ปัจจุบันยังมีเด็กได้รับควันบุหรี่ภายในครัวเรือนสูงถึง 5 ล้านคน

ยังมีความจำเป็นในการสื่อสารให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ปัจจุบันยังมีเด็กได้รับควันบุหรี่ภายในครัวเรือนสูงถึง 5 ล้านคน แม้หลายๆ คนพยายามแล้วที่จะไปสูบไกลๆ แต่ควันบุหรี่นั้นลอยไกลกว่าที่คุณคิด ภาพรวมของการได้รับควันบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าในครัวเรือนนั้นจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2564 พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่สูบบุหรี่ 3.43 ล้านคน ในจำนวนนี้ได้รับควันบุหรี่ในบ้านตัวเอง แบ่งเป็นเพศชาย 6 แสนกว่าคน เพศหญิง 2.82 ล้านคน ขณะที่ในครัวเรือนที่มีเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ขวบ พบว่า ในทุก 10 ครัวเรือน จะมี 5 ครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่ ในจำนวนนี้มี 3 ครัวเรือนมีการสูบในบ้าน รวมแล้วจะมีเด็กไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนเป็นอย่างน้อย ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน แม้ในภาพรวม แนวโน้มการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน จะลดลงจาก 39.9% ในปี 2557 เหลือ 23.7% ในปี 2564 สสส. และภาคีเครือข่าย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เห็นถึงความจำเป็นในการสื่อสารให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ จากการทำงานเพื่อหาต้นตอของปัญหา […]

keyboard_arrow_up