ซีรี่ย์เกาหลี 2022, ซีรี่ส์เกาหลี 2022, ซีรีส์เกาหลี 2022, Forecasting Love and Weather, 사내맞선, นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน, A Business Proposal, Business Proposal, 스물다섯 스물하나, Twenty-Five Twenty-one, Twenty Five Twenty one, The Red Sleeve, Extraordinary Attorney Woo, Semantic Error, Our Beloved Summer, All of Us Are Dead, Snowdrop, Yumi's Cell 2, Yumi's Cell, Yumi's Cell season 2, Yumi's Cell ซีซั่น 2, 옷소매 붉은 끝동, 이상한 변호사 우영우, 시맨틱 에러, 그 해 우리는, 지금 우리 학교는, 설강화, 기상청 사람들: 사내연애 잔혹사 편, 유미의 세포들 2, 유미의 세포들, ซีรี่ย์เกาหลีปี 2022, ซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลีปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลี,ซีรีส์เกาหลีปี 2022, ซีรีส์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลี, ซีรี่ย์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรี่ย์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรี่ส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, ซีรีส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรีส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, ซีรี่ย์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรี่ย์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรี่ส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, ซีรีส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรีส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, Twitter Thailand, ซีรี่ย์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศไทย, ซีรี่ย์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศ, ซีรี่ส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศปี 2022, ซีรีส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศ, ซีรีส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศปี 2022, ซีรี่ย์เกาหลีดังในไทย, ซีรี่ส์เกาหลีดังในไทย, ซีรีส์เกาหลีดังในไทย, Yumi's Cells 2, Yumi's Cells, Yumi's Cells Season 2, Yumi's Cells ซีซัน 2

TOP10 ซีรี่ย์เกาหลี 2022 ที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทย Yumi’s Cells 2 แรงติด TOP5 แม้ไม่มีซับไทย!

Alternative Textaccount_circle
event
ซีรี่ย์เกาหลี 2022, ซีรี่ส์เกาหลี 2022, ซีรีส์เกาหลี 2022, Forecasting Love and Weather, 사내맞선, นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน, A Business Proposal, Business Proposal, 스물다섯 스물하나, Twenty-Five Twenty-one, Twenty Five Twenty one, The Red Sleeve, Extraordinary Attorney Woo, Semantic Error, Our Beloved Summer, All of Us Are Dead, Snowdrop, Yumi's Cell 2, Yumi's Cell, Yumi's Cell season 2, Yumi's Cell ซีซั่น 2, 옷소매 붉은 끝동, 이상한 변호사 우영우, 시맨틱 에러, 그 해 우리는, 지금 우리 학교는, 설강화, 기상청 사람들: 사내연애 잔혹사 편, 유미의 세포들 2, 유미의 세포들, ซีรี่ย์เกาหลีปี 2022, ซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลีปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลี,ซีรีส์เกาหลีปี 2022, ซีรีส์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลี, ซีรี่ย์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรี่ย์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรี่ส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, ซีรีส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรีส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, ซีรี่ย์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรี่ย์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรี่ส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, ซีรีส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรีส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, Twitter Thailand, ซีรี่ย์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศไทย, ซีรี่ย์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศ, ซีรี่ส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศปี 2022, ซีรีส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศ, ซีรีส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศปี 2022, ซีรี่ย์เกาหลีดังในไทย, ซีรี่ส์เกาหลีดังในไทย, ซีรีส์เกาหลีดังในไทย, Yumi's Cells 2, Yumi's Cells, Yumi's Cells Season 2, Yumi's Cells ซีซัน 2
ซีรี่ย์เกาหลี 2022, ซีรี่ส์เกาหลี 2022, ซีรีส์เกาหลี 2022, Forecasting Love and Weather, 사내맞선, นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน, A Business Proposal, Business Proposal, 스물다섯 스물하나, Twenty-Five Twenty-one, Twenty Five Twenty one, The Red Sleeve, Extraordinary Attorney Woo, Semantic Error, Our Beloved Summer, All of Us Are Dead, Snowdrop, Yumi's Cell 2, Yumi's Cell, Yumi's Cell season 2, Yumi's Cell ซีซั่น 2, 옷소매 붉은 끝동, 이상한 변호사 우영우, 시맨틱 에러, 그 해 우리는, 지금 우리 학교는, 설강화, 기상청 사람들: 사내연애 잔혹사 편, 유미의 세포들 2, 유미의 세포들, ซีรี่ย์เกาหลีปี 2022, ซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลีปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลี,ซีรีส์เกาหลีปี 2022, ซีรีส์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลี, ซีรี่ย์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรี่ย์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรี่ส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, ซีรีส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรีส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, ซีรี่ย์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรี่ย์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรี่ส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, ซีรีส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทย, ซีรีส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในไทยปี 2022, Twitter Thailand, ซีรี่ย์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศไทย, ซีรี่ย์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศ, ซีรี่ส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศปี 2022, ซีรีส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศ, ซีรีส์เกาหลีที่คนทวิตถึงมากที่สุดในประเทศปี 2022, ซีรี่ย์เกาหลีดังในไทย, ซีรี่ส์เกาหลีดังในไทย, ซีรีส์เกาหลีดังในไทย, Yumi's Cells 2, Yumi's Cells, Yumi's Cells Season 2, Yumi's Cells ซีซัน 2

