Happy Monday : สมุดโน้ต Marine Style

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Happy Monday : สมุดโน้ต Marine Style

Alternative Textaccount_circle
event
Happy Monday : สมุดโน้ต Marine Style
Happy Monday : สมุดโน้ต Marine Style
Happy Monday : สมุดโน้ต Marine Style
 10 ผู้โชคดี รับสมุดโน้ตลายมารีนสุดเก๋ Limited Edition By Cozy Cottage ท่านละ 1  รางวัล ได้แก่
 1. กานต์สินี     พิทักษ์วงษ์
 2. กีรติญา     ชาติพจน์
 3. ชนิกานต์     สุขสาธุ
 4. ณชพัฒน์     นรารัตนประดิษฐ์
 5. ทิพย์หิรัญ     เมืองวุตร์
 6. นภัสสร     ราชไกร
 7. สมยศ     พีระพลชัยกุล
 8. สรัลพร     อมรกูล
 9. สุจรรยา     รื่นแสง
 10. อัคนี     อินทร์มณี

หมายเหตุ

 • ทีมงานจะจัดส่งของรางวัล ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up