คริสตัล อดีตสมาชิก F(X), จองรยอวอน, จางยุนจู, ชินจองกึน, คิมซองกยุน, อีจองฮยอน, ออมจองฮวา, ยุนอา, ซูยอง, ดีโอ, จุนโฮ, แทคยอน, อีจุน, อันโซฮี , อิมชีวาน, ยุนคเยซัง, คิมยูจอง, กงมยอง, พัคโซดัม, คิมแซรน, ซอคังจุน, คิมฮเยจุน, อีเร, จอนโซนี, คิมฮวานฮี, คิมฮยังกี, อันซอฮยอน, พัคจีฮู, ยอจินกู, คิมซูอัน, อีแจอิน, อีจูยอง, คิมดามี, คิมฮเยจา, อีซอนกยุน, ซูแอ, จินกู, อีจุนฮยอก, อีกวางซู ,คิมมยองมิน, พัคแฮจุน, คิมยองมิน, อียอนฮี, จองอู, จางยองนัม, คิมมีกยอง, วอนจินอา, ชินฮยอนบิน, คิมแฮซุก, ควอนแฮฮโย, คิมซองรยอง, พัคจินจู, ซงยุนอา, ควอนยุล, คิมซังกยอง, ยูดาอิน, อีเอล, ซอยองฮี, ออมจีวอน, คิมซอฮยอง, อีชียอง, ยอมฮเยรัน, ยอมจองอา, อีซอนยอง, จางฮยอก, ควอนซังอู, ชาแทฮยอน, จางฮเยจิน, จินซอยอน, โคซู, ซองดงอิล, มุนจองฮี, อีซอจิน, ชิมฮีซอบ, โชมินซอ, โอจองเซ, จินกยอง, รามีรัน, คิมดงอุค, คิมนัมกิล, พัคฮาซอน, จางดงกอน, มุนกึนยอง, มุนแชวอน, จองอึนแช, ซนเยจิน, พัคชินฮเย, ฮันจีมิน, ชินฮเยซอน, ฮันฮโยจู, คิมโกอึน, ซงจีฮโย, อีซองคยอง, คิมฮีแอ, พัคโบยอง, พัคซอจุน, คังฮานึล, ฮยอนบิน, อีมินโฮ, ซงจุงกิ, คิมซูฮยอน, โซจีซบ, พัคโบกอม, โจจองซอก, ยูยอนซอก, จองคยองโฮ, อีจุนกิ, อีซึงกิ, จีชางอุค, จองแฮอิน, อีนายอง, คิมมันชิก, ชิมอึนกยอง, ชอนอูฮี, ยุนคยองโฮ, คูคโยฮวาน, พัคจองมิน, คิมอาจุง, คิมซองกยุน, โชฮยอนชอล, ชิมดัลกี, คิมอ๊กบิน, จองแจยอง, คิมแดมยอง, โกชางซอก, อีซองมิน, อีจองฮยอน, แพคยุนชิก, จอนจงซอ, โจจินอุง, พัคบยองอิน, ซนฮยอนจู, จองจินยอง, อีจูยอง, พัคฮีซุน, คิมซองกยู, ชินฮากยุน, รยูฮเยยอง, ออมแทกู, ฮอจุนโฮ, โจอูจิน, พัคซองอุง, โชยอจอง, อียูยอง, จอนฮเยจิน, คิมมูยอล, จินซอนกยู, ควักโดวอน, อีฮีจุน, คิมซังโฮ, คิมโฮจอง, ยูจีแท, พัคมยองฮุน, คิมยุนซอก, ซูฮยอน, จองอูซอง, เยซูจอง, อีแซบยอก, ยูแฮจิน, อีมินจี, จองฮาดัม, คิมฮีวอน, คิมโซจิน, คังมัลกึม, อีจองแจ, อีดงฮวี, พัคแฮซู, รยูจุนยอล, คิมยุนจิน, อีซังฮี, อีจองอึน, ชเวฮีซอ, มุนโซรี, อูแทโอ, คิมอึยซอง, อีซม, บยอนโยฮัน, โคอาซอง, อีฮานี, นัมยอนอู, ฮันเยริ, อีบยองฮอน, ยุนยอจอง, รยูซึงรยง, ชเวมินชิก, จอนโดยอน, รยูซึงบอม, ซอลคยองกู, ฮวังจองมิน, อันซองกิ, อีเจฮุน, Korean Actors 200, นักแสดงเกาหลี, Korea Actors 200

ไลน์อัพนักแสดงที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมแคมเปญ Korean Actors 200 ก้าวสู่ระดับโลก!!!