ซีรี่ย์เกาหลีเรื่องไหนตีเมืองไทยแตกของจริงในปี 2022 พิสูจน์ได้จากอันดับความมาแรงจนมีคนทวิตถึงมากที่สุดในไทยของ ซีรี่ย์เกาหลี 2022 ซึ่งแต่ละเรื่องฮ็อตมากในไทยจริงๆ บอกเลยว่าคนไทยติดมาก และอินมากจนมูฟออนเป็นวงกลม

ซีรี่ย์เกาหลี 2022 กินกระแสในไทย ยึดทุกพื้นที่ในทวิตเตอร์

อันดับ 10 Forecasting Love and Weather 

Forecasting Love and Weather, Weather People, พัคมินยอง, ซงคัง, ยุนพัค, ยูรา, ซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลี, ซีรีส์เกาหลี, ซีรี่ย์เกาหลี ปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลี ปี 2022, ซีรีส์เกาหลี ปี 2022, 기상청 사람들, 기상청 사람들: 사내연애 잔혹사 편, Park Min Young, Song Kang, Yoon Park, Yura, 유라, 박민영, 송강, 윤박, ยุนบัก, ซงกัง, Netflix, พยากรณ์วันนี้ มีรักบางแห่ง

มาเริ่มกันด้วยอันดับ 10 ก่อนเลย ซีรี่ย์เกาหลีที่ฟาดกระแสความปัง แวะเวียนไปติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่บ่อยๆ ไม่แปลกใจเลยจะมาติด TOP10 ได้ นั่นก็คือซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Forecasting Love and Weather นำแสดงโดยพัคมินยองและซงคัง ที่ออนแอร์ช่วงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ถึง 3 เมษายน 2022 กับเรื่องราวของพนักงานในกรมอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีที่มาพร้อมเรื่องราวความรักในออฟฟิศ ใครอยากไปตำมีซับไทยให้ชมที่ Netflix จ้า

อันดับ 9 Our Beloved Summer

ซีรี่ย์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในโลก, ซีรี่ย์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในโลกปี 2022, ซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในโลก, ซีรี่ส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในโลกปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลี, ซีรีส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในโลก, ซีรีส์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในโลกปี 2022, ซีรีส์เกาหลี, Our Beloved Summer, 그 해 우리는

