สสส. อยากเห็นคนไทยออกวิ่งสู่ชีวิตใหม่ไปด้วยกัน Ready to Move On

สสส. อยากเห็นคนไทยออกวิ่ง กระตุ้นการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย ผลักดันการมีกิจกรรมทางกาย ผ่านแคมเปญวิ่งสู่ชีวิตใหม่ไปด้วยกัน Ready to Move On ในปัจจุบันจากตัวเลขสถิติปี 2565 ร้อยละของการมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทย แสดงให้เห็นว่ากว่า ร้อยละ 38 ยังมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ มีเพียงร้อยละ 62 ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ  จึงเป็นที่มาที่ สสส. และภาคีเครือข่ายอยากสนับสนุนให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มสูงขึ้นๆ โดย สสส. เชื่อว่า การวิ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง และสามารถทำได้ทุกที่ สสส. และ Thai Health Day Run เชื่อว่าการออกวิ่งสามารถนำพาคนที่ออกวิ่งไปสู่การสร้างวิถีชีวิตใหม่ได้ทั้งด้านร่างกาย และการใช้ชีวิต ทางด้านร่างกายการวิ่งช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น สารความสุขจะหลั่งออกมาหลังการวิ่ง และในปัจจุบันพบว่าหลายคนใช้การวิ่งเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ให้กับชีวิต และหรือพาตัวเองหลุดออกจากปัญหาที่ค้างคาอยู่ อาทิ ความเครียด ความโศกเศร้า จึงเป็นที่มาที่ในปี 2566 นี้ สสส. และ งานวิ่ง Thai Health Day Run 2023 ยังสานต่อสร้างค่านิยมในการวิ่ง […]

keyboard_arrow_up