เผยเคล็ดลับการสร้างสรรค์งานดีไซน์ สู่ ความสำเร็จ จากนักออกแบบชื่อดังศิษย์เก่า “ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์”

อุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทยได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยอย่างมหาศาล และเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อิทธิพลของการดีไซน์จะเข้ามาสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ ที่คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ทั้งยังเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จนนำไปสู่การได้รับการยอมรับในวงกว้าง แต่การจะก้าวไปสู่ความสำเร็จจะต้องได้รับการฝึกฝนที่มี แบบแผน ขั้นตอน อย่างต่อเนื่อง จากสถาบันที่มีมาตรฐานนานาชาติและได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลก เตชทัต หลวงพิทักษ์ (อั้ม) ศิษย์เก่าสาขาออกแบบแฟชั่น รุ่นที่ 14 ครีเอทีฟ ไดเรคเตอร์ แบรนด์เสื้อผ้า SAAMU (ซามู) เผยถึงมุมมองต่อวงการดีไซน์ในปัจจุบันว่า “หลังจากมาเรียนที่ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ สิ่งที่ได้รับจากที่นี่คือได้มุมมอง แนวคิด กระบวนการออกแบบและการทำงานในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จนถึงทุกวันนี้ และรวมไปถึงการได้รับโอกาสในการเป็นนักเรียน ทุนต่างประเทศ ซึ่งทำให้ได้เปิดมุมมอง โลกทัศน์ และความรู้ใหม่ๆ ในการออกแบบได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจธุรกิจหรือโลกของแฟชั่น ก็อย่าลังเลที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับตัวเอง เพราะซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ เป็นสถาบันออกแบบนานาชาติที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเมื่อเรียนจบไป สามารถสร้างแบรนด์ สร้างอาชีพออกสู่ตลาด หรือแม้แต่ต่อยอดทางการศึกษาได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อต่างๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนวงการแฟชั่น ทำให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้นมาก ส่งผลให้เกิดแบรนด์แฟชั่นใหม่ๆ ขึ้นมากมาย แต่นักออกแบบต้องไม่ลืมที่จะสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง ประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการออกแบบต่อไป” ธนุนาฏ เอกะสิงห์ (มิ้ม) […]

keyboard_arrow_up