เฮลีออน แชร์เรื่องราวสุดประทับใจในโครงการ Smiles Can’t Wait

เฮลีออน แชร์เรื่องราวสุดประทับใจในโครงการ Smiles Can’t Wait ย้ำคนไทยใส่ใจสุขภาพปากและฟัน ช่วยลดความเสี่ยงสูญเสียฟันเมื่อสูงวัย ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เราจึงต้องยิ่งใส่ใจในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเมื่อพูดถึงปัญหาด้านสุขภาพ คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงโรคกลุ่ม NCDs หรือ Non-communicable Diseases หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคเบาหวาน ทว่า อีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่อาจคุกคามการใช้ชีวิตในระยะยาวก็คือเรื่องของสุขภาพช่องปากนั่นเอง แม้อาจดู เป็นเรื่องเล็กน้อยในวันนี้ แต่ในอนาคตข้างหน้าอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า “กลุ่มผู้สูงวัยส่วนมากที่ประสบปัญหาการสูญเสียฟันไปก่อนเวลาอันควร มักมีสาเหตุจากการขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพฟันตั้งแต่วัยหนุ่มสาว ทั้งเรื่องของการรับประทานอาหาร เย็นจัด ร้อนจัด แข็งจัด โดยเฉพาะคนไทยที่ติดอาหารรสหวาน ไปจนถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ในการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากที่ไม่เหมาะสม กล่าวได้ว่าคนไทยวัยหนุ่มสาวสนใจสุขภาพในช่องปากน้อยมากเมื่อเทียบกับการดูแลสุขภาพส่วนอื่น ๆ เมื่อรู้ตัวอีกทีก็เข้าสู่วัยชราที่ฟันไม่สามารถใช้การได้ดีดังเดิมแล้ว การสูญเสียฟันยังส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกายรวมไปถึงคุณภาพชีวิต ทั้งการบดเคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียดและต้องกลืนอาหาร จนเป็นที่มาของโรคภัยต่าง ๆ ทั้งโรคในระบบการย่อยอาหาร โรคกรดไหลย้อน อาการปอดติดเชื้อจากการสำลักอาหาร ภาวะการกลืนลำบากเนื่องจากกล้ามเนื้อรอบปากอ่อนแรง ริมฝีปากปิดไม่สนิทจนน้ำลายไหล ปัญหาอาหารตกค้างในกระพุ้งแก้ม และอีกมากมาย สำหรับบางท่านที่ใส่ฟันเทียม แต่ฟันเทียมมีขนาดเล็กหรือไม่ได้มาตรฐานหรือกรณีที่ใส่ฟันเทียมชุดเดิมเป็นเวลานานเกินไป […]

keyboard_arrow_up