ต่อเนื่องมาที่อันดับ 9 ก็เป็นซีรี่ย์เกาหลีที่มีซับไทยให้ชมทาง Netflix แต่เรื่องนี้เขาแรงข้ามปีจ้า เพราะเป็นซีรี่ย์เกาหลีที่ออนแอร์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2021 มาถึง 25 มกราคม 2022 นั่นก็คือเรื่อง Our Beloved Summer ที่นำเสนอเรื่องราวความรักของพระนางที่ทำให้ผู้ชมอินไม่ไหว ช่วงนั้นมีแต่ชื่อชเวอุงกับกุกยอนซอเต็มไปหมด ในทวิตมีคนพูดถึงเรื่อง Our Beloved Summer เยอะมากจริงๆ

อันดับ 8 The Red Sleeve

The Red Sleeve Cuff, จุนโฮ 2PM, จุนโฮ, 2PM, อีจุนโฮ, อีเซยอง, ซีรี่ย์เกาหลีย้อนยุค, ซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ย์เกาหลีย้อนยุค 2021, ซีรี่ย์เกาหลี 2021, ซีรี่ส์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลีย้อนยุค 2021, ซีรีส์เกาหลี 2021, ซีรีส์เกาหลี, ซีรีส์เกาหลีย้อนยุค 2021, ซีรี่ส์เกาหลี 2021, 2PM, ไอดอลเกาหลี, ไอดอลนักแสดง, 준호, Junho, The Red Sleeve, Lee Junho, Lee Se Young, 이세영, 옷소매 붉은 끝동, 이준호, รีวิว The Red Sleeve, รีวิวซีรี่ย์เกาหลี, รีวิวซีรีส์เกาหลี, รีวิวซีรี่ส์เกาหลี

ขอบอกก่อนเลยว่าอันดับ 8 เป็นซีรี่ย์เกาหลีเรื่องเดียวที่โดยเกือบทั้งเรื่องออนแอร์ในช่วงปี 2021 มีเพียงตอนจบของเรื่องที่ออนแอร์ในช่วงปี 2022 แบบในวันปีใหม่พอดีเป๊ะเลย นั่นก็คือซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง The Red Sleeve แนวย้อนยุคหนึ่งเดียวใน TOP10 เรียกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านเว่อร์ ด้วยเรื่องราวความรักของพระนาง และการเล่าเรื่องของนางในและผู้หญิงในวังที่ทำให้ผู้ชมอินมาก เป็นซีรี่ย์เกาหลีที่ได้รับคำชื่นชมเรื่องความคุณภาพไปถล่มทลาย มีรางวัลการันตีมากมาย คิดดูว่ามาแรงถึงขนาดที่มาติดอันดับซีรี่ย์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในไทยช่วงปี 2022 ได้อะ กระแสแรงข้ามปีของจริง ใครอยากรู้ว่าดีขนาดไหนมีซับไทยที่ VIU จ้า

อันดับ 7 Extraordinary Attorney Woo

ซีรี่ย์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในโลก, The King's Affection, 연모, 박은빈, ราชันผู้งดงาม, Park Eun Bin, นักแสดงเกาหลี, นางเอกเกาหลี, นักแสดงเด็กเกาหลี, Weird Lawyer Woo Young Woo, 이상한 변호사 우영우, ENA, Extraordinary Attorney Woo, พัคอึนบินรับบทแอสเพอร์เกอร์, พัคอึนบินรับบทผู้ชาย

คิดดูว่าต้องมาแรงขนาดไหน ถึงพุ่งขึ้นมาติดใน TOP10 ได้ ทั้งที่เพิ่งจะออนแอร์ไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน และลาจอไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2022 นี่เอง แบบวัดที่สิ้นสุดการนับสถิติพอดิบพอดี Extraordinary Attorney Woo ฟีเวอร์มากจริงๆ กระแสปังทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ รวมถึงในประเทศไทย ช่วงก่อนหน้านี้มีแต่คนพูดถึงอูยองอู เพราะเรื่องราวความฟีลกู๊ดที่เล่าผ่านตัวละครคุณทนายอูยองอู ทนายออทิสติกคนแรกของเกาหลีที่มีความอัจฉริยะอย่างมาก ซึ่งเรื่องราวได้ถ่ายทอดทั้งคดีความต่างๆ ที่ทำให้ผู้ชมเข้าถึง และเรื่องราวของคนที่เป็นออทิสติก จนคว้าหัวใจผู้ชมไปทั้งดวง

