Movie Preview : Love & Mercy

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : Love & Mercy

Alternative Textaccount_circle
event
Movie Preview : Love & Mercy
Movie Preview : Love & Mercy
Movie Preview : Love & Mercy

15 ผู้โชคดี รับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Love & Mercy วันที่ 17 มิถุนายน 2558 รอบเวลา 20:00 น. ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน รางวัลละ 2 ที่นั่ง ได้แก่

 1. กัญชพร ตั้งจิตโกศล
 2. กาวิน อินทร์เสา
 3. ชลิตา ชัยพิบูลย์
 4. ณัฐพร หลายลักษณะดี
 5. ธนพล พูลเพิ่ม
 6. นีรตรา สวาสดิ์
 7. พิมพ์พนัช ศุภฤกษ์โกศล
 8. ภัทร์ธีนันท์ มณีสิทธิชัย
 9. มนทิชา สวนใหญ่
 10. ยินดี เตยพรมทอง
 11. รัตนสุดา ศิริสัมพันธ์
 12. วณัฐพงศ์ ชนะสิทธิ์
 13. วุฒิชัย แซ่โง้ว
 14. หลินฟ้า โชติรสพงศ์
 15. อัจฉรา ชินสิทธิ์

หมายเหตุ

 • ผู้ได้รับรางวัล สามารถไปรับบัตรภาพยนตร์ได้ที่จุดลงทะเบียน โดยไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้า
 • ผู้ได้รับรางวัลกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบัตรภาพยนตร์ที่จุดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.45 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น จะไม่รับสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอย่างอื่น
 • ผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์ด้วยตัวเอง ไม่สามารถฝากมารับได้
 • กรณีที่มีชื่อซ้ำกับเว็บไซต์อื่น จะแจกเพียงเว็บไซต์เดียว
 • กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, หรืออื่นๆ
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up