Unlock The Power of Girls

รู้จักโครงการ Unlock The Power of Girls & รางวัล Power of Radiance

account_circle
event
Unlock The Power of Girls
Unlock The Power of Girls

เคลย์ เดอ โป โบเต้ และ ยูนิเซฟ (UNICEF) จับมือร่วมมือเป็นพันธมิตรต่อไปอีกสามปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับเด็กผู้หญิงทั่วโลกได้มากขึ้น  ผ่านโครงการ Unlock The Power of Girls พร้อมประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Power of Radiance ครั้งที่ 5

Unlock The Power of Girls

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามสูงระดับโลก เคลย์ เดอ โป โบเต้ (Clé de Peau Beauté) และ ยูนิเซฟ (UNICEF) จับมือร่วมมือเป็นพันธมิตรต่อไปอีกสามปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับเด็กผู้หญิงทั่วโลกได้มากขึ้น  ผ่านโครงการ Unlock The Power of Girls โดยมุ่งเข้าถึงเด็กหญิง 5.7 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งทางเคลย์ เดอ โป โบเต้ จะบริจาคเงินจำนวน 3 เหรียญสหรัฐให้แก่ยูนิเซฟ จากทุกการซื้อผลิตภัณฑ์  Le Serum หรือ The Serum ทั่วโลก โดยโครงการนี้จะดำเนินต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2566 นี้

นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา เป้าหมายของเคลย์ เดอ โป โบเต้ คือการทำงานร่วมกับยูนิเซฟในการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กผู้หญิงทั่วโลก ผ่านโครงการด้านการศึกษา การจ้างงาน และการพัฒนาศักยภาพ โดยมุ่งเน้นในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เคลย์ เดอ โป โบเต้ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ขยายอายุความร่วมมือครั้งนี้เป็นระยะเวลาอีกสามปี เพื่อให้ครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น สนับสนุนเด็กหญิงให้บรรลุศักยภาพของตนเองได้มากขึ้น

เคลย์ เดอ โป โบเต้ ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะบริจาคเงิน 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโครงการเพื่อความเท่าเทียมทางเพศของยูนิเซฟ โดยมุ่งหวังที่จะเข้าถึงเด็กหญิง 5.7 ล้านคนทั่วโลกเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ ทุกการซื้อผลิตภัณฑ์ Le Serum หรือ The Serum เคลย์ เดอ โป โบเต้จะบริจาคเงินจำนวน 3 เหรียญสหรัฐให้แก่ยูนิเซฟ เพื่อสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กหญิงทั่วโลก โดยโครงการนี้จะดำเนินต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2566

Clé de Peau Beauté

โดยสำหรับในประเทศไทย เดียร์น่า ฟลิโป้, เคลย์ เดอ โป โบเต้ ไทยแลนด์ แบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงเหล่าเซเลบริตี้อีกมากมาย อาทิ คุณศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, คุณสิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล, คุณอภินรา ศรีกาญจนา, คุณพิมดาว พานิชสมัย, คุณพิจิตตรา สงวนศักดิ์ภักดี, คุณชลลดา สิริสันต์, และ คุณพิมพาภรณ์ เหมือนประสิทธิเวช ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์โครงการในครั้งนี้อีกด้วย

Clé de Peau Beauté ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล Power of Radiance ครั้งที่ 5

พร้อมกันนี้ เคลย์ เดอ โป โบเต้ ได้ประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Power of Radiance โครงการพันธกิจระยะยาวด้านการกุศลของเคลย์ เดอ โป โบเต้ ที่ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟ (UNICEF) ซึ่งมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ด้วยการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวิชา STEM ให้กับเด็กผู้หญิงและผู้หญิงทั่วโลก เพื่อเป็นกุญแจสู่โลกที่ดีขึ้นให้กับพวกเธอ โดยผู้ที่รับรางวัลในปีนี้คือ Dao Thi Hong Quyen จากฮานอย ประเทศเวียดนาม

Dao Thi Hong Quyen
Dao Thi Hong Quyen

การแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือปัจจัยสำคัญต่อการจัดการปัญหาระดับโลก รวมถึงวิกฤติสภาพภูมิอากาศและความยากไร้ ดังนั้นศักยภาพที่ไม่มีขอบเขตจากครึ่งหนึ่งของประชากรโลกที่รวมถึงเด็กผู้หญิงและผู้หญิงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่มาจากพื้นที่ยากไร้ จะยิ่งไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสาขาวิชา STEM  ในขณะที่ทักษะด้านเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารได้กลายมาเป็นที่ต้องการมากขึ้น เกิดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางเพศที่ขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากผู้หญิงเพียงส่วนน้อยที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมดังกล่าว

Ms. Quyen อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา เธอทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อลดช่องว่างของการศึกษาวิชา STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) และลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในชุมชนของเธอ ในประเทศเวียดนาม ที่ยังคงมีความไม่เสมอภาคด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กๆ จากจังหวัดที่ยากจน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชนน้อยจำนวนมาก กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มเด็กผู้หญิง นี่คือเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิชา STEM ที่เน้นความสนใจไปยังกลุ่มเด็กผู้ชาย จึงทำให้กลุ่มเด็กผู้หญิงที่ถูกปิดกั้นทางการศึกษาไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ จำนวนเด็กผู้หญิงที่เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 10 ในปี 2019 จากจังหวัด Lao Cai ในภูมิภาคเหนือตะวันตกของเวียดนามที่มีจำนวนกลุ่มชนน้อยอาศัยอยู่หนาแน่น มีอัตราส่วนประมาณ 10.5% เท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์การโรคระบาด ส่งผลให้เกิดวิกฤติการณ์ทางการเรียนรู้ในประเทศเวียดนามเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากยิ่งขึ้น

