27 วิธีเสริมมงคลรับปีใหม่

Alternative Textaccount_circle
event

1.ไหว้พระประจําวันเกิด คนโบราณเขาเชื่อกันว่า การบูชาไหว้พระประจําวันเกิดถือเป็นหนึ่งในมงคลอันสูงหลายคนจึงบูชาเพื่อสะเดาะเคราะห์และคุ้มครองให้รอดพ้นจากทุกข์ภัย พระประจําวันเกิดจะเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆ เริ่มจากวันอาทิตย์คือปางถวายเนตรวันจันทร์คือ ปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุทรวันอังคารคือ ปางไสยาสน์หรือปางปรินิพพาน วันพุธกลางวันคือ ปางอุ้มบาตร วันพุธกลางคืนคือ ปางปาลิไลยก์วันพฤหัสบดีคือ ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้วันศุกร์คือ ปางรําพึง และวันเสาร์คือปางนาคปรก ซึ่งสามารถไปไหว้พระประจําวันเกิดได้ที่วัดทั่วไป โดยมากจะมีเกือบทุกวัด

2.ไหว้พระประจําปีเกิด พระประจําปีชวดคือ ปางโปรดอาฬวกยักษ์ ปีฉลู ปางโปรดพุทธ-มารดาหรือปางห้ามญาติ ปีขาล ปางโปรดผกาพรหม ปีเถาะ ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต ปีมะโรง ปางโปรดองคุลิมาลโจร ปีมะเส็งปางทรงรับอุทกังปีมะเมียปางสนเข็มปีมะแมปางประทานพรปีวอกปางปฐมบัญญัติ ปีระกา ปางรับมธุปายาสหรือปางเสวยมธุปายาสปีจอ ปางชี้อัครสาวก ปีกุน ปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่อง

3.ไหว้พระธาตุประจําปีเกิด แพ็คกระเป๋าขึ้นเหนือเที่ยวชมสถาปัตยกรรมสวยๆ แถมด้วยการไหว้พระธาตุประจําปีเกิด ซึ่งว่ากันว่าควรจะหาโอกาสไปนมัสการให้ได้สักครั้งในชีวิต ปีชวด พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่, ปีฉลูพระธาตุลําปางหลวง ลําปาง, ปีขาล พระธาตุช่อแฮ แพร่,ปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง น่าน, ปีมะโรง พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่,ปีมะเส็ง ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดมหาโพธาราม เชียงใหม่, ปีมะเมียพระธาตุชเวดากองที่พม่า หรือพระบรมธาตุเมืองตาก, ปีมะแมพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่, ปีวอก พระธาตุพนม นครพนม,ปีระกา พระธาตุหริภุญชัย ลําพูน, ปีจอ พระเจดีย์ที่วัดเกตการามเชียงใหม่ และปีกุน พระธาตุดอยตุง เชียงราย อานิสงส์ของการไหว้ตามความเชื่อของชาวล้านนาคือ ตายไปวิญญาณจะไม่ต้องเร่ร่อนและยังช่วยสะเดาะเคราะห์ขจัดอุปสรรคในชีวิต

4.ไหว้พระขอพร 9 วัด ทัวร์มงคลไหว้พระ9วัด และถ้าจะให้ดีต้องไปไหว้ให้ครบภายในวันเดียวเริ่มตั้งแต่วัดอรุณ ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อรุณแรกของปี ไหว้พระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แก้วแหวนเงินทองจะไหลมาเทมา วัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพน ชีวิตจะสงบร่มเย็นวัดกัลยาณมิตร ได้เพื่อนดีคอยช่วยเหลือค้ำจุน วัดสุทัศน์ ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล วัดชนะสงคราม ชนะอุปสรรคขวากหนามทั้งปวง วัดสระเกศ จิตใจแจ่มใสคิดแต่เรื่องดีๆ วัดบวร ให้พบแต่สิ่งที่ดีงาม วัดระฆัง เป็นที่นิยมชื่อเสียงโด่งดัง นอกจากนี้ก็ยังมีศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อเสริมอํานาจบารมี และศาลหลักเมือง ให้ชีวิตมีความมั่นคง