อันดับ 6 Semantic Error

DKZ, 디케이지, 재찬, 박재찬, Park Jae Chan, JAECHAN, พัคแจชาน, Semantic Error, ซีรี่ย์วายเกาหลี, ซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ย์วาย, ซีรี่ส์วายเกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลี, ซีรี่ส์วาย, ซีรีส์วายเกาหลี, ซีรีส์เกาหลี, ซีรีส์วาย, เว็บดราม่าเกาหลี, เว็บดราม่าเกาหลี, เว็บดราม่าวาย, BL Drama, Boys Love, นักแสดงเกาหลี, ไอดอลนักแสดง, 박서함, Park Seo Ham, DONGKIZ, 동키즈, 솸찬, 장재영, 추상우, 추상추, พัคซอฮัม Semantic Error

มาถึงอันดับ 6 ที่แอบขอสปอยล์ว่าเป็นซีรี่ย์วายหนึ่งเดียวใน TOP10 และยังเป็นซีรี่ย์วายเกาหลีที่กระแสแรงมากระดับที่ติดอันดับ 6 ซีรี่ย์เกาหลีที่มีการทวิตถึงมากที่สุดในโลกช่วงปี 2022 มาแล้ว ที่ไทยก็กระแสแรงไม่แพ้กัน นั่นก็คือเรื่อง Semantic Error ออริจินัลของ WATCHA ที่กระแสเปรี้ยงแบบสุดๆ ในเกาหลี เรียกว่าปลุกกระแสซีรี่ย์วายเกาหลีขึ้นมาเลย แถมนักแสดงนำทั้งสองคนของเรื่องอย่างแจชานและพัคซอฮัมยังโด่งดังกันขึ้นมามากๆ การันตีได้จากรางวัลนักแสดงยอดนิยมจากงาน 1st Blue Dragon Series Awards จ้า

อันดับ 5 Yumi’s Cells 2

Yumi's Cells 2 , นักแสดงจินยอง, จินยอง GOT7, ไอดอลนักแสดง, จินยอง, GOT7, ไอดอลเกาหลี, นักแสดงเกาหลี, Jinyoung, Park Jinyoung, พัคจินยอง, นักแสดงพัคจินยอง, ปาร์คจินยอง, จูเนียร์, JR, 박진영, 진영, Yumi's Cells, 유미의세포들, Yumi's Cells Season 2, Yumi's Cells 2, 갓세븐, 유미의 세포들 시즌2, Kim Go Eun, 김고은, คิมโกอึน

เดินทางมาถึง TOP5 แล้ว โดยอันดับ 5 ตกเป็นของซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Yumi’s Cells 2 ที่นำแสดงโดยคิมโกอึนและจินยอง GOT7 ซึ่งเคยสร้างประทับใจและความอินเบอร์ล้านให้กับผู้ชมใน Yumi’s Cells ซีซั่น 1 มาแล้ว ตอนนั้นมีซับไทยให้ชมทาง iQiyi น่าเสียดายที่ซีซั่น 2 ไม่มีซับไทยให้ดู แต่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นความมาแรงของ Yumi’s Cells 2 ในไทยได้ ก็ฟาดอันดับ 5 ซีรี่ย์เกาหลีที่มีคนทวิตถึงมากที่สุดในไทยของปี 2022 ไปเลยสิจ๊ะ เอาจริงคิดดูว่าถ้ามีซับไทยจะยิ่งปังอีกขนาดไหน ภาวนาของให้มีสักเจ้าเอาซับไทย Yumi’s Cells 2 มาให้ชมด้วยเถิด เมื่อไหร่ก็รอพูดเลย

