พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, รัชกาลที่ 10 , เสื้อเหลือง , จิตอาสา , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้น , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องกลาง , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย , เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ , จิตอาสาเฉพาะกิจ

ประชาชนร่วมใจสมัครจิตอาสาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

Alternative Textaccount_circle
event
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, รัชกาลที่ 10 , เสื้อเหลือง , จิตอาสา , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้น , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องกลาง , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย , เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ , จิตอาสาเฉพาะกิจ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, รัชกาลที่ 10 , เสื้อเหลือง , จิตอาสา , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้น , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องกลาง , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย , เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ , จิตอาสาเฉพาะกิจ

ประชาชนชาวไทยในทุกจังหวัดพร้อมใจกันสมัครเป็นจิตอาสาช่วยงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ตั้งแต่พระราชพิธีช่วงต้นมาจนถึงพระราชพิธีช่วงกลางอย่างล้นหลาม นับเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่น่าจดจำ

ประชาชนร่วมใจสมัครจิตอาสาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม หลังจากนั้นก็ได้มีการเริ่มเตรียมการอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงการปรับภูมิทัศน์ในกรุงเทพฯ และอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการเชิญชวนจิตอาสามาร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, รัชกาลที่ 10 , เสื้อเหลือง , จิตอาสา , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้น , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องกลาง , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย , เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ , จิตอาสาเฉพาะกิจ

 

ตั้งแต่มีการประกาศจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ หลายจังหวัดก็เริ่มดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกที่จะมีการทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยในวันที่ 6 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ซึ่งถือเป็นพิธีเบื้องต้นของกระบวนการพระราชพิธีทั้งหมด (มีเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องปลายที่จะมีพิธีช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562) ซึ่งหลายจังหวัดก็เริ่มเตรียมการมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้ว เช่น ในจังหวัดปัตตานีที่รองผู้ว่าฯ ได้นำทีมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (โครงการจิตอาสาที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเมื่อปี 2560 อันเนื่องมาจากพระราชปณิธานที่อยากทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น) ร่วมปรับภูมิทัศน์บริเวณสระวังพลายบัว อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, รัชกาลที่ 10 , เสื้อเหลือง , จิตอาสา , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้น , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องกลาง , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย , เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ , จิตอาสาเฉพาะกิจ

 

ช่วงเดือนมีนาคม 2562 ก็มีหลายจังหวัดทยอยจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณที่จะต้องใช้ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำกันมากขึ้น เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำจิตอาสาร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดพื้นที่คำชะโนด และรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคง ทาสีรูปปั้นพญานาคราชรอบบ่อน้ำ พื้นรอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็เปลี่ยนเป็นพื้นไม้แทนคอนกรีตแทน รวมไปถึงการปรับปรุงป้ายต่างๆ ในเกาะคำชะโนดให้สวยงามและกลมกลืนกับธรรมชาติมากขึ้น

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, รัชกาลที่ 10 , เสื้อเหลือง , จิตอาสา , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้น , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องกลาง , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย , เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ , จิตอาสาเฉพาะกิจ

 

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ปลัดจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้เชิญชวนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามกว่า 80 คนร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทรงน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกในวันที่ 8 – 9 เมษายน

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, รัชกาลที่ 10 , เสื้อเหลือง , จิตอาสา , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้น , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องกลาง , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย , เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ , จิตอาสาเฉพาะกิจ

 

วันที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งตรงกับวันข้าราชการพลเรือน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “ข้าราชการจิตสาธารณะ” ทำความสะอาดบริเวณพระอุโบสถ วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง) ด้วยการเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ เพื่อให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น นี่เป็นเพียงตัวอย่างจาก 4 จังหวัดเท่านั้น ยังมีอีก 70 กว่าจังหวัดที่ทยอยดำเนินการในแต่ละพื้นที่ของตัวเองด้วยความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, รัชกาลที่ 10 , เสื้อเหลือง , จิตอาสา , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้น , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องกลาง , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย , เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ , จิตอาสาเฉพาะกิจ

 

ต้นเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้จัดให้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาใหม่ และจิตอาสาเฉพาะกิจที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานในช่วงก่อน ระหว่างงาน และหลังเสร็จงานพิธีของจังหวัดนั้นๆ ทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มงานขนส่ง กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ กลุ่มงานโยธา และกลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งประชาชนที่สมัครสามารถเลือกกลุ่มงานที่ตัวเองถนัดได้ หลังจากปิดการรับสมัคร (วันที่ 8 – 9 เมษายน 2562) กระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยตัวเลขของยอดจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั่วประเทศทั้งหมด 878 สำนักทะเบียนอำเภอ และ 50 เขต รวมถึงการสมัครทางอินเตอร์เน็ต มีจำนวนทั้งสิ้น 102,880 คน นับเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่น่าจดจำที่จะได้เห็นประชาชนชาวไทยร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง

สำหรับประชาชนชาวไทยที่ไม่ได้มาสมัครเป็นจิตอาสาก็สามารถใส่เสื้อเหลืองตามที่รัฐบาลได้ออกมาเชิญชวนให้ใส่กันตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562 (พอดีกับช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม)  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 ในอีกทางหนึ่ง

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, รัชกาลที่ 10 , เสื้อเหลือง , จิตอาสา , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , ราชวงศ์จักรี , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้น , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องกลาง , พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย , เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ , จิตอาสาเฉพาะกิจ

 

เรียบเรียงข้อมูลจาก morning-news.bectero.com / brh.thaigov.net / mgronline.com / thainews.prd.go.th

รูปจาก : thainews.prd.go.th / phralan.in.th

เรื่องโดย : Lizhu

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ที่นี่

ตราสัญลักษณ์ที่ถูกต้องสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับประชาชนทั่วไป

ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการสืบทอดราชประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร์

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครอบคลุมช่วงต้น – ช่วงกลาง – ช่วงปลาย

10 สถานที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กับความเป็นมาในประวัติศาสตร์ไทย

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up