เว็บดราม่าเกาหลี, นักแสดงเกาหลีดาวรุ่ง, เว็บดราม่า, เว็บดราม่าเกาหลีน่าดู, เว็บดราม่าเกาหลีสนุกๆ, เว็บดราม่าเกาหลีฟินๆ, Korean Web Drama, มินิซีรี่ย์, มินิซีรีส์, มินิซีรี่ส์, เว็บดราม่าน่าดู, เว็บดราม่าสนุกๆ, เว็บดราม่าฟินๆ, เว็บดราม่าเกาหลีปี 2021, เว็บดราม่าเกาหลีมีซับไทย, ซับไทยเว็บดราม่าเกาหลี, เว็บดราม่ามีซับไทย, ซับไทยเว็บดราม่า, มินิซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ย์สั้นเกาหลี, มินิซีรี่ส์เกาหลี, ซีรี่ส์สั้นเกาหลี, มินิซีรีส์เกาหลี, ซีรีส์สั้นเกาหลี, ซีรีส์สั้น, ซีรี่ส์สั้น, ซีรี่ย์สั้น, Love Playlist season 2, Love Playlist season 3, Love Playlist season 4, Love Playlist ซีซั่น 2, Love Playlist ซีซั่น 3, Love Playlist ซีซั่น 4, Love Playlist season 1, Love Playlist ซีซั่น 1, A-TEEN 1, A-TEEN 2, A-TEEN season 1, A-TEEN season 2, A-TEEN ซีซั่น 2, A-TEEN ซีซั่น 1, Sweet Revenge 1, Sweet Revenge ซีซั่น 1, Sweet Revenge season 1, อีจงวอน, แบอินฮยอก, มุนซังมิน, บยอนอูซอก, แพฮยอนซอง, ชเวฮยอนอุค, นัมยุนซู, โรมน, พัคจองอู, ชินซึงโฮ, นักแสดงเกาหลีรุ่นใหม่, แพอินฮยอก, คังฮุน, 배인혁, Bae In Hyuk, 강훈, Kang Hoon, 이런 꽃 같은 엔딩, Flower Ever After, Moon Sang Min, 문상민, Byeon Woo Seok, 변우석, 최현욱, Choi Hyun Wook, 배현성, Bae Hyeon Seong, 남윤수, Nam Yoon Su, Nam Yoon Soo, พัคซลโรมน, พัคโซโลมอน, พัคโซโรมน, 로몬, Lomon, Park Solomon, โลมน, โลมอน, พัคซลโลมน, พัคโซโลมน, พัคโซโรมอน, พัคโซโลมน, 박솔로몬, Park Jung Woo , 박정우, Shin Seung Ho, 신승호, XX, 엑스엑스, The Temperature of Language: Our Nineteen, 언어의 온도: 우리의 열아홉, The Mermaid Prince: The Beginning, 인어왕자: 더 비기닝, The Little Mermaid 2 , The Mermaid Prince Season 2, Office Watch S3: The Gossip Room, Office Watch 3, 오피스워치 시즌3, Real: Time: Love, 리얼:타임:러브, 에이틴, A-TEEN, Sweet Revenge, 복수노트, Love Playlist, Love Playlist 2, Love Playlist 3, Love Playlist 4, 연애 플레이리스트, Kiss Goblin, 키스요괴, นักแสดงดาวรุ่งชาย, นักแสดงดาวรุ่งชายเกาหลี, นักแสดงเกาหลี, 오피스워치 : 하라는 일은 안하고

10 ผลงานเว็บดราม่าเกาหลีของนักแสดงดาวรุ่งชายที่กำลังมาแรง ก่อนแจ้งเกิดในซีรี่ย์เกาหลี!