อันดับ 4 All of Us Are Dead

ออริจินัลซีรี่ย์เกาหลี, ออริจินัลซีรี่ย์เกาหลีของ Netflix, Netflix, All Of Us Are Dead, ยุนชานยอง, พัคจีฮู, โชอีฮยอน, โรมน, ยูอินซู, ออริจินัลซีรี่ส์เกาหลี, ออริจินัลซีรี่ส์เกาหลีของ Netflix, ออริจินัลซีรีส์เกาหลี, ออริจินัลซีรีส์เกาหลีของ Netflix, ออริจินัลคอนเทนต์ Netflix, 지금 우리 학교는, Now at Our School, ตอนนี้ โรงเรียนของเรา.., มัธยมซอมบี้, 박지후, 윤찬영, 조이현, 로몬, 임재혁, 유인수, 이유미, Lomon, พัคโซโลมอน, Yoon Chan Young, Park Ji Hoo, Cho Yi Hyun, Park Solomon, Yoo In Soo, Son Sang Yeon, 손상연, โจอีฮยอน, พัคโซโรมน, อิมแจฮยอก, อียูมี, Lee Yumi, Lee Yoo Mi, Lee Eun Saem, 이은샘, อีอึนแซม

ในขณะที่อันดับ 4 เป็นออริจินัลซีรี่ย์เกาหลีจาก Netflix บ้าง หลังมีของ Tving และ WATCHA มาติดอันดับไปแล้ว โดยอันดับ 4 ได้แก่ All of Us Are Dead ที่เป็นแนวซอมบี้เกาหลี ซึ่งเป็นแนวที่ได้ใจผู้ชมชาวไทยตลอด พอมาทำซอมบี้คลั่งสนั่นโรงเรียนมัธยมปุ๊บ ก็กระแสแรงมากในไทยปั๊บ ทำเอานักแสดงในเรื่องแจ้งเกิด และมีแฟนคลับในไทยเพิ่มไปตามๆ กัน เชื่อว่ามีผู้ชมในไทยรอ All of Us Are Dead ซีซั่น 2 กันเยอะแน่นอนจ้า

อันดับ 3 Business Proposal

ซีรี่ย์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในโลก, Business Proposal, 사내맞선, A Business Proposal, อันฮโยซอบ, คิมเซจอง, เซจอง, ซอลอินอา, คิมมินกยู, Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Kim Min Kyu, Seol In A, 설인아, Seo Ri Na, Seorina, Seol In Ah, Kim Min Gue, Sejeong, 안효섭, 김세정, 김민규, รีวิว Business Proposal, รีวิวซีรี่ย์เกาหลี, รีวิวซีรี่ส์เกาหลี, รีวิวซีรีส์เกาหลี, ซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลี, ซีรีส์เกาหลี, ซีรี่ย์เกาหลีปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลีปี 2022, ซีรีส์เกาหลีปี 2022, ซีรี่ย์เกาหลีโรแมนติกคอเมดี้, ซีรี่ส์เกาหลีโรแมนติกคอเมดี้,ซีรีส์เกาหลีโรแมนติกคอเมดี้, นัดบอดลุ้น วุ่นรักท่านประธาน

ด้านอันดับ 3 บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่คนไทยคุ้นเคยกันอย่างดี เพราะช่วงตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึง 5 เมษายน 2022 พากันเฝ้ารอชมทุกวันจันทร์กับอังคาร นั่นก็คือซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Business Proposal ด้วยความที่มาพร้อมกับการมอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมจริงๆ จัดเต็มความโรแมนติกและคอเมดี้หนักมาก ทั้งฟินและหัวเราะหนักมากจริงๆ กับเรื่องราววุ่นๆ เมื่อนางเอกไปนัดบอดแทนเพื่อน แล้วคู่นัดบอดดันเป็นประธานบริษัทที่ทำงานอยู่ การปลอมตัวให้แนบเนียนไม่ให้ถูกจับได้ก็เกิดขึ้น Business Proposal สนุกมากจริงๆ ใครยังไม่ดูต้องไปดู มีซับไทยที่ Netflix

