Bad and Crazy, Crazy Love, Shooting Stars, 지리산, Jirisan, Gianna Jun, Ju Ji Hoon, iQiyi Original, iQiyi, tvN, 전지현, 주지훈, 성동일, 오정세, 조한철, 전석호, 이가섭, 고민시, 주민경, 김영옥, Mount Jiri, จิริซาน, จีริซาน, จิรีซาน, จีรีซาน, Jun Ji Hyun, Sung Dong Il, Oh Jung Se, Cho Han-cheul, Jeon Seok Ho, Lee Ga Sub, Go Min Si, Joo Min Kyung, Kim Young Ok, Yoon Ji On, จอนจีฮยอน, จวนจีฮุน, ซองดงอิล, โอจองเซ, โชฮันชอล, โจฮันชอล, จอนซอกโฮ, อีคาซอบ, อีกาซอบ, โกมินชี, โคมินชี, จูมินกยอง, คิมยองอ๊ก, คิมยองอก, อีอึงบก, คิมอึนฮี, Kim Eun Hee, Lee Eung Bok, 김은희, 이응복, ซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ย์เกาหลี tvN, ซีรี่ย์เกาหลี 2021, ซีรี่ส์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลี tvN, ซีรี่ส์เกาหลี 2021, ซีรีส์เกาหลี, ซีรีส์เกาหลี tvN, ซีรีส์เกาหลี 2021, ออริจินัลซีรี่ย์เกาหลี iQiyi, ออริจินัลซีรี่ส์เกาหลี iQiyi, ออริจินัลซีรีส์เกาหลี iQiyi, ซีรี่ย์เกาหลี 2022, ซีรี่ส์เกาหลี 2022, ซีรีส์เกาหลี 2022, ออริจินัล iQiyi, ออริจินัลซีรี่ส์ iQiyi, ออริจินัลซีรีส์ iQiyi, ออริจินัลซีรี่ย์ iQiyi, Kim Jae Uck, Kim Jae Wook, Krystal Jung, Krystal, Lee Sung Kyoung, Lee Sung Kyung, Kim Young Dae, Lee Dong Wook, Wi Ha Jun, Han Ji Eun, 김영대, 이동욱, 위하준, 한지은, คิมแจอุค, จองซูจอง, คริสตัล, คิมยองแด, อีซองคยอง, อีจองชิน, พัคโซจิน, ยุนจงฮุน, อีดงอุค, วีฮาจุน, ฮันจีอึน,김재욱, 정수정, 크리스탈, Jeong Su Jeong, Jung Soo Jung, คริสตัล จอง, 이성경, 별똥별, 크레이지 러브, 배드 앤 크레이지

ไลน์อัพ 4 ออริจินัลซีรี่ย์เกาหลี iQiyi เตรียมลงจอในปลายปี 2021 – 2022 นักแสดงตัวท็อปแน่นๆ !!!

