โครงการส่งความรู้สร้างความสุข - โครงการส่งความรู้สร้างความสุข ปี 2

อมรินทร์ และ ไทยเบฟเวอเรจ ลุยภาคอีสานและภาคเหนือ ส่งท้าย โครงการส่งความรู้สร้างความสุข ปี 2

โครงการส่งความรู้สร้างความสุข - โครงการส่งความรู้สร้างความสุข ปี 2
โครงการส่งความรู้สร้างความสุข - โครงการส่งความรู้สร้างความสุข ปี 2

ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนกำลังจะเข้าส่ปีที่ 3 แล้ว สำหรับ โครงการส่งความรู้สร้างความสุข โดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  และเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ

เราจึงอยากพูดถึงโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุขปี 2” ที่เพิ่งจะจบไป เพื่อเป็นการส่งท้ายก่อนเข้าสู่โครงการฯ ในปีที่ 3 ซึ่งแว่วมาว่ามีการปรับให้น่าสนใจและตอบโจทย์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น

สำหรับโครงการฯ ปี 2 ได้เดินสายจัดกิจกรรม  School Roadshow ทั้ง 8 โรงเรียนจบเป็นที่เรียบร้อย  โดยมีกิจกรรมปิดท้ายกันที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี, โรงเรียนบ้านโดท่างาม จังหวัดมหาสารคาม, โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล จังหวัดแพร่  และโรงเรียนบ้านยาป่าแหน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเด็กๆ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีในบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น

ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด - โครงการส่งความรู้สร้างความสุข - โครงการส่งความรู้สร้างความสุข ปี 2
ม.ล.ลือศักดิ์  จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

ม.ล.ลือศักดิ์  จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวถึง ความสำคัญของการอ่านว่า “โครงการส่งความรู้สร้างความสุขเป็นโครงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสอ่านหนังสือมากขึ้น โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้โรงเรียนจัดตั้งชมรมรักการอ่าน  โดยให้จัดกิจกรรม “อ่านวันละ 15 นาที ”  เริ่มจากโรงเรียนเป้าหมายขั้นต่ำ 50 โรงเรียน และขยายครอบคลุมทั่วประเทศ 77 จังหวัด ภายในระยะเวลา 3 ปี   โดยการนำหนังสือพร้อมชั้นวางหนังสือและสมุดบันทึกรักการอ่านไปมอบทางโรงเรียน พร้อมนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าไปให้นักเรียนได้ร่วมสนุก  รวมถึงให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จัดให้มีการอ่านหนังสือ 15 นาทีทุกวัน  เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

“รวมทั้งได้มีการขยายโครงการเพื่อมอบโอกาสให้ผู้ที่สนใจสนับสนุนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนหนังสือให้กับเด็กๆและเยาวชนผ่านทางร้านนายอินทร์ ทุกสาขา เว็บไซต์ naiin.com และเว็บไซต์ sandeeforgood.com ที่นอกจากทำโครงการส่งความรู้ สร้างความสุขนี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ยังเป็นการสร้างประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับสังคมด้วย”

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ด้านนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยเบฟ รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการส่งความรู้สร้างความสุข ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เรายังคงมุ่งมั่น ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่านคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของเด็ก

“ในปีนี้บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  ยังคงร่วมกันสานต่อความสำคัญของการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คือ กิจกรรม School Roadshow มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับเด็กไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมแบ่งกันอ่าน แบ่งกันเล่น แบ่งกันเล่า เป็นต้น

“กิจกรรมเหล่านี้จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยรักการอ่าน และเห็นประโยชน์ของการอ่านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้คุณครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึมซับความมหัศจรรย์ของการอ่าน โดยในแต่ละโรงเรียนจะมีศิลปินดาราทูตนักอ่านชื่อดัง ที่เดินทางไปพบนักเรียนตามโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาใส่ใจการอ่านหนังสือ อีกทั้งยังให้เด็กๆเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เรียกว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่จะมาร่วมกันสร้างความมหัศจรรย์แห่งชีวิตจากการอ่านที่จะปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนหันมาอ่านหนังสือต่อไป”

กิจกรรม โรงเรียนบ้านยาป่าเเหน

จากการเดินหน้าจัดกิจกรรม SCHOOL ROADSHOW  โครงการส่งความรู้สร้างความสุขปี 2  มาอย่างต่อเนื่อง  ที่ผ่านมาโครงการนี้ไม่เพียงนำหนังสือไปมอบให้ที่โรงเรียน แต่ยังส่งเสริมให้น้องๆก้าวไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้  เพราะพฤติกรรมรักการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญ  เราจึงไม่หยุดที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย  เพราะเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้มีความสำคัญในการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในอนาคต

สำหรับโครงการฯ ในปี 3 นั้นจะมีการปรับให้น่าสนใจและตอบโจทย์อย่างไรบ้าง ต้องคอยติดตามกันนะคะ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามภาพกิจกรรมและความสนุกจากโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุขปี 2 กันได้ทางแฟนเพจ  The Happy Read

 

ติดตามข่าวสาร โครงการส่งความรู้สร้างความสุข ปี 2 ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

ขึ้นเหนือ เพื่อให้เด็กอ่านอย่างมีความสุข # ส่งความรู้สร้างความสุข ปี2

ส่งความรู้สร้างความสุข ปี2 เก่ง – ธชย กับแรงบันดาลใจ มีหนังสือ มีโอกาส

นุ่น – พริม ทูตการอ่าน “ส่งความรู้สร้างความสุขปี2” มาบอกเคล็ดลับ อ่านอย่างมีความสุข

ใกล้ไกลเราไม่หวั่น “ส่งความรู้สร้างความสุขปี 2” ต้องเดินสายทั่วไทยไม่หยุดยั้ง

ส่งความรู้สร้างความสุขปี 2 ปลุกแรงบันดาลใจให้รักการอ่าน

 

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up
error: ห้ามคัดลอกเนื้อหา