อันดับ 2 Snowdrop

ซีรี่ย์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในโลก, Snowdrop, จองแฮอิน, จีซู Blackpink, JTBC, ซีรี่ย์เกาหลีช่อง JTBC, ซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลีช่อง JTBC, ซีรี่ส์เกาหลี, ซีรีส์เกาหลีช่อง JTBC, ซีรีส์เกาหลี, จีซู, ยูอินนา, จางซึงโจ, ยุนเซอา, คิมฮเยยุน, จองยูจิน, BLACKPINK, 설강화, 언더커버, ซีรี่ย์เกาหลี 2021, ซีรีส์เกาหลี 2021, ซีรี่ส์เกาหลี 2021, ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลี, Blue House, Jisoo, Jung Hae In, Yoo In Na, Kim Hye Yoon, 정해인, 지수, 유인나, 장승조, 윤세아, 김혜윤, 정유진, Jang Seung Jo, Yoon Se Ah, Jung Yoo Jin, ดราม่าเรื่อง Snowdrop, คนเกาหลีเรียกร้องเกี่ยวกับ Snowdrop, สรุปดราม่า Snowdrop, Disney+, Disney Plus, Disney+ Hotstar

ซีรี่ย์เกาหลีที่เริ่มออนแอร์ในปี 2021 แล้วออนแอร์ข้ามปีมาปี 2022 ยังไม่หมด ยังมีซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Snowdrop อีกเรื่อง ที่เริ่มออนแอร์ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2021 – 30 มกราคม 2022 ด้วยเรื่องราวความรักอันสุดแสนจะบีบหัวใจท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่บีบคั้น ทำให้ผู้ชมลุ้นทุกตอนทั้งเรื่องของปม และความรักของพระเอง เป็นซีรี่ย์เกาหลีที่โทนหม่นชวนปวดใจมากจริงๆ ทำฉันน้ำตาไหลไป 100 ลิตร ในไทยก็อินกันมาก จนฟาดอันดับ 2 ซีรี่ย์เกาหลีที่มีคนทวิตถึงมากที่สุดไปเลยสิคะ มีซับไทยที่ Disney+ ตามไปตำกันได้

อันดับ 1 Twenty-Five, Twenty-One

ซีรี่ย์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในโลก, ยี่สิบห้า ยี่สิบเอ็ด, Twenty Five Twenty One, คิมแทรี, นัมจูฮยอก, คิมจียอน, ชเวฮยอนอุค, อีจูมยอง, ซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลี, ซีรีส์เกาหลี, ซีรี่ย์เกาหลี ปี 2022, ซีรี่ส์เกาหลี ปี 2022, ซีรีส์เกาหลี ปี 2022, 스물다섯 스물하나, Twenty-Five Twenty-One, Kim Tae Ri, Nam Joo Hyuk, Bona, Choi Hyun Wook, 김지연, Kim Ji Yeon, 보나, โบนา, โบนา WJSN, โบนา Cosmic Girls, Cosmic Girls, WJSN, 남주혁, 김태리, 최현욱, Twenty Five, Twenty One, Lee Joo Myung, 이주명, tvN, Netflix

มาถึงแชมป์ในปี 2022 ที่ฮ็อตยืนหนึ่งในทวิตเตอร์ไทยแล้ว บอกเลยว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ซีรี่ย์เกาหลีแตกแตนมากจริง เป็นช่วงที่สาวกเกาหลีต้องสับรางกันสุด นอกจาก Forecasting Love and Weather และ Business Proposal ที่กระแสแรงในไทยแล้ว เรื่องที่กระแสเปรี้ยงปร้างแบบสุดๆ ในไทย มีแต่คนรอติดตามชมทุกตอน และเป็นที่พูดถึงแรงถึงขนาดที่จบเรื่องแล้วก็ยังมีคนพูดถึง เพราะมูฟออนไม่ได้หนักมาก นั่นก็คือ Twenty-Five, Twenty-One ฟีเวอร์มากจริงๆ ด้วยความที่ Twenty-Five, Twenty-One เล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับคนทุกคน ทั้งเรื่องราวความฝัน มิตรภาพ ครอบครัว ไปจนถึงความรัก ก็อินกันไปเลยทั่วโลกสิจ๊ะ

.

