“มีวันนี้เพราะพ่อให้” ถนนโครงการพระราชดำริ เพื่อความสะดวกของปวงชน

Alternative Textaccount_circle
event

 “……อนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้าง สร้างถนนดีกว่า สร้างถนนเรียกว่า วงแหวน เพราะมันเป็นความฝัน เป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว….”

พระราชดำรัสเนื่องในมหามงคลสมัย พระราชพิธีรัชดาภิเษก ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี

2.ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้) จังหวัดสมุทรปราการ

ถนนโครงการพระราชดำริถนน กาญจนาภิเษกสร้างขึ้นเพื่อ แก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีปริมาณการจราจรและการขนส่งเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นทางเลี่ยงเมืองกรุงเทพมหานคร ที่เป็นตัวเชื่อมทางสายหลักเข้าไปสู่ทุกภาคของประเทศ

โดยกระทรวง คมนาคม ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญชื่อ พระราชพิธีกาญจนาภิเษก เป็นชื่อทางหลวงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านใต้ว่า “ถนนกาญจนาภิเษก” และได้เปลี่ยนหมายเลขทางสายดังกล่าว จากหมายเลข 37 เป็นหมายเลข 9 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และจัดเข้าเป็นระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

3. ทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี 

ถนนโครงการพระราชดำริเนื่องจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จนถึงทางแยกสิรินธร ทำให้ช่องทางการจราจรที่มีอยู่ 8 ช่องทาง ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้พื้นที่ถนนที่เพิ่มขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จะต้องเพิ่มพื้นผิวการจราจรให้มากขึ้น การเพิ่มพื้นที่จราจรด้วยการสร้างทางยกระดับขึ้นช่วงหนึ่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการจราจรได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โครงการฯ นี้เป็นโครงการหนึ่งซึ่งสนองพระบรมราโชบาย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกร เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด

(อ่านต่อหน้าถัดไป)

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up