6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร ประชาชนพร้อมใจเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

Alternative Textaccount_circle
event
6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ภายหลังการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสต่อพสกนิกร ความว่า “ข้าพเจ้าเเละพระราชินี รู้สึกยินดีเเละปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลาย มีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมเเสดงความปรารถนาดี ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลาย ผู้มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัยให้พรเเก่ข้าพเจ้า ด้วยน้ำใจไมตรีเเละความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตา จับใจ เเละทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการเเสดงไมตรีจิตเเก่ข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ทุกคน ทุกฝ่าย จะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองต่อประเทศชาติของเราต่อไป ขอขอบใจในคำอำนวยพร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคนเเละขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุก สวัสดี พร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน”

 

6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ

 

คณะทูตเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินี เสด็จออก ณ ท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะทูตเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นางฉั่ว ซิ่ว ซาน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณะรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในฐานะคณบดีคณะทูต นำคณะทูตานุทูต คณะกงสุล และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ ความว่า

“ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความชื่นชมและประทับใจมาก ในคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต ซึ่งท่านคณบดีทูตได้กล่าวในนามคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าในครั้งนี้

ขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของท่านทั้งหลาย ที่ได้แสดงความปรารถนาดีต่อเราทั้งสอง ประเทศและประชาชนชาวไทย ทั้งยังแสดงความตั้งใจจริงที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในประการนี้ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลและประชาชนชาวไทย และข้าพเจ้าเองก็จะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ ให้ยิ่งเจริญงอกงามและธำรงยั่งยืนสืบไป ขอสนองพรทุกท่านให้ท่านและ ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งขอให้ประเทศและประชากรซึ่งท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้ มีความรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไป”

6 พฤษภาคม คณะฑูตเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นางฉั่ว ซิ่ว ซาน เอกอัครราชฑูตสาธารณะรัฐสิงคโปร์ คณบดีคณะทูต

 

ตระการตา การแสดงแสงสีเสียงโดรนแปรอักษรชุด “ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์”

ในเวลา 19.00 น.สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับหน่วยงานเอกชน จัดแสดงโดรนบินแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยแปรอักษรทั้งสิ้นจำนวน 10 ภาพ ในส่วนของเพลงซิมโฟนีประกอบการแสดงนั้น เป็นผลงานของ พ.อ.ประทีป สุพรรณโรจน์ ที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้ในโอกาสนี้โดยเฉพาะ และบรรเลงโดยวงไทยซิฟโฟนี โดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข

การแสดงแสงสีเสียงโดรนแปรอักษรในครั้งนี้ มีชื่อการแสดงว่า “ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์” ใช้โดรนในการแสดงจำนวน 333 ลำ บินที่ความสูงไม่เกิน 80 เมตร โดยการแสดงจะถูกแบ่งออกเป็นสองชุด

ชุดที่ 1 มีชื่อว่าการแสดงชุด “สัญลักษณ์แห่งชาติ” ประกอบบทเพลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้อากาศยาน โดรนจำนวน 68 ลำ แสดงเป็นเวลา 7.03 นาที โดยจะบินเป็นรูปร่างต่าง ๆ จำนวน 3 แบบดังนี้ คือ  1. รูปแผนที่ประเทศไทย 2. รูปช้าง 3. รูปดอกราชพฤกษ์

6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ การแสดงแสงสีเสียง โดรนแปรอักษร สัญลักษณ์แห่งชาติ ธงชาติไทย

6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ การแสดงแสงสีเสียง โดรนแปรอักษร สัญลักษณ์แห่งชาติ ดอกราชพฤกษ์

6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ การแสดงแสงสีเสียง โดรนแปรอักษร สัญลักษณ์แห่งชาติ ช้าง

 

ชุดที่ 2 มีชื่อว่า การแสดงชุด “เทิดไท้องค์ราชัน” ประกอบบทเพลง พระบรมราชาภิเษก ใช้อากาศยานโดรนจำนวน 167 ลำ แสดงเป็นเวลา 8.16 นาที โดยจะแปรเป็นรูปร่างต่าง ๆ จำนวน 7 แบบไล่เรียงมาดังนี้  1. รูปแผนที่ประเทศไทย 2. รูปธงชาติไทย 3. อักษรคำว่า “ราชวงศ์จักรี” 4. เลข ๑๐ ไทย 5. พระปรมาภิไธยย่อ วปร 6. รูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 7. อักษรคำว่า “ทรงพระเจริญ”

6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ การแสดงแสงสีเสียง โดรนแปรอักษร เทิดไท้องค์ราชัน ประเทศไทย แผนที่ประเทศไทย
1. รูปแผนที่ประเทศไทย
6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ การแสดงแสงสีเสียง โดรนแปรอักษร เทิดไท้องค์ราชัน ธงชาติไทย
2. รูปธงชาติไทย
6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ การแสดงแสงสีเสียง โดรนแปรอักษร เทิดไท้องค์ราชัน ราชวงศ์จักรี
3. อักษรคำว่า “ราชวงศ์จักรี”
6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ การแสดงแสงสีเสียง โดรนแปรอักษร เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 10
4. เลข ๑๐ ไทย
6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ การแสดงแสงสีเสียง โดรนแปรอักษร เทิดไท้องค์ราชัน พระปรมาภิไธยย่อ วปร รัชกาลที่ 10
5. พระปรมาภิไธยย่อ วปร
6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ การแสดงแสงสีเสียง โดรนแปรอักษร เทิดไท้องค์ราชัน พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
6. รูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up