Movie Preview : แม่เบี้ย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Movie Preview : แม่เบี้ย

Alternative Textaccount_circle
event
Movie Preview : แม่เบี้ย
Movie Preview : แม่เบี้ย
 Movie Preview : แม่เบี้ย

15 ผู้โชคดี รับบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง แม่เบี้ย วันที่ 16 กันยายน 2558 รอบเวลา 20:00 น. ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน รางวัลละ 2 ที่นั่ง ได้แก่

 1. กมล     หมื่นยุทธ
 2. กฤษดา     ปิยฤทธิพงศ์
 3. จิดารา     จรัสวงศ์สินธุ
 4. ณัฐพล     วิเศษวิวัฒนากุล
 5. ณัฐวุฒิ     อาชวกุลเทพ
 6. นรีภัทร     ฮูเซ็น
 7. บุญกิจ     ประเสริฐวชิรกุล
 8. ปุณยภรณ์     วีระบูลยฤทธิ์
 9. พนมกร     พฤกษะวัน
 10. พสกร     โกวรรธนะกุล
 11. พัสสินี     ตั้งมนัสไชยสกุล
 12. มุขสุดา     ภู่เนตร
 13. รัตนพล     พันธ์อาษา
 14. วัชรินทร์     จริยาธนกิจ
 15. เสาวลักษณ์     สกุลสกาวสวัสดิ์

หมายเหตุ

 • ผู้ได้รับรางวัล สามารถไปรับบัตรภาพยนตร์ได้ที่จุดลงทะเบียน โดยไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้า
 • ผู้ได้รับรางวัลกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบัตรภาพยนตร์ที่จุดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.45 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น จะไม่รับสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอย่างอื่น
 • ผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์ด้วยตัวเอง ไม่สามารถฝากมารับได้
 • กรณีที่มีชื่อซ้ำกับเว็บไซต์อื่น จะแจกเพียงเว็บไซต์เดียว
 • กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, หรืออื่นๆ
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up