Alternative Textaccount_circle
event
เว็บดราม่าเกาหลี, นักแสดงเกาหลีดาวรุ่ง, เว็บดราม่า, เว็บดราม่าเกาหลีน่าดู, เว็บดราม่าเกาหลีสนุกๆ, เว็บดราม่าเกาหลีฟินๆ, Korean Web Drama, มินิซีรี่ย์, มินิซีรีส์, มินิซีรี่ส์, เว็บดราม่าน่าดู, เว็บดราม่าสนุกๆ, เว็บดราม่าฟินๆ, เว็บดราม่าเกาหลีปี 2021, เว็บดราม่าเกาหลีมีซับไทย, ซับไทยเว็บดราม่าเกาหลี, เว็บดราม่ามีซับไทย, ซับไทยเว็บดราม่า, มินิซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ย์สั้นเกาหลี, มินิซีรี่ส์เกาหลี, ซีรี่ส์สั้นเกาหลี, มินิซีรีส์เกาหลี, ซีรีส์สั้นเกาหลี, ซีรีส์สั้น, ซีรี่ส์สั้น, ซีรี่ย์สั้น, Love Playlist season 2, Love Playlist season 3, Love Playlist season 4, Love Playlist ซีซั่น 2, Love Playlist ซีซั่น 3, Love Playlist ซีซั่น 4, Love Playlist season 1, Love Playlist ซีซั่น 1, A-TEEN 1, A-TEEN 2, A-TEEN season 1, A-TEEN season 2, A-TEEN ซีซั่น 2, A-TEEN ซีซั่น 1, Sweet Revenge 1, Sweet Revenge ซีซั่น 1, Sweet Revenge season 1, อีจงวอน, แบอินฮยอก, มุนซังมิน, บยอนอูซอก, แพฮยอนซอง, ชเวฮยอนอุค, นัมยุนซู, โรมน, พัคจองอู, ชินซึงโฮ, นักแสดงเกาหลีรุ่นใหม่, แพอินฮยอก, คังฮุน, 배인혁, Bae In Hyuk, 강훈, Kang Hoon, 이런 꽃 같은 엔딩, Flower Ever After, Moon Sang Min, 문상민, Byeon Woo Seok, 변우석, 최현욱, Choi Hyun Wook, 배현성, Bae Hyeon Seong, 남윤수, Nam Yoon Su, Nam Yoon Soo, พัคซลโรมน, พัคโซโลมอน, พัคโซโรมน, 로몬, Lomon, Park Solomon, โลมน, โลมอน, พัคซลโลมน, พัคโซโลมน, พัคโซโรมอน, พัคโซโลมน, 박솔로몬, Park Jung Woo , 박정우, Shin Seung Ho, 신승호, XX, 엑스엑스, The Temperature of Language: Our Nineteen, 언어의 온도: 우리의 열아홉, The Mermaid Prince: The Beginning, 인어왕자: 더 비기닝, The Little Mermaid 2 , The Mermaid Prince Season 2, Office Watch S3: The Gossip Room, Office Watch 3, 오피스워치 시즌3, Real: Time: Love, 리얼:타임:러브, 에이틴, A-TEEN, Sweet Revenge, 복수노트, Love Playlist, Love Playlist 2, Love Playlist 3, Love Playlist 4, 연애 플레이리스트, Kiss Goblin, 키스요괴, นักแสดงดาวรุ่งชาย, นักแสดงดาวรุ่งชายเกาหลี, นักแสดงเกาหลี, 오피스워치 : 하라는 일은 안하고