Alternative Textaccount_circle
event
คริสตัล อดีตสมาชิก F(X), จองรยอวอน, จางยุนจู, ชินจองกึน, คิมซองกยุน, อีจองฮยอน, ออมจองฮวา, ยุนอา, ซูยอง, ดีโอ, จุนโฮ, แทคยอน, อีจุน, อันโซฮี , อิมชีวาน, ยุนคเยซัง, คิมยูจอง, กงมยอง, พัคโซดัม, คิมแซรน, ซอคังจุน, คิมฮเยจุน, อีเร, จอนโซนี, คิมฮวานฮี, คิมฮยังกี, อันซอฮยอน, พัคจีฮู, ยอจินกู, คิมซูอัน, อีแจอิน, อีจูยอง, คิมดามี, คิมฮเยจา, อีซอนกยุน, ซูแอ, จินกู, อีจุนฮยอก, อีกวางซู ,คิมมยองมิน, พัคแฮจุน, คิมยองมิน, อียอนฮี, จองอู, จางยองนัม, คิมมีกยอง, วอนจินอา, ชินฮยอนบิน, คิมแฮซุก, ควอนแฮฮโย, คิมซองรยอง, พัคจินจู, ซงยุนอา, ควอนยุล, คิมซังกยอง, ยูดาอิน, อีเอล, ซอยองฮี, ออมจีวอน, คิมซอฮยอง, อีชียอง, ยอมฮเยรัน, ยอมจองอา, อีซอนยอง, จางฮยอก, ควอนซังอู, ชาแทฮยอน, จางฮเยจิน, จินซอยอน, โคซู, ซองดงอิล, มุนจองฮี, อีซอจิน, ชิมฮีซอบ, โชมินซอ, โอจองเซ, จินกยอง, รามีรัน, คิมดงอุค, คิมนัมกิล, พัคฮาซอน, จางดงกอน, มุนกึนยอง, มุนแชวอน, จองอึนแช, ซนเยจิน, พัคชินฮเย, ฮันจีมิน, ชินฮเยซอน, ฮันฮโยจู, คิมโกอึน, ซงจีฮโย, อีซองคยอง, คิมฮีแอ, พัคโบยอง, พัคซอจุน, คังฮานึล, ฮยอนบิน, อีมินโฮ, ซงจุงกิ, คิมซูฮยอน, โซจีซบ, พัคโบกอม, โจจองซอก, ยูยอนซอก, จองคยองโฮ, อีจุนกิ, อีซึงกิ, จีชางอุค, จองแฮอิน, อีนายอง, คิมมันชิก, ชิมอึนกยอง, ชอนอูฮี, ยุนคยองโฮ, คูคโยฮวาน, พัคจองมิน, คิมอาจุง, คิมซองกยุน, โชฮยอนชอล, ชิมดัลกี, คิมอ๊กบิน, จองแจยอง, คิมแดมยอง, โกชางซอก, อีซองมิน, อีจองฮยอน, แพคยุนชิก, จอนจงซอ, โจจินอุง, พัคบยองอิน, ซนฮยอนจู, จองจินยอง, อีจูยอง, พัคฮีซุน, คิมซองกยู, ชินฮากยุน, รยูฮเยยอง, ออมแทกู, ฮอจุนโฮ, โจอูจิน, พัคซองอุง, โชยอจอง, อียูยอง, จอนฮเยจิน, คิมมูยอล, จินซอนกยู, ควักโดวอน, อีฮีจุน, คิมซังโฮ, คิมโฮจอง, ยูจีแท, พัคมยองฮุน, คิมยุนซอก, ซูฮยอน, จองอูซอง, เยซูจอง, อีแซบยอก, ยูแฮจิน, อีมินจี, จองฮาดัม, คิมฮีวอน, คิมโซจิน, คังมัลกึม, อีจองแจ, อีดงฮวี, พัคแฮซู, รยูจุนยอล, คิมยุนจิน, อีซังฮี, อีจองอึน, ชเวฮีซอ, มุนโซรี, อูแทโอ, คิมอึยซอง, อีซม, บยอนโยฮัน, โคอาซอง, อีฮานี, นัมยอนอู, ฮันเยริ, อีบยองฮอน, ยุนยอจอง, รยูซึงรยง, ชเวมินชิก, จอนโดยอน, รยูซึงบอม, ซอลคยองกู, ฮวังจองมิน, อันซองกิ, อีเจฮุน, Korean Actors 200, นักแสดงเกาหลี, Korea Actors 200
