World’s Wellness and Mindfulness Destination

ร่วมสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงปัญญา World’s Wellness and Mindfulness Destination คนดังระดับโลกพร้อมใจมุ่งหน้าสู่ประเทศไทย ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา World Elite คนดังระดับโลกพร้อมใจมุ่งหน้าสู่ประเทศไทย ฝึกปฏิบัติวิปัสสนาขั้นสูง เพิ่มพูนสติและปัญญาเพื่อความสมดุลแห่งชีวิต ร่วมสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงปัญญา World’s Wellness and Mindfulness Destination มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต สร้างปรากฏการณ์ความเป็น World’s Wellness and Mindfulness Destination ให้กับจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยว New Chapter of Wellness Journey ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ในโครงการ Thailand Meaningful Wellness ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสายศรัทธาของไทยสู่สากล เปิดบทใหม่ของ “การท่องเที่ยวเชิงปัญญา”  ตอกย้ำถึงความสำคัญของการเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาของประเทศไทย ล่าสุด เตโชวิปัสสนาสถาน อ.แก่งค่อย จ.สระบุรี มีโอกาสต้อนรับ World Elite จากวงการแพทย์ Martial Arts (ศิลปะการต่อสู้ขั้นสูง) นักแสดง Hollywood คุณหมอ เภสัชกร และนักธุรกิจระดับโลกจากหลากหลายวงการ กว่า 40 ท่านที่พร้อมใจกันบินข้ามน้ำข้ามทะเลเดินทางมาจาก 15 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน จีน ฮ่องกง ฯลฯ เพื่อฝึกปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานขั้นสูง รวม 7 คืน 8 วัน โดยตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่มีการใช้โทรศัพท์มือถือ รับประทานอาหารมังสวิรัติ โดยได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ประธานมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต และมูลนิธิโนอิ้ง […]

keyboard_arrow_up