เว็บดราม่าเกาหลี, นักแสดงเกาหลีดาวรุ่ง, เว็บดราม่า, เว็บดราม่าเกาหลีน่าดู, เว็บดราม่าเกาหลีสนุกๆ, เว็บดราม่าเกาหลีฟินๆ, Korean Web Drama, มินิซีรี่ย์, มินิซีรีส์, มินิซีรี่ส์, เว็บดราม่าน่าดู, เว็บดราม่าสนุกๆ, เว็บดราม่าฟินๆ, เว็บดราม่าเกาหลีปี 2021, เว็บดราม่าเกาหลีมีซับไทย, ซับไทยเว็บดราม่าเกาหลี, เว็บดราม่ามีซับไทย, ซับไทยเว็บดราม่า, มินิซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ย์สั้นเกาหลี, มินิซีรี่ส์เกาหลี, ซีรี่ส์สั้นเกาหลี, มินิซีรีส์เกาหลี, ซีรีส์สั้นเกาหลี, ซีรีส์สั้น, ซีรี่ส์สั้น, ซีรี่ย์สั้น, Love Playlist season 2, Love Playlist season 3, Love Playlist season 4, Love Playlist ซีซั่น 2, Love Playlist ซีซั่น 3, Love Playlist ซีซั่น 4, Love Playlist season 1, Love Playlist ซีซั่น 1, A-TEEN 1, A-TEEN 2, A-TEEN season 1, A-TEEN season 2, A-TEEN ซีซั่น 2, A-TEEN ซีซั่น 1, Sweet Revenge 1, Sweet Revenge ซีซั่น 1, Sweet Revenge season 1, อีจงวอน, แบอินฮยอก, มุนซังมิน, บยอนอูซอก, แพฮยอนซอง, ชเวฮยอนอุค, นัมยุนซู, โรมน, พัคจองอู, ชินซึงโฮ, นักแสดงเกาหลีรุ่นใหม่, แพอินฮยอก, คังฮุน, 배인혁, Bae In Hyuk, 강훈, Kang Hoon, 이런 꽃 같은 엔딩, Flower Ever After, Moon Sang Min, 문상민, Byeon Woo Seok, 변우석, 최현욱, Choi Hyun Wook, 배현성, Bae Hyeon Seong, 남윤수, Nam Yoon Su, Nam Yoon Soo, พัคซลโรมน, พัคโซโลมอน, พัคโซโรมน, 로몬, Lomon, Park Solomon, โลมน, โลมอน, พัคซลโลมน, พัคโซโลมน, พัคโซโรมอน, พัคโซโลมน, 박솔로몬, Park Jung Woo , 박정우, Shin Seung Ho, 신승호, XX, 엑스엑스, The Temperature of Language: Our Nineteen, 언어의 온도: 우리의 열아홉, The Mermaid Prince: The Beginning, 인어왕자: 더 비기닝, The Little Mermaid 2 , The Mermaid Prince Season 2, Office Watch S3: The Gossip Room, Office Watch 3, 오피스워치 시즌3, Real: Time: Love, 리얼:타임:러브, 에이틴, A-TEEN, Sweet Revenge, 복수노트, Love Playlist, Love Playlist 2, Love Playlist 3, Love Playlist 4, 연애 플레이리스트, Kiss Goblin, 키스요괴, นักแสดงดาวรุ่งชาย, นักแสดงดาวรุ่งชายเกาหลี, นักแสดงเกาหลี, 오피스워치 : 하라는 일은 안하고