Alternative Textaccount_circle
event
Bad and Crazy, Crazy Love, Shooting Stars, 지리산, Jirisan, Gianna Jun, Ju Ji Hoon, iQiyi Original, iQiyi, tvN, 전지현, 주지훈, 성동일, 오정세, 조한철, 전석호, 이가섭, 고민시, 주민경, 김영옥, Mount Jiri, จิริซาน, จีริซาน, จิรีซาน, จีรีซาน, Jun Ji Hyun, Sung Dong Il, Oh Jung Se, Cho Han-cheul, Jeon Seok Ho, Lee Ga Sub, Go Min Si, Joo Min Kyung, Kim Young Ok, Yoon Ji On, จอนจีฮยอน, จวนจีฮุน, ซองดงอิล, โอจองเซ, โชฮันชอล, โจฮันชอล, จอนซอกโฮ, อีคาซอบ, อีกาซอบ, โกมินชี, โคมินชี, จูมินกยอง, คิมยองอ๊ก, คิมยองอก, อีอึงบก, คิมอึนฮี, Kim Eun Hee, Lee Eung Bok, 김은희, 이응복, ซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ย์เกาหลี tvN, ซีรี่ย์เกาหลี 2021, ซีรี่ส์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลี tvN, ซีรี่ส์เกาหลี 2021, ซีรีส์เกาหลี, ซีรีส์เกาหลี tvN, ซีรีส์เกาหลี 2021, ออริจินัลซีรี่ย์เกาหลี iQiyi, ออริจินัลซีรี่ส์เกาหลี iQiyi, ออริจินัลซีรีส์เกาหลี iQiyi, ซีรี่ย์เกาหลี 2022, ซีรี่ส์เกาหลี 2022, ซีรีส์เกาหลี 2022, ออริจินัล iQiyi, ออริจินัลซีรี่ส์ iQiyi, ออริจินัลซีรีส์ iQiyi, ออริจินัลซีรี่ย์ iQiyi, Kim Jae Uck, Kim Jae Wook, Krystal Jung, Krystal, Lee Sung Kyoung, Lee Sung Kyung, Kim Young Dae, Lee Dong Wook, Wi Ha Jun, Han Ji Eun, 김영대, 이동욱, 위하준, 한지은, คิมแจอุค, จองซูจอง, คริสตัล, คิมยองแด, อีซองคยอง, อีจองชิน, พัคโซจิน, ยุนจงฮุน, อีดงอุค, วีฮาจุน, ฮันจีอึน,김재욱, 정수정, 크리스탈, Jeong Su Jeong, Jung Soo Jung, คริสตัล จอง, 이성경, 별똥별, 크레이지 러브, 배드 앤 크레이지
Bad and Crazy, Crazy Love, Shooting Stars, 지리산, Jirisan, Gianna Jun, Ju Ji Hoon, iQiyi Original, iQiyi, tvN, 전지현, 주지훈, 성동일, 오정세, 조한철, 전석호, 이가섭, 고민시, 주민경, 김영옥, Mount Jiri, จิริซาน, จีริซาน, จิรีซาน, จีรีซาน, Jun Ji Hyun, Sung Dong Il, Oh Jung Se, Cho Han-cheul, Jeon Seok Ho, Lee Ga Sub, Go Min Si, Joo Min Kyung, Kim Young Ok, Yoon Ji On, จอนจีฮยอน, จวนจีฮุน, ซองดงอิล, โอจองเซ, โชฮันชอล, โจฮันชอล, จอนซอกโฮ, อีคาซอบ, อีกาซอบ, โกมินชี, โคมินชี, จูมินกยอง, คิมยองอ๊ก, คิมยองอก, อีอึงบก, คิมอึนฮี, Kim Eun Hee, Lee Eung Bok, 김은희, 이응복, ซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ย์เกาหลี tvN, ซีรี่ย์เกาหลี 2021, ซีรี่ส์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลี tvN, ซีรี่ส์เกาหลี 2021, ซีรีส์เกาหลี, ซีรีส์เกาหลี tvN, ซีรีส์เกาหลี 2021, ออริจินัลซีรี่ย์เกาหลี iQiyi, ออริจินัลซีรี่ส์เกาหลี iQiyi, ออริจินัลซีรีส์เกาหลี iQiyi, ซีรี่ย์เกาหลี 2022, ซีรี่ส์เกาหลี 2022, ซีรีส์เกาหลี 2022, ออริจินัล iQiyi, ออริจินัลซีรี่ส์ iQiyi, ออริจินัลซีรีส์ iQiyi, ออริจินัลซีรี่ย์ iQiyi, Kim Jae Uck, Kim Jae Wook, Krystal Jung, Krystal, Lee Sung Kyoung, Lee Sung Kyung, Kim Young Dae, Lee Dong Wook, Wi Ha Jun, Han Ji Eun, 김영대, 이동욱, 위하준, 한지은, คิมแจอุค, จองซูจอง, คริสตัล, คิมยองแด, อีซองคยอง, อีจองชิน, พัคโซจิน, ยุนจงฮุน, อีดงอุค, วีฮาจุน, ฮันจีอึน,김재욱, 정수정, 크리스탈, Jeong Su Jeong, Jung Soo Jung, คริสตัล จอง, 이성경, 별똥별, 크레이지 러브, 배드 앤 크레이지

