สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา , H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , เชื้อพระวงศ์ , ราชวงศ์จักรี , SIRIVANNAVARI , พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รับสั่ง “เราจะเป็นท่านหญิงองค์เดิม”

Alternative Textaccount_circle
event
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา , H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , เชื้อพระวงศ์ , ราชวงศ์จักรี , SIRIVANNAVARI , พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา , H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , เชื้อพระวงศ์ , ราชวงศ์จักรี , SIRIVANNAVARI , พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตลอดช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นอกจากพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งความวิจิตรงดงามอย่างสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีของพระราชพิธีแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนชาวไทยคือ พระสิริโฉมและความสดใสของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในชุดไทยงดงาม ซึ่งล่าสุดได้ทรงมีพระดำรัสผ่าน Instagram ส่วนพระองค์ ซึ่งภายหลังได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook : H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana (Facebook อย่างเป็นทางการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ) ด้วย ความว่า

ขอบใจทุกคนที่รักเราแบบใจจริงแท้ เข้าใจเราและอยู่เคียงข้างเราเสมอมา

เรา ถึงแม้จะมียศสูงขึ้น แต่เราก็จะเป็นท่านหญิงองค์เดิม นิสัยเหมือนเดิมทุกประการ ดังเฉกเช่นที่เป็นมาไม่เปลี่ยนแปลง

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา , H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , เชื้อพระวงศ์ , ราชวงศ์จักรี , SIRIVANNAVARI , พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พร้อมข้อความภาษาอังกฤษว่า

Thank you for loving me unconditionally and for always being by my side.

Even though my rank is higher, I promise to remain the same, unchanged as always and forever.

Yours truly. Sirivannavari #SIRIVANNAVARI

พระดำรัสของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้สร้างความปลื้มปีติแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากข้อความถวายพระพรใต้โพสต์นี้ที่มีมากถึง 7,700 คอมเม้นต์ และมีการแชร์ไปถึง 7.2 ครั้งแล้ว (ณ วันที่ 6 พ.ค. 62)

ทั้งนี้ ใน Facebook ยังมีการโพสต์ภาพพระราชพิธี และพระฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์ในพระอิริยาบถผ่อนคลาย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะภาพขณะทรงชุดไทยแบบต่างๆ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมคำบรรยายรายละเอียดที่ถูกต้อง ทำให้ประชาชนได้ชมทั้งพระสิริโฉมและได้ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยโบราณด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา , H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , เชื้อพระวงศ์ , ราชวงศ์จักรี , SIRIVANNAVARI , พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานผ้าไหมปักลูกปัดลายพิกุลในลายราชวัตร ทรงประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงประดับเหรียญปฐมจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเกศาประดับเหรียญสองพระองค์ ภปร. สก. ทรงพระกุณฑลทับทิมประดับเพชร พร้อมทรงสายรัดพระองค์ทอง ประดับพระปั้นเหน่งดวงตราจักรีประดับเพชร และพระกระเป๋าทรงถือถมเงินรูปมะเฟือง

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา , H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , เชื้อพระวงศ์ , ราชวงศ์จักรี , SIRIVANNAVARI , พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย ผ้าตาดกรองทองปักทับด้วยลูกปัดและเลื่อมเงินสลับทอง ตัดถวายโดยนายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ ทรงประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงประดับเหรียญปฐมจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเกศาประดับปิ่นทองลายดอกไม้ประดับเพชร ทรงสร้อยพระศอเพชรและพระกุณฑลเพชร พร้อมทรงสายรัดพระองค์ทอง ประดับพระปั้นเหน่งดวงตราจักรีประดับเพชร

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา , H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , เชื้อพระวงศ์ , ราชวงศ์จักรี , SIRIVANNAVARI , พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขณะดำรงพระอิสริยยศ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานปักประดับลายดอกพิกุล ประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ทรงประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แพรเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเกศาประดับปิ่นทองประดับเพชร

 

ภาพและข้อมูลจาก Facebook : H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

 

ติดตามอ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจาก สุดสัปดาห์ ได้ทางลิ้งค์นี้ คลิก 

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ใหม่ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตราสัญลักษณ์ที่ถูกต้องสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับประชาชนทั่วไป

ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการสืบทอดราชประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร์

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครอบคลุมช่วงต้น – ช่วงกลาง – ช่วงปลาย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบิน

คำถวายพระพรชัยมงคลที่ถูกต้องสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

10 สถานที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กับความเป็นมาในประวัติศาสตร์ไทย

ความวิจิตรตระการตาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up