จะว่าไปวงการ เว็บดราม่าเกาหลี กลายเป็นจุดเริ่มต้นของนักแสดงเกาหลีหลายคนในยุคนี้เหมือนกันนะ เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นความปังเลยก็ว่าได้ ก่อนที่พวกเขาจะก้าวมาแจ้งเกิดในวงการซีรี่ย์เกาหลี เป็นโอกาสในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางการแสดงที่ดีมากๆ แล้วงานเว็บดราม่าเกาหลีก็สนุกแบบหยุดดูไม่ได้ซะด้วย

วันนี้สุดฯ ที่แอบติดตามวงการเว็บดราม่าเกาหลีมาหลายปี เลยอยากจะขอมาแนะนำผลงานเว็บดราม่าเกาหลีของเหล่านักแสดงดาวรุ่งชายเกาหลีที่กำลังมาแรงในตอนนี้สักหน่อย บอกเลยว่าจุดเริ่มต้นของการตกหลุมรักก็มาจากตรงนี้นี่แหละจ้า โดนตกแล้วตกเหล่า เว็บดราม่าเกาหลีเป็นแหล่งรวมของดีจริงๆ แม่

เว็บดราม่าเกาหลี 10 เรื่องที่ไม่ควรพลาดดู สนุกจนต้องวนดูสิบรอบ

XX

XX, 엑스엑스, แพอินฮยอก, แบอินฮยอก, อีจงวอน, ฮานิ

เว็บดราม่าเกาหลีเรื่องแรกที่สุดฯ จะพูดถึง เป็นผลงานที่รวม 2 นักแสดงเกาหลีดาวรุ่งที่กำลังมาแรงมาก โดยเฉพาะในชวงปี 2022 ที่พวกเขามีงานแสดงที่ทำให้ได้แจ้งเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็คือ เว็บดราม่าเกาหลีเรื่อง XX ที่มีแบอินฮยอกและอีจงวอนแสดงนำ กับเรื่องราวของนานา หัวหน้าบาร์เทนเดอร์คนเก่งของบาร์ XX บาร์ที่มีคอนเซ็ปต์แสนลึกลับ ไม่มีป้ายหน้าร้าน ไม่มีมีเมนูบอก ไม่อนุญาตให้ลูกค้าโพสต์รูปลงโซเชียล โดยเธอตั้งเป้าหมายที่จะซื้อบาร์แห่งนี้

แต่แล้วก็มีคนมาซื้อตัดหน้า ซึ่งก็คือ “อีรูมี” อดีตเพื่อนสนิทของเธอที่มีเรื่องบาดหมางกันเมื่อ 5 ปีก่อน นอกจากเรื่องราวของเพื่อนที่กลับมาเจอกันแล้ว ยังมีเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ต่างๆ ด้วย บอกเลยว่าแบอินฮยอกในเรื่องนี้อบอุ่นมาก ส่วนอีจงวอนก็ดีงามสุดๆ เป็นเว็บดราม่าที่บทแอบมีการสอดแทรกประเด็นน่าสนใจด้วย ซับไทยดูได้ใน Vlive

Kiss Goblin

Kiss Goblin, แพอินฮยอก, จอนฮเยวอน, แบอินฮยอก, 키스요괴, เว็บดราม่าเกาหลี, เว็บดราม่า, เว็บดราม่าเกาหลีน่าดู, เว็บดราม่าเกาหลีสนุกๆ, เว็บดราม่าเกาหลีฟินๆ, Korean Web Drama, มินิซีรี่ย์, มินิซีรีส์, มินิซีรี่ส์, เว็บดราม่าน่าดู, เว็บดราม่าสนุกๆ, เว็บดราม่าฟินๆ, เว็บดราม่าเกาหลีปี 2021, เว็บดราม่าเกาหลีมีซับไทย, ซับไทยเว็บดราม่าเกาหลี, เว็บดราม่ามีซับไทย, ซับไทยเว็บดราม่า, มินิซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ย์สั้นเกาหลี, มินิซีรี่ส์เกาหลี, ซีรี่ส์สั้นเกาหลี, มินิซีรีส์เกาหลี,

ยังทีผลงานเว็บดราม่าเกาหลีอีกเรื่องของแบอินฮยอกที่สนุกมาก ซึ่งแบอินฮยอกยังคงรับบทพระเอกของเรื่องเหมือนเดิม แถมนางเอกของเรื่องยังมีเป็นหนึ่งในนักแสดงของซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Under The Queen’s Umbrella ด้วยจ้า จำเจ้าของบทโชวอล คนรักขององค์ชายมูอันกันได้มั้ย โดยแบอินฮยอกและจอนฮเยวอนมาเป็นพระนางคู่กันในเว็บดราม่าเกาหลีเรื่อง Kiss Goblin

เรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของ Goblin ที่มีเป้าหมายต้องการเป็นมนุษย์ แต่มีการที่เขาจะเป็นมนุษย์ได้มีเงื่อนไขว่าเขาต้องจูบกับผู้หญิงให้ได้ทั้งหมด 10 คน เขาจึงมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ แล้วก็ได้มาเจอกับนางเอก ที่ทำให้การทำตามเงื่อนไขที่จะเป็นมนุษย์ของเขายากขึ้น บอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกมาก แบอินฮยอกในลุค Goblin หล่อไม่ไหว ไปตำได้ที่ bilibili

Love Playlist

Web Drama, A-TEEN, Top Management, Secret Marks Makers, Seven First Kisses, Love Playlist, The Sound of Your Heart, Web Drama เกาหลี, เว็บดราม่า, เว็บดราม่าเกาหลี, เว็บดราม่าน่าดู, เว็บดราม่าเกาหลีวสนุกๆ, เว็บดราม่าฟินๆ

Love Playlist ถือว่าเป็นตำนานของวงการเว็บดราม่าเกาหลีเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นเว็บดราม่าที่ได้รับความนิยมจนมีถึง 4 ซีซั่น มาตั้งแต่ยุคที่วงการเว็บดราม่ายังไม่ได้บูมมาก เป็นเรื่องนึงที่ทำให้เว็บดราม่าเริ่มได้รับความสนใจ โดย Love Playlist จะมีธีมในการเล่าเรื่องราวความรักในรั้วมหาวิทยาลัย ที่มีตั้งแต่แอบชอบเพื่อน ไปจนถึงคบกับรุ่นน้อง แต่ละคู่ก็จะมีสตอรี่และมุมมองความรักที่ประสบพบเจอต่างกัน

เรียกว่าตรงใจวัยรุ่นสุดๆ แม้แต่คนที่ผ่านวัยเรียนไปแล้ว ย้อนกลับมาดูก็ยังฟินได้นะจ๊ะ มีซับไทยให้ชมที่ WeTV ครบทุกซีซั่นเลย โดยมีนักแสดงดาวรุ่งชายของเกาหลีที่เคยแสดงเรื่องนี้ ทั้ง แพฮยอนซอง และพัคจองอู

A-TEEN

Web Drama, A-TEEN, Web Drama เกาหลี, เว็บดราม่า, เว็บดราม่าเกาหลี, เว็บดราม่าน่าดู, เว็บดราม่าเกาหลีสนุกๆ, เว็บดราม่าฟินๆ, ชินเยอึน, ชินซึงโฮ, คิมดงฮี, อีนาอึน, 에이틴

A-TEEN เว็บดราม่าที่ปลุกกระแสวงการเว็บดราม่าเกาหลีขึ้นมา เพราะเรื่องนี้ดังมากๆ ช่วงที่ A-TEEN ออนแอร์ ในโลกออนไลน์เกาหลีมีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้ ด้วยการนำเสนอเรื่องราวของเด็กมัธยมปลายที่ชีวิตต้องพบเจอทั้งความสุขและความเจ็บปวด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อน ครอบครัว ความรัก และเรื่องเรียน ซึ่งไปรีเลทกับชีวิตของใครหลายๆ คนในเกาหลี คนไทยอย่างสุดฯ ดูก็อินจ้า ทำให้นักแสดงในเรื่องพากันแจ้งเกิดกันมากๆ ชินซึงโฮที่แสดงนำในเรื่องนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จัก ก่อนจะไปลุยวงการซีรี่ย์เกาหลีแบบรัวๆ ไปดูกันได้ที่ WeTV

Sweet Revenge

Sweet Revenge, โรมน, พัคซลโรมน, พัคโซโลมอน, พัคโซโรมน, 로몬, Lomon, Park Solomon, โลมน, โลมอน, พัคซลโลมน, พัคโซโลมน, พัคโซโรมอน, พัคโซโลมน, 박솔로몬, 복수노트, ชาอึนอู