คริสตัล อดีตสมาชิก F(X), จองรยอวอน, จางยุนจู, ชินจองกึน, คิมซองกยุน, อีจองฮยอน, ออมจองฮวา, ยุนอา, ซูยอง, ดีโอ, จุนโฮ, แทคยอน, อีจุน, อันโซฮี , อิมชีวาน, ยุนคเยซัง, คิมยูจอง, กงมยอง, พัคโซดัม, คิมแซรน, ซอคังจุน, คิมฮเยจุน, อีเร, จอนโซนี, คิมฮวานฮี, คิมฮยังกี, อันซอฮยอน, พัคจีฮู, ยอจินกู, คิมซูอัน, อีแจอิน, อีจูยอง, คิมดามี, คิมฮเยจา, อีซอนกยุน, ซูแอ, จินกู, อีจุนฮยอก, อีกวางซู ,คิมมยองมิน, พัคแฮจุน, คิมยองมิน, อียอนฮี, จองอู, จางยองนัม, คิมมีกยอง, วอนจินอา, ชินฮยอนบิน, คิมแฮซุก, ควอนแฮฮโย, คิมซองรยอง, พัคจินจู, ซงยุนอา, ควอนยุล, คิมซังกยอง, ยูดาอิน, อีเอล, ซอยองฮี, ออมจีวอน, คิมซอฮยอง, อีชียอง, ยอมฮเยรัน, ยอมจองอา, อีซอนยอง, จางฮยอก, ควอนซังอู, ชาแทฮยอน, จางฮเยจิน, จินซอยอน, โคซู, ซองดงอิล, มุนจองฮี, อีซอจิน, ชิมฮีซอบ, โชมินซอ, โอจองเซ, จินกยอง, รามีรัน, คิมดงอุค, คิมนัมกิล, พัคฮาซอน, จางดงกอน, มุนกึนยอง, มุนแชวอน, จองอึนแช, ซนเยจิน, พัคชินฮเย, ฮันจีมิน, ชินฮเยซอน, ฮันฮโยจู, คิมโกอึน, ซงจีฮโย, อีซองคยอง, คิมฮีแอ, พัคโบยอง, พัคซอจุน, คังฮานึล, ฮยอนบิน, อีมินโฮ, ซงจุงกิ, คิมซูฮยอน, โซจีซบ, พัคโบกอม, โจจองซอก, ยูยอนซอก, จองคยองโฮ, อีจุนกิ, อีซึงกิ, จีชางอุค, จองแฮอิน, อีนายอง, คิมมันชิก, ชิมอึนกยอง, ชอนอูฮี, ยุนคยองโฮ, คูคโยฮวาน, พัคจองมิน, คิมอาจุง, คิมซองกยุน, โชฮยอนชอล, ชิมดัลกี, คิมอ๊กบิน, จองแจยอง, คิมแดมยอง, โกชางซอก, อีซองมิน, อีจองฮยอน, แพคยุนชิก, จอนจงซอ, โจจินอุง, พัคบยองอิน, ซนฮยอนจู, จองจินยอง, อีจูยอง, พัคฮีซุน, คิมซองกยู, ชินฮากยุน, รยูฮเยยอง, ออมแทกู, ฮอจุนโฮ, โจอูจิน, พัคซองอุง, โชยอจอง, อียูยอง, จอนฮเยจิน, คิมมูยอล, จินซอนกยู, ควักโดวอน, อีฮีจุน, คิมซังโฮ, คิมโฮจอง, ยูจีแท, พัคมยองฮุน, คิมยุนซอก, ซูฮยอน, จองอูซอง, เยซูจอง, อีแซบยอก, ยูแฮจิน, อีมินจี, จองฮาดัม, คิมฮีวอน, คิมโซจิน, คังมัลกึม, อีจองแจ, อีดงฮวี, พัคแฮซู, รยูจุนยอล, คิมยุนจิน, อีซังฮี, อีจองอึน, ชเวฮีซอ, มุนโซรี, อูแทโอ, คิมอึยซอง, อีซม, บยอนโยฮัน, โคอาซอง, อีฮานี, นัมยอนอู, ฮันเยริ, อีบยองฮอน, ยุนยอจอง, รยูซึงรยง, ชเวมินชิก, จอนโดยอน, รยูซึงบอม, ซอลคยองกู, ฮวังจองมิน, อันซองกิ, อีเจฮุน, Korean Actors 200, นักแสดงเกาหลี, Korea Actors 200