พูดเลยว่าบ้านอ้ายฉีอี้เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะจ๊ะ เพราะช่วงปลายปี 2021 ถึงต้นปี 2022 เตรียมปล่อย ออริจินัลซีรี่ย์เกาหลี iQiyi มาถึง 4 เรื่อง หลังปี 2021 เริ่มมีออริจินัลซีรี่ย์เกาหลีเป็นของตัวเอง ขอบอกเลยว่าแต่ละเรื่องพล็อตก็น่าสนใจหนึ่ง นักแสดงก็ปังสอง พอเห็นไลน์อัพแล้ว ขอปักชมทุกเรื่องไปเลยค่าาาาา

ออริจินัลซีรี่ย์เกาหลี iQiyi แรงส่งท้ายปลายปียาวถึงปี 2022

Jirisan

지리산, Jirisan, Gianna Jun, Ju Ji Hoon, iQiyi Original, iQiyi, tvN, 전지현, 주지훈, 성동일, 오정세, 조한철, 전석호, 이가섭, 고민시, 주민경, 김영옥, Mount Jiri, จิริซาน, จีริซาน, จิรีซาน, จีรีซาน, Jun Ji Hyun, Sung Dong Il, Oh Jung Se, Cho Han-cheul, Jeon Seok Ho, Lee Ga Sub, Go Min Si, Joo Min Kyung, Kim Young Ok, Yoon Ji On, จอนจีฮยอน, จวนจีฮุน, ซองดงอิล, โอจองเซ, โชฮันชอล, โจฮันชอล, จอนซอกโฮ, อีคาซอบ, อีกาซอบ, โกมินชี, โคมินชี, จูมินกยอง, คิมยองอ๊ก, คิมยองอก, อีอึงบก, คิมอึนฮี, Kim Eun Hee, Lee Eung Bok, 김은희, 이응복, ซีรี่ย์เกาหลี, ซีรี่ย์เกาหลี tvN, ซีรี่ย์เกาหลี 2021, ซีรี่ส์เกาหลี, ซีรี่ส์เกาหลี tvN, ซีรี่ส์เกาหลี 2021, ซีรีส์เกาหลี, ซีรีส์เกาหลี tvN, ซีรีส์เกาหลี 2021, ออริจินัลซีรี่ย์เกาหลี iQiyi, ออริจินัลซีรี่ส์เกาหลี iQiyi, ออริจินัลซีรีส์เกาหลี iQiyi

วันที่ 23 ตุลาคม 2021 นี้ ในที่สุด iQiyi ก็ได้ฤกษ์ปล่อยซีรี่ย์เกาหลีฟอร์มยักษ์ที่เป็นไพ่เด็ดของiQiyi เลยก็ว่าได้ เพราะดึงนักเขียนมือทองอย่างนักเขียนคิมอึนฮีผู้ปั้น Kingdom โด่งดังไปทั่วโลกแล้ว มาเจอกับผู้กำกับอีอึงบกที่ผ่านการกำกับซีรี่ย์เกาหลีดังๆ ทั้ง Dream High, School 2013, Descendants of the Sun, Goblin, Mr.Sunshine และ Sweet Home พร้อมพระนางเรื่องดีกรีนักแสดงตัวท็อปของเกาหลี ได้แก่ จอนจีฮยอน และจูจีฮุน นำเสนอออริจินัลซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Jirisan ที่จะเล่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่ทำงานช่วยเหลือผู้คนที่ภูเขาจิริ ซึ่งเป็นภูเขาที่มีเบื้องหลังบางอย่างอยู่ มักจะมีคนเสียชีวิตที่ภูเขานี้แบบปริศนาอยู่ตลอด

นอกจากพระนางสุดปังแล้ว นักแสดงสมทบก็ปั๊วะมาก นำมาโดย โอจองเซ จาก It’s Okay to Not Be Okay, ซองดงอิล จาก Reply 1988, โกมินชี จาก Sweet Home และนางเอกเรื่อง Youth of May, โชฮันกยอล จาก Vincenzo และ Hometown Cha-Cha-Cha, คิมยองอ๊ก หรือคุณยายกัมรี แห่ง Hometown Cha-Cha-Cha, จอนซอกโฮ จาก Kingdom, อีกาซอบ จาก Stranger 2 และจูมินกยอง จาก Something in the Rain ปักรอชมซับไทยกันได้เลยที่ iQiyi