เรื่องต่อมาที่สุดฯ จะพูดถึงเป็นเว็บดราม่าเกาหลีที่ออนแอร์เมื่อ 5 ก่อน ตั้งแต่ปี 2017 โดยมีทั้งหมด 2 ซีซั่น นั่นก็คือ เว็บดราม่าเกาหลีเรื่อง Sweet Revenge ซึ่งในซีซั่นแรกมีชาอึนอูแสดงด้วย แล้วคนที่รับบทเป็นพระเอกก็คือพัคซลโลมน โดยเรื่องราวในเรื่องจะเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้จะสามารถเขียนชื่อคนที่อยากแก้แค้นลงไปได้ เป็นเว็บดราม่าอีกเรื่องที่สนุกและฟินมาก มีซับไทยให้ชมทั้ง 2 ซีซั่นที่ TrueID จ้า

Flower Ever After

Flower Ever After, 강훈, Kang Hoon, 이런 꽃 같은 엔딩, คังฮุน, จองกอนจู, อีโฮจอง, ชเวฮีจิน

คังฮุน เป็นนักแสดงเกาหลีดาวรุ่งอีกคนที่กำลังมาแรงมาก หลังจากได้แสดงในซีรี่ย์เกาหลีเรื่องดัง 2 เรื่องติดอย่าง The Red Sleeve และ Little Women ช่วงแรกๆ คังฮุนก็เริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแสดงด้วยการเล่นหนังสั้น และก็เว็บดราม่าเกาหลีนี่แหละ หนึ่งในผลงานเว็บดราม่าเกาหลีของคังฮุนที่เรื่องราวสนุกน่าติดตาม คือเว็บดราม่าเกาหลีเรื่อง Flower Ever After มีซับไทยที่ WeTV

กับเรื่องราวของคู่รัก 2 คู่ที่จะให้เราได้ลุ้นไปพร้อมๆ กันว่าคู่ไหนจะลงเอยได้แต่งงานกัน โดยเรื่องจะเล่าให้เห็นถึงความรักที่มาพร้อมกับอุปสรรคของพวกเขา เรียกว่าเป็นเรื่องที่เล่าเรื่องความรักได้ชวนอินมาก

Real: Time: Love

ชเวฮยอนอุค, Real: Time: Love, Real: Time: Love 2, Real: Time: Love 3, Real: Time: Love 4, 리얼:타임:러브

ก่อนชเวฮยอนอุคจะมาแจ้งเกิดในซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Twenty-Five, Twenty-One ช่วงเข้าวงการแรกๆ ชเวฮยอนอุคก็ผ่านงานเว็บดราม่าเกาหลีมาก่อน หนึ่งในนั้นก็เรื่อง Real: Time: Love ที่ตั้งแต่ซีซั่น 2 ชเวฮยอนอุคได้แสดงเป็นพระเอก โดยเรื่องนี้เล่าเรื่องราวความรักของเด็กม.ปลาย ซึ่งแต่ละซีซั่นก็จะมีเรื่องราวความรักที่เป็นจุดชนวนเรื่องราวที่ไม่เหมือนกัน เป็นอีกเรื่องที่สนุกมาก แนะนำเลยจ้า มีซับไทยที่ bilibili

