ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Happy Monday : Notebook & Bag

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Happy Monday : Notebook & Bag

Alternative Textaccount_circle
event
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Happy Monday : Notebook & Bag
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Happy Monday : Notebook & Bag
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Happy Monday : Notebook & Bag
15 ผู้โชคดี รับ กระเป๋าผ้าสุดสัปดาห์ลายดอกไม้ และ สมุดโน้ตสุดเก๋ Limited Edition By Cozy Cottage (ลายโลลี่ป๊อป) ท่านละ 1 รางวัล ได้แก่
 1. กรรณิการ์     อิทธิริวิชัย
 2. กัญญา     ม่วงแก้ว
 3. กันยกร     กองเหนียว
 4. กีรติญา     ชาติพจน์
 5. จิราพร     ตันติพนารัตน์
 6. ธนาลักษณ์     ลี้รุ่งโรจน์
 7. นารถชนก     ศรีโท
 8. นิสา     เจือทองบริสุทธิ์
 9. พิณพา     อาจณรงค์
 10. ภวริศา     วิชยประเสริฐกุล
 11. รสุภา     แสนสุขเกษม
 12. สุพัตรา     อาภามงคล
 13. สุภาวดี     มีพร้อม
 14. โสภักดิ์     เกษมโสม
 15. อรวิภา     ก่ำใย

หมายเหตุ

 • ทีมงานจะจัดส่งของรางวัล ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up