แคมเปญ Korean Actors 200 เป็นโปรเจ็กต์ที่น่าสนใจมาก เพราะสภาการภาพยนตร์เกาหลี หรือ Korean Film Council (KOFIC) ตัดสินใจผลักดันวงการหนังเกาหลี ด้วยการดันนักแสดง 200 คนก้าวขึ้นสู่ระดับโลก ซึ่งได้มีการทยอยปล่อยรายชื่อนักแสดงออกมาในทุกสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2021 ในเว็บไซต์ theactorispresent.kr จะมีชื่อของใครบ้างไปส่องกันจ้า

รายชื่อนักแสดงในโปรเจ็กต์ Korean Actors 200

นักแสดงสายหนังชื่อดัง

มาเริ่มด้วยรายชื่อนักแสดงเกาหลีสายหนังที่พาเหรดกันเข้าร่วมแคมเปญเพียบ นำมาโดยเจ้าของรางวัลออสการ์ 2021 สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมอย่างยุนยอจอง ตามมาด้วย อีเจฮุน, อีจองแจ, อีดงฮวี, พัคแฮซู, รยูจุนยอล, อีบยองฮอน, อีนายอง, คิมอาจุง, คิมซองกยุน, พัคจองมิน, คิมแดมยอง, โชยอจอง, จองอูซอง, อีจองอึน, อีฮานี, รยูซึงรยง, จอนโดยอน, ยูแฮจิน, ชินฮากยุน, คิมมันชิก, ชิมอึนกยอง, ชอนอูฮี, ยุนคยองโฮ, คูคโยฮวาน, โชฮยอนชอล, ชิมดัลกี, คิมอ๊กบิน, จองแจยอง, โกชางซอก, อีซองมิน, แพคยุนชิก, จอนจงซอ, โจจินอุง, พัคบยองอิน, ซนฮยอนจู, จองจินยอง, อีจูยอง, พัคฮีซุน, คิมซองกยู, รยูฮเยยอง, ออมแทกู, ฮอจุนโฮ, โจอูจิน, พัคซองอุง, อียูยอง, จอนฮเยจิน, คิมมูยอล, จินซอนกยู, ควักโดวอน, อีฮีจุน, คิมซังโฮ, คิมโฮจอง, ยูจีแท, พัคมยองฮุน, คิมยุนซอก, ซูฮยอน, เยซูจอง, อีแซบยอก, อีมินจี, จองฮาดัม, คิมฮีวอน, คิมโซจิน, คังมัลกึม, คิมยุนจิน, อีซังฮี,  ชเวฮีซอ, มุนโซรี, อูแทโอ, คิมอึยซอง, อีซม, บยอนโยฮัน, โคอาซอง, นัมยอนอู, ฮันเยริ, ชเวมินชิก, รยูซึงบอม, ซอลคยองกู, ฮวังจองมิน, อันซองกิ และคิมซองกยุน

ยุนยอจอง

ยุนยอจอง

อีเจฮุน

อีเจฮุน

รยูจุนยอล

รยูจุนยอล

พระเอกซุปตาร์ระดับฮันรยูสตาร์

บรรดาพระเอกซุปตาร์ที่ดังทั้งในบ้านเกิดและต่างประเทศก็พร้อมใจเข้าร่วมแคมเปญ Korean Actors 200 เพียบ ทั้ง ฮยอนบิน, อีมินโฮ, ซงจุงกิ, คิมซูฮยอน, โซจีซบ, พัคโบกอมพัคซอจุน, อีจุนกิ, อีซึงกิ, จีชางอุค, จองแฮอิน, คังฮานึล,โจจองซอก, ยูยอนซอก และจองคยองโฮ

Korean Actors 200, ซงจุงกิ

ซงจุงกิ

Korean Actors 200, คิมซูฮยอน

คิมซูฮยอน

Korean Actors 200, จองแฮอิน

จองแฮอิน

นางเอกซุปตาร์ระดับฮันรยูสตาร์

ฝั่งนางเอกซุปตาร์ก็ไม่น้อยหน้า นำมาโดย ซนเยจิน, คิมฮีแอ, พัคชินฮเย, ฮันจีมิน, ชินฮเยซอน, ฮันฮโยจู, คิมโกอึน, ซงจีฮโย, อีซองคยอง และพัคโบยอง