Office Watch S3: The Gossip Room

Office Watch S3: The Gossip Room, Office Watch 3, 오피스워치 시즌3, บยอนอูซอก

เว็บดราม่าเกาหลีเรื่อง Office Watch เป็นอีกเรื่องที่ผลิตออกมามากกว่า 1 ซีซั่น โดยซีซั่นที่สุดจะพูดถึงคือซีซั่น 3 กับชื่อ Office Watch S3: The Gossip Room ที่บยอนอูซอกแสดงเป็นพระเอก ตอนซีซั่น 1 คนที่เล่นเป็นพระเอกก็คือคังฮุน เรียกว่าเรื่องนี้แหล่งรวมว่าที่นักแสดงดาวรุ่งอยู่เด้อ โดยในซีซั่น 3 เรื่องจะเริ่มต้นเมื่อมีห้องแชทนิรนามถูกสร้างขึ้นมาในออฟฟิศ ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องเม้าท์มอยเกิดขึ้น ใครที่หลงรักบยอนอูซอกต้องไปตำเรื่องนี้ด่วนๆ มีซับไทยที่ WeTV

The Mermaid Prince: The Beginning

The Mermaid Prince: The Beginning, 인어왕자 더 비기닝, The Little Mermaid 2 , The Mermaid Prince Season 2, มุนซังมิน, มุนบิ,

ตอนนี้มุนซังมินกำลังเป็นขวัญใจผู้ชมหนักมาก หลังจากแจ้งเกิดจากซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Under The Queen’s Umbrella บอกเลยว่ามุนซังมินเป็นนักแสดงเกาหลีที่เริ่มต้นงานแสดงมาจากวงการเว็บดราม่าเกาหลีเลย เพราะผลงานเดบิวต์ก็เป็นเว็บดราม่า แล้วก็เล่นเว็บดราม่าต่อมาอีก 2 เรื่อง ก่อนจะเริ่มเข้าใกล้วงการซีรี่ย์เกาหลีด้วยการแสดงในเรื่อง My Name แล้วพอมาเล่นเรื่องแรกบนจอโทรทัศน์ก็ปังเลย

ผลงานเว็บดราม่าของมุนซังมินที่สุดฯ จะแนะนำคือเรื่อง The Mermaid Prince: The Beginning ซึ่งเป็นซีซั่น 2 ของ The Mermaid Prince ที่เล่าย้อนไปสู่จุดเริ่มต้น สมัยพระเอกเป็นนักเรียน ซึ่งมุนซังมินเป็นหนึ่งในนักแสดงนำที่เป็นเพื่อนในทีมว่ายน้ำกับพระเอก แล้วแฝดกับนางเอกด้วย โดยเรื่องนี้เราจะได้เห็นความรักและมิตรภาพของกลุ่มเพื่อน สนุก

The Temperature of Language: Our Nineteen

The Temperature of Language: Our Nineteen, 언어의 온도: 우리의 열아홉, นัมยุนซู, คังมินอา

มาถึงเรื่องที่ 10 กันแล้ว จะเป็นผลงานเว็บดราม่าของนัมยุนซูกันบ้าง ที่แจ้งเกิดจากบทเด็กเกเรในซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Extracurricular และบทพระรองในซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง The King’s Affection ซึ่งก่อนหน้าจะแจ้งเกิดนัมยุนซูเคยเล่นเว็บดราม่าหลายเรื่องเลย หนึ่งในนั้นก็เรื่อง The Temperature of Language: Our Nineteen ที่มีจินจีฮี และคังมินอาแสดงด้วย เรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนจะสอบเข้ามหาลัยของนักเรียนชั้นม.6 โดยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนหัวกะทิหายตัวไปก่อนจะสอบเข้ามหาลัย มีซับไทยที่ Vlive จ้า

.

.

TEXT : ImJinah

PHOTO : Seezn, Oksusu, WHYNOT, 콬TV, Facebook(@PlayListKR)

.

.

.

อัพเดตข่าวบันเทิงเกาหลี ซีรี่ย์เกาหลี ดาราเกาหลี ไอดอลเกาหลีได้อีกเพียบที่สุดสัปดาห์ค่ะ

20 เว็บดราม่าเกาหลี มีซับไทยให้ชม สนุกไม่แพ้ซีรี่ย์ มาสั้นๆ แต่ฟินชนิดดูรวดเดียวไม่กี่ชั่วโมงจบ!!!

