Barcelona Christmas Night

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Movie Preview : Barcelona Christmas Night

Alternative Textaccount_circle
event
Barcelona Christmas Night
Barcelona Christmas Night

Barcelona Christmas Night

10 ผู้โชคดี รับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง Barcelona Christmas Night วันที่ 28 ธันวาคม 2558 รอบเวลา 20:00 น. ที่โรงภาพยนตร์ SF WORLD CINEMA (ทางค่ายหนังแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉายภาพยนตร์จากเดิม เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ เทอมินัล 21 เป็น SF WORLD CINEMA @ CENTRAL WORLD ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย) รางวัลละ 2 ที่นั่ง ได้แก่

 1. กันตพัฒน์     คำโย
 2. จินตนา     รอดแก่นทรัพย์
 3. ชฎามาศ     ธนะเรืองสกุลไทย
 4. ณหทัย     วิชชุรัตน์
 5. ทิพวัลย์     พรหมประเสริฐ
 6. พัชรี     จันทร์แสนวิไล
 7. วันเพ็ญ     ภู่ถาวร
 8. วิภา     มาบุญ
 9. อนันตพงษ์     งามขำ
 10. อรฤดี     โสวรรณทิพย์

หมายเหตุ

 • ผู้ได้รับรางวัล สามารถไปรับบัตรภาพยนตร์ได้ที่จุดลงทะเบียน โดยไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้า
 • ผู้ได้รับรางวัลกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบัตรภาพยนตร์ที่จุดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.45 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น จะไม่รับสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอย่างอื่น
 • ผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์ด้วยตัวเอง ไม่สามารถฝากมารับได้
 • กรณีที่มีชื่อซ้ำกับเว็บไซต์อื่น จะแจกเพียงเว็บไซต์เดียว
 • กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, หรืออื่นๆ
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up