Korean Actors 200, ซนเยจิน

ซนเยจิน

Korean Actors 200, พัคชินฮเย

พัคชินฮเย

Korean Actors 200, คิมโกอึน

คิมโกอึน

นักแสดงนำและสมทบฝีมือดี

นอกจากนี้ยังมีพระเอก นางเอก นักแสดงนำ และนักแสดงสมทบฝีมือดีที่มีงานแสดงทั้งหนังและซีรี่ย์เกาหลีมามากมายด้วยนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็น คิมฮเยจา, อีซอนกยุน, จางดงกอน, จองรยอวอน, มุนกึนยอง, มุนแชวอน, อียอนฮี, คิมนัมกิล, โอจองเซ, จางฮยอก, ควอนซังอู, ชาแทฮยอน, อีซอจิน, รามีรัน, คิมดงอุค, โคซู, ซองดงอิล, คิมซอฮยอง, อีชียอง, ยอมฮเยรัน, ยอมจองอา, อีซอนยอง, จางฮเยจิน, ซูแอ, จินกู, อีจุนฮยอก, อีกวางซู ,คิมมยองมิน, พัคแฮจุน, คิมยองมิน, จองอู, จางยองนัม, คิมมีกยอง, วอนจินอา, ชินฮยอนบิน, คิมแฮซุก, ควอนแฮฮโย, คิมซองรยอง, พัคจินจู, ซงยุนอา, ควอนยุล, คิมซังกยอง, ยูดาอิน, อีเอล, ซอยองฮี, ออมจีวอน, จินซอยอน, จางยุนจู, มุนจองฮี, ชิมฮีซอบ, โชมินซอ,จินกยอง, พัคฮาซอน, จองอึนแช และชินจองกึน

มุนแชวอน

มุนแชวอน

นักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรง

ขยับมาดูฝั่งบรรดานักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงกันบ้าง มีทั้งนักแสดงอายุน้อย และนักแสดงที่ยังเข้าวงการมาไม่ถึง 10 ปี ไม่ว่าจะเป็น คิมยูจอง, ยอจินกู, กงมยอง, พัคโซดัม, คิมแซรน, ซอคังจุน, คิมฮเยจุน, อีเร, จอนโซนี, คิมฮวานฮี, คิมฮยังกี, อันซอฮยอน, พัคจีฮู, คิมซูอัน, อีแจอิน, อีจูยอง และคิมดามี

คิมยูจอง

คิมยูจอง

ซอคังจุน

ซอคังจุน

ไอดอลนักแสดง

ไม่ได้มีแค่บรรดานักแสดงที่เดบิวต์ด้วยการโลดแล่นในวงการหนังและซีรี่ย์เท่านั้น ยังมีทั้งนักร้องที่ผันตัวไปเป็นนักแสดง และไอดอลนักแสดงทั้งหลาย มีตั้งแต่ยุค 90s อย่าง อีจองฮยอน, ออมจองฮวา และยุนคเยซัง G.O.D ไล่มาจนถึง ยุนอา & ซูยอง Girls’ Generation, ดีโอ EXO หรือโดคยองซู, จุนโฮ & แทคยอน 2PM, คริสตัล อดีตสมาชิก F(X), อีจุน อดีตสมาชิก MBLAQ, อันโซฮี อดีตสมาชิก Wonder Girls และอิมชีวาน ZE:A

ยุนอา Girls' Generation, ยุนอา, Girls' Generation

ยุนอา Girls’ Generation

ดีโอ EXO, โดคยองซู, ดีโอ, EXO

ดีโอ EXO

แทคยอน 2PM, แทคยอน, 2PM

แทคยอน 2PM

ทั้งนี้ยังมีการอัพเดตไม่ครบ 200 คน จะมีรายชื่อของใครออกมาอีกมารอติดตามกัน และที่สำคัญมารอติดตามเส้นทางของพวกเขาทั้ง 200 คนในระดับโลกกันว่าจะเป็นยังไง และวงการหนังเกาหลีจะสร้างปรากฏการณ์อะไรอีก

 

 

TEXT : ImJinah

PHOTO : KOFIC

SOURCE : KOFIC

 

 

 

ติดตามข่าวคราวที่น่าสนใจในวงการบันเทิงเกาหลีได้ที่นี่

เกาหลีผุดแคมเปญ Korean Actors 200 ดันนักแสดงเกาหลีไประดับโลก รายชื่อปังมาก!

TOP 5 นักแสดงเกาหลีขวัญใจชาวต่างชาติในปี 2020 อีมินโฮยืนหนึ่ง 3 ปีซ้อน!

