ส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆ - ส่งความรู้ สร้างความสุข - The Happy Read

3 เหตุผลที่เราควร ส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆ ทุกคน แม้จะไม่ใช่คนในครอบครัว

ส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆ - ส่งความรู้ สร้างความสุข - The Happy Read
ส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆ - ส่งความรู้ สร้างความสุข - The Happy Read

ณ จุดนี้เรื่องประโยชน์ของการอ่านคงไม่ต้องพูดเยอะ เพราะเชื่อว่าคนจำนวนมากรู้อยู่แล้ว จะเห็นได้จากพ่อแม่หนุ่มสาวยุคใหม่หลายคู่ หลายครอบครัว ให้ความสำคัญและยินดีผลักดันให้ลูก หลาน รวมถึงญาติๆตัวจิ๋วทั้งหลายเป็นหนูน้อยผู้รักการอ่าน เพื่อประโยชน์กับชีวิตของพวกเขาเองในวันข้างหน้า แต่วันนี้สุดสัปดาห์อยากชวนคุณผู้อ่านคุยถึงประโยชน์ในภาพที่ใหญ่กว่านั้น มันจะเป็นอย่างไรนะ หากว่าพวกเราช่วยกัน ส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆ ในประเทศทุกคนนี้รักการอ่านได้สำเร็จ

 

ส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆ เกิดประโยชน์แก่ตัวเด็กเอง สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

ฟังดูเป็นเรื่องนามธรรม แต่เชื่อเถอะว่าผลลัพธ์ข้อนี้เห็นได้ชัดที่สุด และรวดเร็วที่สุด เพราะเมื่อเด็กเริ่มอ่านหนังสือ สมองจะเกิดการทำงานเพื่อรับรู้ข้อมูลที่อ่านโดยอัตโนมัติ ทำให้เกิดการจดจ่อ มีสมาธิ เป็นจุดเริ่มต้นของวิธีคิดที่เป็นระบบ และเมื่ออ่านจบ ยังมีผลลัพธ์ที่ตามมาคือ เด็กมีความรู้รอบตัว และได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีจากแนวคิดที่ผู้เขียนสอดแทรกอยู่ในหนังสือนอกเหนือจากสาระความรู้ตรงๆ

ทั้งนี้ การจะได้ประโยชน์เหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกหนังสือที่มีคุณภาพด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางวิชาการ วรรณศิลป์ หรือจริยธรรม ที่สำคัญอย่าลืมเลือกเรื่องที่มีความน่าสนใจเหมาะกับช่วงวัยของเด็กๆ ใจเขาใจเรา หนังสือดีแค่ไหน แต่ถ้าไม่สนุกเรายังไม่อยากอ่าน แล้วเด็กๆจะอยากอ่านได้อย่างไร ฉะนั้นหากใครมีความตั้งใจบริจาคหนังสือให้กับเด็กๆ ละก็ อย่าลืมคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะ

ส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆ - ส่งความรู้ สร้างความสุข - The Happy Read

 

สังคมโดยรวมจะดีขึ้น ประเทศชาติได้ประโยชน์

เด็กที่มีนิสัยรักการอ่าน ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รักการอ่าน มีความสนใจใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์ มุมมอง ทัศนคติที่กว้างขึ้น ตลอดจนมีการคิด วิเคราะห์ และการใช้เหตุผลเชิงตรรกะที่ถูกต้อง ทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจและแนวทางการใช้ชีวิตที่ดีในอนาคต

เมื่อประชากรมีชีวิตที่ดี มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีกระบวนการคิดเชิงตรรกะที่สมเหตุสมผล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ก็จะส่งผลให้ภาพรวมของสังคมยกระดับสูงขึ้น ประเทศชาติมีพลเมืองที่มีคุณภาพ การพัฒนาประเทศก็จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชาติอย่างดี

 

ประโยชน์ย้อนกลับมาหาตัวเราในท้ายที่สุด

เมื่อสังคมโดยรวมดีแล้ว ผลดีก็จะสะท้อนกลับมาหาเราโดยอัตโนมัติ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม คิดง่ายๆ ว่า การที่เราอยู่ในสังคมที่สงบสุข เพื่อนร่วมสังคมมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ย่อมเป็นพลังงานด้านบวกที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมั่นคงกว่าการอยู่ในสังคมที่ไร้ระเบียบ ผู้คนไม่เคารพกฎเกณฑ์และเอาแต่ประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง

 

แล้วเราจะช่วย ส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆ (ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเรา) ได้อย่างไร ?

การบริจาคหนังสือ เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายดายมากๆ ไม่ใช่แค่เพียงหนังสือมือสองที่ลูก หลาน ญาติพี่น้องเราพ้นวัยจะอ่านแล้วเท่านั้น เราสามารถเลือกซื้อหนังสือที่ดี (และสนุก) บริจาคให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล สถานสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสที่มีอยู่มากมาย 

ส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆ - ส่งความรู้ สร้างความสุข - The Happy Read

 

สำหรับผู้ที่สนใจ เดี๋ยวนี้มีโครงการที่รับบริจาคหนังสือดีๆ หลายโครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข”  โครงการอันเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)   กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร้านนายอินทร์ ซึ่งมีการคัดหนังสือคุณภาพพร้อมชั้นวางจัดส่งไปยังโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ซึ่งได้รับผลการตอบรับที่ดีจนดำเนินโครงการมาจนถึงปีที่ 2 ในปี 2562 และกำลังจะก้าวเข้าสู่โคงการฯ ปี 3 ในปี 2563 นี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ FB Fanpage: thehappyread หรือช่องทางอื่นๆ ในภาพด้านล่างค่ะ

มาช่วยกันสร้างสังคมดีๆ ที่มีแต่คนรักการอ่านด้วยกันนะคะ

ส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆ - ส่งความรู้ สร้างความสุข - The Happy Read

 

**หมายเหตุ – ภาพประกอบจากโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 2”

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ขึ้นเหนือ เพื่อให้เด็กอ่านอย่างมีความสุข # ส่งความรู้สร้างความสุข ปี2

ส่งความรู้สร้างความสุข ปี2 เก่ง – ธชย กับแรงบันดาลใจ มีหนังสือ มีโอกาส

นุ่น – พริม ทูตการอ่าน “ส่งความรู้สร้างความสุขปี2” มาบอกเคล็ดลับ อ่านอย่างมีความสุข

ใกล้ไกลเราไม่หวั่น “ส่งความรู้สร้างความสุขปี 2” ต้องเดินสายทั่วไทยไม่หยุดยั้ง

ส่งความรู้สร้างความสุขปี 2 ปลุกแรงบันดาลใจให้รักการอ่าน

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up
error: ห้ามคัดลอกเนื้อหา