Bad and Crazy

Bad and Crazy, ee Dong Wook, Wi Ha Jun, Han Ji Eun, 김영대, 이동욱, 위하준, 한지은, อีดงอุค, วีฮาจุน, ฮันจีอึน,

ออริจินัลซีรี่ย์เกาหลีจาก iQiyi ในปี 2021 ยังไม่หมด! เดือนธันวาคมยังเตรียมจัดไปอีกเรื่อง นั่นก็คือซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Bad and Crazy ผลงานจากทีมผู้สร้างซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง The Uncanny Counter ที่จะกลับมาปั้นซีรี่ย์เกาหลีแนวฮีโร่อีกครั้ง พร้อมกับดึงพระเอกตัวพ่ออย่างอีดงอุคมาเจอกับวีฮาจุน นักแสดงชายที่กำลังดังมากในระดับโลกจากผลงานซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Squid Game และยังมีฮันจีอึน รับบทนำอีกคนด้วย

ออริจินัลซีรี่ย์เกาหลี iQiyi เรื่อง Bad and Crazy เป็นเรื่องราวของตำรวจหนุ่มที่เปลี่ยนจากนักวัตถุนิยมกลายมาเป็นผู้รักษาความยุติธรรมและยืนหยัดต่อสู้กับการทุจริตของตำรวจ ความพีคคือนายตำรวจคนนี้เปลี่ยนไปเพราะมีอีกตัวตนซ่อนอยู่ลึกๆ ชื่อว่า “K” ซึ่งอีดงอุคจะรับบทเป็นตำรวจ ในขณะที่วีฮาจุนจะเป็น K อีกตัวตนของอีดงอุคนั่นเอง #OMG ทำไงดี รักทั้งสองตัวตนเลยค่าาาา

Crazy Love

Crazy Love, Kim Jae Uck, Kim Jae Wook, Krystal Jung, Krystal, คิมแจอุค, จองซูจอง, คริสตัล, 김재욱, 정수정, 크리스탈, Jeong Su Jeong, Jung Soo Jung, คริสตัล จอง

บอกเลยว่าคริสตัลงานชุกไม่ไหวแล้ว ผลงานซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Police University ทางช่อง KBS2 เพิ่งออนแอร์จบไป คริสตัลมีผลงานซีรี่ย์เกาหลีเรื่องใหม่มารอออนแอร์แล้วในปี 2022 นั่นก็คือซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Crazy Love เรื่องราวความรักอันหอมหวานระหว่างเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาและครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นนำของประเทศกับเลขาสาวที่ขึ้นชื่อเรื่องความจริงใจและมีความรับผิดชอบ แต่เธอชอบเก็บตัวและไม่ค่อยมีตัวตน ซึ่งพระเอกที่จะมาประกบคู่กับคริสตัลก็คือคิมแจอุคจ้า บอกเลยว่าอยากดูเคมีคู่นี้มาก

Shooting Stars

Shooting Stars, คิมยองแด, อีซองคยอง, อีจองชิน, พัคโซจิน, ยุนจงฮุน, Lee Sung Kyoung, Lee Sung Kyung, Kim Young Dae, 이성경, 김영대

พูดเลยว่าซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Shooting Star เป็นออริจินัลซีรี่ย์เกาหลีจาก iQiyi ที่หลายๆ คนรอคอยแน่นอน เพราะอีซองคยอง นางเอกชื่อดังและขวัญใจแฟนชาวไทยจะกลับมาแสดงซีรี่ย์เกาหลีในรอบ 2 ปี หลังฝากผลงานได้ Dr.Romantic 2 หรือ Romantic Doctor, Teacher Kim 2 เมื่อปี 2020 โดยครั้งนี้อีซองคยองจะมาประกบพระเอกรุ่นน้องที่จะขึ้นมารับบทพระเอก(สักที) ในซีรี่ย์เกาหลีครั้งแรก นั่นก็คือคิมยองแด ซึ่ง Shooting Star จะตีแผ่ชีวิตการทำงานของผู้คนที่ทำงานในวงการบันเทิง โดยเล่าผ่านพีอาร์สาวที่เป็นระดับหัวหน้าทีมฝ่ายพีอาร์ของค่ายและดาราหนุ่มชื่อดัง ซึ่งทั้งคู่เป็นไม้เบื่อไม้เมากัน มีคิวจะออนแอร์ในปี 2022 จัดเข้าลิสต์อีกหนึ่งเรื่องแล้วจ้า

