดยการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่สามารถทำกับครอบครัวได้ เพื่อให้ทั้งครอบครัวมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นไปด้วยกัน

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

ในปีพ.ศ.2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรก็ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำสมุดบันทึกแห่งความสุขอีกเช่นเคย โดยมีภาพหน้าปกเป็นภาพจากส.ค.ส.ครอบครัวจักรยาน พร้อมลงพระปรมาภิไธย วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งรายได้จากการจัดจำหน่ายจะนำไปใช้ในพระราชกุศลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยคุกคามต่างๆ ทั่วประเทศ

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานกำลังใจ

เมื่อปีพ.ศ.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการ “หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยปรับภูมิทัศน์ของประเทศให้สวยงามน่าอยู่มากขึ้น ซึ่งโครงการในครั้งนั้นมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า 18,615 คน และได้ร่วมกันทำการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน กำจัดผักตบชวา เก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถระบายออกจากพื้นที่ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ และรณรงค์การสร้างวินัยการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งหลังจากเห็นความตั้งใจของจิตอาสาทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนโครงการสำเร็จไปได้ด้วยดี ในหลวงร. 10 ก็ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์โดยมีข้อความว่า “ส่งกำลังใจให้ทุกคนครับ” เพื่อสื่อว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจและทรงประทับพระราชหฤทัยในความตั้งใจของประชาชนจิตอาสาทุกคนอย่างแท้จริง

 

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมด้วยข้อความขนาดยาวที่ทรงขอบใจหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน รวมไปถึงพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่สวรรคาลัยด้วยความจงรักภักดีเมื่อวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 จนแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติ โดยภาพวาดฝีพระหัตถ์มีทั้งภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภาพวาดจิตอาสา ทหาร พยาบาล ประชาชนที่ทำหน้าที่ต่างๆ อยู่ด้านบนและท้ายของกระดาษด้วย

 

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 10

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งพิธีสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงให้ความสำคัญและทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองคือ การสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งแทบทุกครั้งที่มีการจัดพิธีสวดมนต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรจะทรงวาดภาพปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานให้แก่ผู้มาร่วมพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต

 

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวงรัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ , การ์ดอวยพร ส.ค.ส , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , รัชกาลที่ 10 , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชกรณียกิจ , ปวงชนชาวไทย , ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

 

เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก amarintv.com / welovethaiking.com / khaosod.co.th / posttoday.com / matichon.co.th  / thairath.co.th / news.ch3thailand.com /  tnews.co.th / hippoza.com / msn.com

รูปจาก : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / phralan.in.th / amarintv.com / welovethaiking.com / khaosod.co.th / posttoday.com / matichon.co.th  / thairath.co.th /  hippoza.com

เรื่องโดย : Lizhu

 

ติดตามอ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจาก สุดสัปดาห์ ได้ทางลิ้งค์นี้ คลิก 

ตราสัญลักษณ์ที่ถูกต้องสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับประชาชนทั่วไป

ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการสืบทอดราชประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร์

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครอบคลุมช่วงต้น – ช่วงกลาง – ช่วงปลาย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบิน

คำถวายพระพรชัยมงคลที่ถูกต้องสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

10 สถานที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กับความเป็นมาในประวัติศาสตร์ไทย

ความวิจิตรตระการตาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up