The Voices

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : The Voices

Alternative Textaccount_circle
event
The Voices
The Voices

The Voices

15 ผู้โชคดี ได้รับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Voices วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 รอบเวลา 20:00 น. ที่ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัลลาดพร้าว รางวัลละ 2 ใบ ได้แก่

 1. กรกวิน   เชษฐพยัคฆ์
 2. จันทิรา   บุรีวงศ์
 3. ชัชศรัณย์   ธรรศวรัตม์
 4. ณัฐพล   บำเพ็ญชอบ
 5. นวลฉัตร   ชิมผลาพิบูลย์
 6. มุทิตา     ปรีชายศ
 7. วรรณษา   วงศ์ศรีเผือก
 8. วัชรินทร์   จริยาธนกิจ
 9. วิภาวี   รักษาสัตย์
 10. ศรายุทธ์   ตั้งจิตแผ้ว
 11. สุจิตรา   จันทร์ลีลา
 12. สุชาฐิณี   พยุงภร
 13. สุวิมล   ศุภจิราวุฒิ
 14. อนันตพงษ์   งามขำ
 15. อิทธิพล   เพ็ชรศรีอุดม

*** ผู้โชคดี 15 ท่าน สามารถไปรับบัตรที่จุดลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • ผู้ได้รับของรางวัลกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบัตรภาพยนตร์ที่จุดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 19.00 – 19.45 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น จะไม่รับสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอย่างอื่น
 • ผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์ด้วยตัวเอง ไม่สามารถฝากมารับได้
 • กรณีที่มีชื่อซ้ำกับเว็บไซต์อื่น จะแจกเพียงเว็บไซต์เดียว
 • กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, หรืออื่นๆ
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up