.

TEXT : ImJinah

PHOTO : Facebook(@tvNDrama), JTBC, SBS, MBC, WATCHA, Netflix, Instagram(@channel.ena.d), Tving

Source : Twitter Thailand

.

.

.

อัพเดตข่าวบันเทิงเกาหลี ซีรี่ย์เกาหลี ดาราเกาหลี ไอดอลเกาหลีได้อีกเพียบที่สุดสัปดาห์ค่ะ

ฟาดสนั่นทวิตเตอร์! TOP10 ซีรี่ย์เกาหลีที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดในโลกช่วงปี 2022!!!

TOP20 ซีรี่ย์เกาหลีสุดฮ็อตในทวิตเตอร์ ที่ถูกทวิตถึงมากที่สุดทั่วโลกในปี 2018 – 2021!!!

งานเช็กลิสต์ต้องมา! 20 อันดับซีรี่ย์เกาหลีที่สนุกที่สุดของปี 2018 – 2021 จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญออนไลน์!

TOP 10 ซีรี่ย์เกาหลีครึ่งปีแรก 2022 สุดปัง ฟาดเรตติ้งสูงสุด ไม่หวั่นยุคออนไลน์!

20 อันดับซีรี่ย์เกาหลีปี 2021 สุดปัง การันตีด้วยเรตติ้งทะลุเพดานสูงสุดแห่งปี ครองใจผู้ชมเกาหลีหนักมาก!

TOP20 ซีรี่ย์เกาหลีช่องเคเบิ้ลเรตติ้งสูงที่สุด ทุบเรตติ้งกระจุย ครองความนิยมในใจผู้ชม!

4 คำสัญญาถ้าเรตติ้งซีรี่ย์เกาหลีได้ตามเป้าของนักแสดงในช่วง 2021 – 2022 ที่น่าเอ็นดูไม่ไหว!!!

5 ซีรี่ย์เกาหลีขึ้นหิ้งที่จบแบบ Sad Ending พระนางไม่สมหวังในความรัก ทำคนดูมูฟออนเป็นวงกลม!

เทรนด์กีฬากำลังมา! Soft Power สไตล์เกาหลี ส่ง 6 ซีรี่ย์เกาหลีแนวกีฬาลงจอรัวๆ อินเหมือนเกาะขอบสนาม!

คนในวงการเคาะ TOP13 ซีรี่ย์เกาหลียอดเยี่ยมปี 2021 Hospital Playlist ยืนหนึ่ง 2 ปีซ้อน!

มาแน่! 13 ซีรี่ย์เกาหลีจะมีซีซั่น 2 เตรียมคลอดมาสานต่อความสนุกและความปังเอาใจผู้ชม!!!

10ซีรี่ย์เกาหลีพระเอกหล่อมาก หยุดยาวนี้ต้องตามเก็บแบบรวดเดียวจบ!

สงกรานต์นี้ไม่เที่ยวก็ฟินได้ กับ 10 ซีรี่ย์เกาหลีระดับตำนานที่มีพากย์ไทยใน VIU!

ย้อนตำนานซีรี่ย์เกาหลีย้อนยุคของช่อง MBC หลังส่ง The Red Sleeve ยืนหนึ่งทุบทุกสถิติ!!!

TOP15 ซีรี่ย์เกาหลีช่อง tvN ที่เรตติ้งสูงที่สุด ฟาดเรตติ้งระดับช่องสาธารณะ!

TOP6 ซีรี่ย์เกาหลีช่อง JTBC ที่ได้เรตติ้งสูงสุด เนื้อหาเข้มข้น สนุกจนปัง!

สล็อตทอง! ซีรี่ย์เกาหลีเสาร์ – อาทิตย์ช่อง tvN ครองความนิยม 8 เรื่องซ้อน กินยาวตั้งแต่ปี 2020!

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up