รุ่นพี่

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Movie Preview : รุ่นพี่

Alternative Textaccount_circle
event
รุ่นพี่
รุ่นพี่
 รุ่นพี่

15 ผู้โชคดี รับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง รุ่นพี่ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 รอบเวลา 20:00 น. ที่โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก รางวัลละ 2 ที่นั่ง ได้แก่

 1. กีรนันท์      ใหมทอง
 2. โกมลลดา      ตันชัชวาล
 3. ชลิดา      นิธิธราภรณ์
 4. ชาญคชา      ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
 5. ณัฏฐ์ธนิน      ชยทัตภูมิรัตน์
 6. ณัฐติญาภา      เพียรักษา
 7. ธีร์ธวัช      อาจหาญณรงค์
 8. ปวเรศ      มะสะพันธุ์
 9. ปุณมนัส      งันลาโสม
 10. ภีมวัจน์      สิริวัฒนะพงศ์
 11. รักษาสกุล      กันทา
 12. รุจิรดา      คงพูล
 13. วิศณีย์      ทองลิมป์
 14. สิรินธร      นันทนาวินิจกุล
 15. อริสา      สุโขรัมย์

หมายเหตุ

 • ผู้ได้รับรางวัล สามารถไปรับบัตรภาพยนตร์ได้ที่จุดลงทะเบียน โดยไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้า
 • ผู้ได้รับรางวัลกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบัตรภาพยนตร์ที่จุดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.45 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น จะไม่รับสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอย่างอื่น
 • ผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์ด้วยตัวเอง ไม่สามารถฝากมารับได้
 • กรณีที่มีชื่อซ้ำกับเว็บไซต์อื่น จะแจกเพียงเว็บไซต์เดียว
 • กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, หรืออื่นๆ
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up