Happy Monday : เสื้อกันเหงา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Happy Monday : เสื้อกันเหงา

Alternative Textaccount_circle
event
Happy Monday : เสื้อกันเหงา
Happy Monday : เสื้อกันเหงา
Happy Monday : เสื้อกันเหงา
10 ผู้โชคดี รับ เสื้อกันเหงา ลิมิเต็ด เอดิชั่น (คละไซส์) ได้แก่
 1. เกษิณี  กิ่งนอก
 2. ณภัทร  เตชะงามสุวรรณ
 3. แทนไท  ภู่ไพบูลย์
 4. ปาริฉัตร  นาคกู้
 5. พฤทธิวรรณ  ช่วงพิทักษ์
 6. ภัทรานิษฐ์  ลีลาพาโชคทวี
 7. ลักษณภัทร  ขีดกลาง
 8. สิริพงศ์  ตติยรัตน์ภูมิ
 9. สุจาสินี  ยอดดนตรี
 10. อัชฌญาดา  เครือขวัญ

หมายเหตุ

 • ทีมงานจะจัดส่งของรางวัล ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up