พระอัจฉริยภาพ ที่ผู้นำประเทศทั้งหลายต่างยกย่อง

ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว วันที่ 14 ตุลาคม นานาประเทศต่างมีถ้อยแถลงแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งยังแสดงความยกย่องว่าพระองค์ทรงมี พระอัจฉริยภาพ ที่น่าทึ่ง เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก

 

พระอัจฉริยภาพ ที่นานาประเทศยกย่อง

 

พระอัจฉริยภาพ

ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เคยได้รับพระราชกระแสรับสั่งแนะนำจากในหลวง รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับเรื่องการทำการเกษตร ปูตินเล่าว่า เมื่อก่อนเรื่องอาหารเป็นจุดอ่อนของรัสเซีย เพราะไม่เคยศึกษาด้านการเกษตรจริงจัง และมีพื้นดินแห้งแล้ง แต่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ตรัสว่า ไม่ว่าที่ไหนก็ทำการเกษตรได้ทั้งนั้น ถ้าศึกษาอย่างจริงจัง วิเคราะห์ดิน แหล่งน้ำ พืชพันธุ์ที่ทนอากาศหนาวจัดได้มีอะไรบ้าง หน้าร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยเท่าไร กินเวลากี่เดือน นั่นจึงทำให้ปูตินเริ่มทำการศึกษาตามที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงแนะนำ จนปัจจุบันประเทศรัสเซียสามารถผลิตข้าวสาลีได้มากที่สุดในโลก ซึ่งปูตินกล่าว่า ทั้งหมดนี้เป็นเพราะบุญคุณของ King Bhumibol

พระอัจฉริยภาพ

กษัตริย์จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ทรงรักและเคารพในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาก และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ที่ประเทศภูฏาน ตามรอยของพระองค์ โดยทรงเคยมาศึกษาการทำการเกษตรบนที่สูง ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะภูมิประเทศของภูฏานเป็นภูเขาสูง ยากแก่การทำการเกษตร ซึ่งประเทศไทยก็ได้ส่งนักวิชาการไปแนะนำการปลูกพืชเมืองหนาวทุกปีมิได้ขาด จนประเทศภูฏานมีรายได้จากการทำการเกษตร อีกทั้งกษัตริย์จิกมีทรงยึดถือการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เป็นแบบอย่างในการทุ่มเทเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

บารัค โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา แม้จะเป็นประเทศมหาอำนาจ แต่อดีตผู้นำสหรัฐคนนี้ก็ชื่นชมและยกย่องในหลวง รัชกาลที่ ๙ เป็นอย่างมาก ทั้งยังกล่าวว่า พระองค์ทรงเป็น “นักสู้ผู้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย” จากการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างไม่ย่อท้อ พร้อมทั้งยกย่องว่า พระปรีชาสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของในหลวง รัชกาลที่ ๙ นั้น เป็นสิ่งที่คนทั้งโลกยกย่อง

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งอาณาจักรเลโซโท ทรงสนพระราชหฤทัยในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้ขอพระบรมราชานุญาตนำแนวพระราชดำริดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ยังประเทศเลโซโท เพราะแต่เดิมเลโซโทปลูกพืชเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และใช้น้ำฝนเป็นหลัก เลยทำให้ผลิตอาหารไม่เพียงพอ แต่เมื่อนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ จึงทำให้ปัจจุบันสามารถผลิตอาหารได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าอีกต่อไป

พระอัจฉริยภาพ

สมเด็จพระจักพรรดิ์อากิฮิโตะ แห่งญี่ปุ่น ทรงรักและนับถือในหลวง รัชกาลที่ ๙ เป็นดั่งพระเชษฎา

ความสัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ่นแน่นแฟ้นมาตลอดนับตั้งแต่สมัยสงครามโลก และในหลวง รัชกาลที่ ๙ ก็ทรงสานต่อความสัมพันธ์นั้นมาตลอด 60 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีการผลัดเปลี่ยน เสด็จเยี่ยมเยือนกันระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นเสมอ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงศึกษาดูงานอุตสาหกรรมต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อมาพัฒนาประเทศ และเป็นพระองค์แรกที่เพาะพันธุ์ปลานิล ซึ่งทางญี่ปุ่นส่งมาให้ เนื่องจากทรงต้องการให้ประชาชนได้รับประทานอาหารโปรตีนในราคาประหยัด การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ของราชวงศ์นี้ ทำให้ชาวญี่ปุ่นก็รักในหลวงของเรามากเช่นเดียวกัน

พระอัจฉริยภาพ

นอกจากนี้ ทฤษฎีหญ้าแฝกที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงคิดค้นเพื่อรักษาดินนั้น ยังเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ไปทั่วโลก ได้รับการปลูกในประเทศต่างๆ และมี “การประชุมหญ้าแฝกโลก” ขึ้นทุกปีด้วย นับว่าพระอัจริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙ นั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดในระดับสากลอย่างแท้จริง

 

ข้อมูลจาก treatise.16mb.com , www.tnews.co.th , www.apecthai.org , chillchilljapan.com
ภาพจาก www.tnews.co.th , www.komchadluek.net , www2.manager.co.th , www.thairath.co.th , news.sanook.com , www.publicpostonline.net , www.matichon.co.th
TEXT : Ploychompoo

 

เรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ

ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงขอบใจประชาชน ช่วยงานพระบรมศพด้วยใจ

เบื้องหลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ดาราจิตอาสา ถวายงานพระเมรุมาศ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 หาดูยาก อยากให้คนไทยได้ดู

อัพเดทข่าวเม้าท์ไทยเทศทุกวงการ & คลิปฮา ดารามาเต็ม ...คลิกติดตามที่
keyboard_arrow_up