มงฯ All-Rounder ต้องลง!!! TREASURE เกียมสวมบทนักแสดงในผลงานเว็บดราม่าเกาหลีใหม่ของวง กับ The Mysterious Class!

แนะนำซีรี่ย์วายเกาหลี นำเสนอเรื่องราวความรักสุดฟินและอินถึงใจ!

ซีรี่ย์วายเกาหลี Semantic Error ชุบชีวิต แจชาน และ DKZ จนกระแสเปรี้ยง จากตอนแรกค่ายคัดค้านเล่นวาย!

เปิดวาร์ปเหล่าองค์ชายในซีรี่ย์เกาหลี Under The Queen’s Umbrella ที่ละลานตาและกระแทกใจไม่ไหว!

XX – Ending Again : 2 เว็บดราม่าเกาหลีจาก Playlist ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ สนุก จนต้องตาม!

นักแสดงไทยปังมาก โกอินเตอร์กระโดดแสดงนำในซีรี่ย์วายเกาหลี!!!

ออนไลน์กำลังมา! เกาหลีคลอดเว็บดราม่าเกาหลีออกมารัวๆ แต่ละเรื่องสนุกถึงใจ!

แบอินฮยอก นักแสดงเกาหลีรุ่นใหม่มีแววปัง งานแน่นมาก ซีรี่ย์ออนแอร์พร้อมกัน 2 เรื่อง พ่วงด้วยหนังอีกหนึ่ง!

ส่องประวัติ ชเวฮยอนอุค นักแสดงคนเดียวใน Twenty-Five, Twenty-One ที่ไม่ได้เกิดยุค 90s

เปิดวาร์ป บยอนอูซอก พระเอก 20th Century Girl งานดีทะลุจอ แถมหน้าเด็กมาก แสดงเรื่องดังมากมาย!

ทำความรู้จัก แพฮยอนซอง – โจอีฮยอน คู่แฝดยุนบกฮงโดจาก Hospital Playlist

เปิดวาร์ป อีจงวอน พระเอก MV ของ IU นักแสดงรุ่นใหม่งานดีที่น่าจับตามองมาก!!!

คิมจีอึน จากเคยคิดจะเลิกเป็นนักแสดง ชีวิตพลิกผันสู่นางเอกเกาหลีดาวรุ่งงานชุก!

รู้จัก คิมมินฮา นักแสดงดาวรุ่งที่ผ่านออดิชั่นได้แสดง Pachinko ผู้สร้างประทับใจแรกอย่างแรงให้อีมินโฮ!

คังมินอา หรือ ชเวซูอา ผู้แสนน่ารักจาก True Beauty เข้าวงการมาตั้งแต่อายุยังน้อย!

ทำความรู้จัก พัคยูนา จาก True Beauty นักแสดงดาวรุ่งที่ฟาดผลงานดังมาเพียบ!

เปิดวาร์ปนักแสดงชายงานดีใน My Roommate is a Gumiho ขนกันมาแน่นจอจนโฟกัสไม่ถูก!!!

ส่องนักแสดงชายเรื่อง My Name ความดีงามชวนหลงต้องยกให้!

แพลตฟอร์มออนไลน์เปิดประตูสู่โอกาสให้นักแสดงหน้าใหม่ได้แจ้งเกิดจนเข้าชิงรางวัล Baeksang Arts Awards!

เปิดวาร์ปนักแสดงชายเรื่อง Sh**ting Stars (Shooting Stars) งานดีละลานตาตั้งแต่พระเอก พระรอง ยันนักแสดงสมทบ!

เปิดวาร์ป 9 นักแสดงชาย The King’s Affection ที่ทำให้อยากย้ายเข้าวังในโชซอน!

เปิดวาร์ป 19 นักแสดง All of Us Are Dead เหล่านักเรียนผู้เหลือรอด งานดาวรุ่งพุ่งแรงจากเกาหลี!

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up