ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Happy Monday : baskin robbins

Alternative Textaccount_circle
event
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Happy Monday : baskin robbins

5 ผู้โชคดี รับ Gift Certificate จาก baskin robbins มูลค่า 300 บาท (ท่านละ 1 รางวัล) ได้แก่

  1. นิสา     เจือทองบริสุทธิ์
  2. พิชชาอร     คำสุเรศ
  3. ภรณ์จุฑา     ประยูรสิน
  4. ภาดา     อริยะวัตรกุล
  5. อรนุช     พูลสวัสดิ

หมายเหตุ

  • ทีมงานจะจัดส่งของรางวัล ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up