Ms. Quyen ตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ดังกล่าว ด้วยการส่งเสริมการศึกษาวิชา STEM แก่เด็กผู้หญิงและเยาวชนที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยูตามชายแดนในประเทศเวียดนาม โดยเปิดโอกาสให้พวกเขาเข้าร่วมและมีบทบาทในสาขาวิชาสำคัญเหล่านี้ Ms. Quyen ในฐานะหัวหน้าภาควิทยาศาสตร์ โรงเรียน Genesis เธอได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาวิชา STEM มาตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ในปี 2018  Ms. Quyen เป็นผู้ก่อตั้งโครงการ “STEM for Rural Area” เธอได้สนับสนุนโรงเรียนมากกว่า 10 แห่ง และได้สร้างประโยชน์แก่เด็กผู้หญิงกว่า 1,200 คน ในฐานะทูตของโครงการ Girl in STEM ภายใต้การดำเนินงานของ British Council โครงการของเธอที่โรงเรียนมัธยมปลาย Le Hong Phong ได้ทำให้มีจำนวนนักเรียนหญิงร่วมกิจกรรมวิชา STEM เพิ่มขึ้นถึง 70% ระหว่างการระบาดของโควิด-19 เธอได้จัดสัมมนาออนไลน์สาขาวิชา STEM และการพัฒนาซอฟต์สกิล รวมถึงทักษะการแนะแนวจำนวน 28 ครั้ง สำหรับครูจำนวนมากกว่า 84,000 คนในประเทศเวียดนาม

“ระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมา เคลย์ เดอ โป โบเต้ ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนบุคคลที่โดดเด่นเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ดี ผ่านการศึกษาเพื่อปลดล็อกศักยภาพ Ms. Quyen มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ความตั้งใจและความสำเร็จอันเปี่ยมความหมายของเธอในชุมชนของเธอตรงกับวิสัยทัศน์ของเรา ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโลกไปในทิศทางที่ดี” Ms. Mizuki Hashimoto ผู้บริหารแบรนด์เคลย์ เดอ โป โบเต้ กล่าว “เราเชื่อว่าอนาคตจะสดใส และเราหวังที่จะสร้างสรรค์โลกที่ยิ่งส่องสว่าง และสร้างแรงบันดาลใจทุกคนในการลงมือทำ ผ่านรางวัล Power of Radiance Awards”

“ฉันต้องการขจัดอคติทางเพศในเวียดนาม โดยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมที่มีต่อเด็กสาว เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม และสร้างความมั่นใจแก่เด็กผู้หญิงต่อการเลือกและเรียนสาชาวิชา STEM เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ศักยภาพสูงสุดของตัวเอง และไม่ยอมจำนนต่อข้อกำหนดต่างๆ การได้รับรางวัลนี้จะช่วยให้ฉันสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหานี้ และเปลี่ยนแปลงเรื่องมุมมองทางเพศสภาพเพื่อขยายขอบเขตการในการศึกษาวิชา STEM” Ms. Quyen กล่าว

ในฐานะผู้ได้รับรางวัล ‘Power of Radiance Awards’ ประจำปี 2023 นี้ Ms. Quyen จะได้รับทุนสนับสนุนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชา STEM สำหรับเด็กผู้หญิงวัยรุ่นกลุ่มเปราะบาง โดยแบ่งเป็นสามส่วน: โครงการ STEM สำหรับเยาวชนชนกลุ่มน้อย, โครงการ STEM สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และกิจกรรมการสื่อสารเกี่ยวกับสาขาวิชา STEM

Ms. Quyen ได้เข้ามาอยู่ในอันดับรายชื่อที่น่าประทับใจของผู้ที่ได้รับรางวัล ‘Power of Radiance Awards’ ที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นผ่านการทำงานของพวกเธอ เพื่อสนับสนุนเด็กผู้หญิงทั่วโลก รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ผ่านมา ได้แก่ Muzoon Almellehan ผู้สนับสนุนการศึกษาของประเทศซีเรียและเป็นทูตสันถวไมตรีของยูนิเซฟ, Binita Shrestha และ Pratiksha Pandey ผู้ร่วมก่อตั้ง WiSTEM Nepal, Alyona Tkachenko ผู้สนับสนุนการศึกษาวิชา STEM ในประเทศคาซัคสถาน, และ Amanda Simandjuntak กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง MARKODING อินโดนีเซีย

*ยูนิเซฟไม่รับรองบริษัท แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ

ติดตามอ่านบทความด้านความงามและไลฟ์สไตล์อื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่

L’Oréal Professionnel จัดงานใหญ่เปิดตัวผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมสูตรใหม่ของ iNOA

KANEBO BRIGHT FUTURE BOX อายแชโดว์ใหม่ เปล่งประกายจับตา!

Dyson Airstrait เครื่องหนีบผมไร้แผ่นให้ความร้อน ล่าสุดจาก Dyson

ส่อง เทคนิคทำผมหน้าม้าซีทรู จาก Kim Sunwoo แฮร์สไตลิสต์ของเหล่าไอดอลเกาหลี 

รีวิวจัดเต็ม Dyson Airwrap multi-styler รุ่นใหม่ มาพร้อม 3 หัวเป่าใหม่ ต่างจากเดิมยังไง!?

ว้าวมาก! Dyson V15 Detect เครื่องดูดฝุ่นไร้สายสุดปัง ตอบโจทย์บ้านที่มีสัตว์เลี้ยงสุดใจ

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up