Happy Monday : สมุดโน้ต Cozy Cottage

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Happy Monday : สมุดโน้ต Cozy Cottage

Alternative Textaccount_circle
event
Happy Monday : สมุดโน้ต Cozy Cottage
Happy Monday : สมุดโน้ต Cozy Cottage
Happy Prize : สมุดโน้ต Cozy Cottage

10 ผู้โชคดีที่ได้รับ สมุดโน้ตสุดเก๋ Limited Edition By Cozy Cottage  ลายโลลี่ป๊อป ท่านละ 1 รางวัล ได้แก่

 1. Koravin     rangsankoson
 2. กาญจนา     บักนาร์ด
 3. ชนาภา     พานทอง
 4. ณชพัฒน์     นรารัตนประดิษฐ์
 5. นิศาชล     สืบแจ้
 6. เบญจมาศ     พูลสำราญ
 7. ปรียาภัทร     ตรีเกษมมาศ
 8. ราตรี     ใจแข็ง
 9. สุดาภรณ์     นภสินธุ์สุข
 10. อรัญญาภา     อาทากูล

หมายเหตุ

 • ผู้โชคดีทุกท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อยืนยันสิทธิ์ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ระบุไว้ ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี (22 มิถุนายน 2558)
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up