สื่อเผยชื่อ 10 นักแสดงเกาหลีมาแรง-การแสดงฟาด ที่ทำให้รอชมผลงานสุดขีดในปี 2021!

ชาวเกาหลีเคาะ TOP10 นักแสดงเกาหลีสุดปังที่เปล่งประกายมากในปี 2020!

Forbes Korea เผย TOP40 คนดังผู้ทรงอิทธิพล 2021 ฮยอนบิน – ซนเยจิน ควงคู่ติด 2 ปีซ้อน #อีมินโฮก็มา

11 นักแสดงเกาหลีฝีมือคุณภาพ เล่นเรื่องไหน เรตติ้งก็ดี กระแสก็ปัง!

10 นักแสดงเกาหลีชื่อเสียงปังเปรี้ยงปร้างในปี 2020 สร้างปีทองจากผลงานซีรี่ย์เกาหลี!

TOP5 ซีรี่ย์เกาหลีที่ชาวต่างชาติชอบมากที่สุดในปี 2020 เรื่องไหนครองแชมป์?!?

8 นักแสดงเกาหลีงานแน่น เตรียมส่งงานแสดงลงจอแก้ว 2 เรื่องจุกๆ ในปี 2021!!!

7 นักแสดงเกาหลีดาวรุ่งสุดฮ็อต งานชุกไม่หยุด มีผลงานออกมาแบบ Non Stop!

12 นักแสดงเกาหลี ที่ Forbes Korea การันตี ติด TOP40 บุคคลทรงอิทธิพลแห่งปี!

ปังจนต้องกดไลค์! TOP5 นักแสดงชายเกาหลีที่การแสดงถูกใจชาวเน็ตในครึ่งปีแรก 2020

TOP14 นักแสดงเกาหลีสุดปัง คนในอุตสาหกรรมบันเทิงเลือกแล้วว่ามีอิทธิพลต่อวงการบันเทิงเกาหลีที่สุด!

TOP8 นักแสดงเกาหลีขวัญใจคนไทยในปี 2020 #บอกรักหน้าจอตลอด

TOP10 นักแสดงเกาหลีที่มียอดผู้ติดตามอินสตราแกรมสูงที่สุด #ตัวท็อปทั้งนั้น

ก่อนถึงไตรมาสสุดท้าย! 4 พระเอกเกาหลีที่ทำแฟนคลับชาวไทยมูฟออนไม่ได้ในปี 2020

20 ซีรี่ย์เกาหลีปี 2020 สนุกทำคนดูอิน จนมูฟออนเป็นวงกลมในเกาหลี!

Hospital Playlist ยืน 1 ซีรี่ย์เกาหลีที่ดีที่สุดในปี 2020 จากการโหวตของคนในวงการ!

TOP 15 ซีรี่ย์เกาหลีที่มีผู้ชมเฉลี่ยมากสุดในครึ่งปีแรก 2020 ใครจะเข้าวินบ้าง!

7 ซีรี่ย์เกาหลีใน Netflix ที่ยืนทนอยู่นานบน TOP10 ประจำวันของไทย!

Kingdom 2 นำทัพคอนเทนต์เกาหลีติดอันดับคนไทยชมใน Netflix มากที่สุดของปี 2020!

แก่กว่าแล้วไง! 7 นางเอกเกาหลีประกบคู่พระเอกเด็กกว่า 10 ปี ไร้ปัญหา หน้าเด็กจนไม่รู้ว่าเป็นนูน่า

7 พระเอกเกาหลีปลุกกระแสแฟนเด็ก ทำเอานูน่าเคลิ้มจนอยากยกบัญชีให้!

ฟ้ารักพ่อ!!! 6 พระเอกเกาหลีประกบกับนางเอกอายุน้อยกว่า 10 ปีอัพ พิสูจน์อายุเป็นเพียงตัวเลข

สื่อเกาหลีเผยชื่อ 5 นักแสดงดาวรุ่งที่น่าจับตามองอย่างมากในปี 2020 ออร่าซุปตาร์เปล่งประกาย

2 คู่พระนางเกาหลีที่แฟนคลับเลิฟมากในครึ่งปีหลัง 2020 เคมีแรงยันนอกจอ!

5 คู่โบรแมนซ์เกาหลี เคมีแรงแย่งซีนคู่พระนาง #นางเอกยังจำเป็นอยู่ไหม

นักแสดงเกาหลีชื่อดังที่ชิมลางงานแสดงในซีรี่ย์ตระกูล School ด้วยบทตัวประกอบ!

 

 

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up