พันท้ายนรสิงห์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Movie Preview : พันท้ายนรสิงห์

Alternative Textaccount_circle
event
พันท้ายนรสิงห์
พันท้ายนรสิงห์
พันท้ายนรสิงห์

15 ผู้โชคดี รับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง พันท้ายนรสิงห์ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 รอบเวลา 20:00 น.
ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ รางวัลละ 2 ที่นั่ง ได้แก่

 1. กิตติศักดิ์     ธนทัศนีย์ชัย
 2. ขวัญฤดี     ชินคำ
 3. ฐรินดา     กิตติไพบูลย์
 4. ธนธรณ์     จักร์คุ้ม
 5. ธีรพงษ์     แจ้งวงษ์
 6. นิตยา     อัศวเมฆิน
 7. บุญไทย     มกราวรนันท์
 8. บุญรัตน์     ศรีสุขหวัง
 9. ปกรณ์     แป้นน้อย
 10. พนมกร     พฤกษะวัน
 11. พรพิรัตน์     พิทักษ์เกียรติกุล
 12. วราพร     อรรถปภัศร
 13. ศิวพร     ปลื้มสติ
 14. สวรรยา     วิทยาวรากุล
 15. อุบลรัตน์ คงคา

หมายเหตุ

 • ผู้ได้รับรางวัล สามารถไปรับบัตรภาพยนตร์ได้ที่จุดลงทะเบียน โดยไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้า
 • ผู้ได้รับรางวัลกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบัตรภาพยนตร์ที่จุดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.45 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น จะไม่รับสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอย่างอื่น
 • ผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์ด้วยตัวเอง ไม่สามารถฝากมารับได้
 • กรณีที่มีชื่อซ้ำกับเว็บไซต์อื่น จะแจกเพียงเว็บไซต์เดียว
 • กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, หรืออื่นๆ
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up