 

 

TEXT : ImJinah

PHOTO : iQiyi, tvN

 

 

 

อัพเดตข่าวบันเทิงเกาหลี ซีรี่ย์เกาหลี ดาราเกาหลี ไอดอลเกาหลีได้อีกเพียบที่สุดสัปดาห์ค่ะ

Jirisan ซีรี่ย์เกาหลีรวมเทพ ตั้งแต่นักแสดงยันผู้กำกับและนักเขียนบท พร้อมปักวันออนแอร์!

ไลน์อัพคอนเทนต์ของ iQiyi ปี 2021 จัดเต็ม เกาหลี จีน ไทย และญี่ปุ่น!!!

iQIYI มาแรง! ซีรี่ย์เกาหลีเข้ารัวๆ แถมมีข่าวลือปิดดีลซีรี่ย์ที่ จอนจีฮยอน – จูจีฮุน นำแสดง!

รีวิว So I Married The Anti- Fan เรื่องราวความรักของซุปตาร์กับแอนตี้แฟนที่หยุดดูไม่ได้!!!

ถึงเวลาเฉิดฉาย! คิมยองแด นักแสดงดาวรุ่งสุดฮ็อต เตรียมรับบทพระเอกซีรี่ย์ หลังรับบทสมทบรัวๆ !

Imitation ซีรี่ย์เกาหลีรวมไอดอลแน่นเรื่อง มีตั้งแต่รุ่นบุกเบิกยันรุ่นใหม่!

ชวนเมนเทอร์ลิซ่าคุย ถึงบทบาทคุณครูสอนเต้นใน Youth With You 3!

จับเข่าคุยกับนักแสดง So I Married The Anti- Fan หยอดแฟนชาวไทยชวนหลงรัก!

พูดคุยกับ นานะ – อีมินกิ – คังมินฮยอก และการโคจรมาเจอกันใน Oh! Master !

ส่อง So I Married The Anti-Fan เวอร์ชั่นเกาหลี & เวอร์ชั่นจีน!

เปิดวาร์ปนักแสดงชายงานดีใน My Roommate is a Gumiho ขนกันมาแน่นจอจนโฟกัสไม่ถูก!!!

รีวิว My Roommate is a Gumiho ที่ทำให้ใครๆ ก็อยากเป็นรูมเมทคุณจิ้งจอกเก้าหาง!

โมเมนต์สุดฮา! แบมแบมทวิตแซวจินยอง จากบทบาทใน Yumi’s Cells พร้อมตั้งรูปโปรไฟล์

รีวิว 18 Again ซีรี่ย์เกาหลีเล่าเรื่องการย้อนกลับไปเป็นวัยรุ่น ที่ทั้งชวนขำ ฟิน ซึ้ง!

เช็กสุขภาพใจรอ! เดือนพ.ย. 21 เดือนแห่งศึกกินเด็กระหว่าง Now, We Are Breaking Up VS Melancholia

โทนี่ – เหลียนหวยเหว่ย จาก Youth With You 3 เกือบได้เดบิวต์จากเซอร์ไวเวิลค้นหาไอดอล!

ลิซ่า นำลูกทีมโชว์เพลงของ WayV ใน Youth With You 3 พร้อมกระซิบเพื่อนมาช่วยสอนเต้น!

มินฮยอก CNBLUE โพสต์ภาพเทียบชุดนักเรียนสมัย The Heirs กับซีรี่ย์เรื่องล่าสุด หลังผ่านไป 8 ปี!

5 คู่พระนางเกาหลีเคมีแรงแห่งปี 2021 ทั้งในและนอกจอ จนเกิดแรงจิ้นหนักมาก!!!

5 ซีรี่ย์เกาหลีรักต่างวัยที่เตรียมออนแอร์ในปี 2021 – 2022 งานนี้ทีมนูน่าใจสั่นไม่หยุด!

ซีรี่ย์เกาหลีย้อนยุคบุก! ส่งท้ายปี 2021 ถึง 4 เรื่อง #เกียมเก็บกระเป๋าเข้าวัง

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up