5.สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตก็ดี ด้วยการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปี แต่ละวัดจะจัดกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลกันตั้งแต่วันสุดท้ายของปีเก่าต่อเนื่องมาจนถึงวันแรกของศักราชใหม่ หรือบางวัดอาจจะจัดงานต่อเนื่องไปอีก2-3วัน กิจกรรมที่ทํา เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี พิธีสวดนพเคราะห์ เจริญจิตภาวนา ธรรมบรรยาย ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ใครที่กําลังเบื่อกับการฉลองปาร์ตี้เคานต์ดาวน์วันปีใหม่ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเคานต์ดาวน์ในวัดกันบ้างก็ได้รสชาติไปอีกแบบ วัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เช่น วัดสุทัศน์ วัดสระเกศ วัดเทวราชกุญชร วัดพระเชตุพน

6.ทําความสะอาดหิ้งพระ หิ้งพระในบ้านควรดูแลทําความสะอาดอยู่เสมอ ปีใหม่นี้ให้เปลี่ยนดอกไม้พวงมาลัย ถวายน้ำสะอาด ถ้าปล่อยให้หิ้งพระสกปรกมีฝุ่นจับเต็มไปหมด เชื่อกันว่าคนในบ้านจะไม่เจริญรุ่งเรือง โชคลาภไม่เข้ามา

7.จัดวางหิ้งพระให้ถูกทิศ การจัดวางพระพุทธรูปบูชาควรไล่เรียงไปชั้นบุญบารมีและภูมิธรรมชั้นสูงสุด วางพระพุทธรูปที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าชั้นที่สอง วางรูปปั้นจําลองหรือรูปภาพของพระอรหันต์ ชั้นที่สาม วางรูปปั้นหรือรูปถ่ายของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์ ชั้นที่สี่ วางรูปพระ-มหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ชั้นต่อมา วางรูปบรรพบุรุษที่เราเคารพรวมถึงเถ้ากระดูกของท่าน นอกจากนี้หิ้งพระควรตั้งหันหน้าออกมาทางหน้าบ้าน เพราะจะทําให้คนในบ้านเจริญรุ่งเรือง

8.จัดห้องนอนให้ชีวิตรักรุ่ง ถ้าชีวิตรักไม่รุ่งเป็นไปได้ว่าใต้เตียงสกปรกฝุ่นเกาะหนาเตอะ ควรเช็ดทําความสะอาดไม่ควรเอาของไม่ใช้แล้วเก็บไว้ โดยเฉพาะของที่แตกหักเสียหาย อาจทําให้คู่รักมีสุขภาพไม่แข็งแรง ทะเลาะกันเป็นประจํา และอาจเสริมดวงความรักให้แข็งแรงด้วยการหาแจกันดอกไม้มาตั้งไว้ในห้องนอน ต้นไม้หรือดอกไม้ควรเป็นสีแดงหรือชมพู จะช่วยเพิ่มพลังความรักให้ดียิ่งขึ้น

9.สิ่งของแก้เคล็ด ฮวงจุ้ยปรับเสริมฮวงจุ้ยในบ้านให้ชีวิตดีขึ้นด้วยการตกแต่งบ้านด้วยน้ำพุหรือน้ำตกจําลอง จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของพลังชีวิต แก้ไขความหยุดนิ่ง ช่วยเสริมอารมณ์และจิตใจคนในบ้านการติดกระจกช่วยแก้ไขความหม่นมัวและจุดอับสะท้อนพลังร้ายออก กระจายพลังดีเข้า ระฆังลมหรือกระดิ่งช่วยเสริมความมีชีวิตชีวา และเรียกโชคลาภเงินทองเข้าบ้าน

10.จัดโต๊ะทํางานใหม่ อย่างแรกตําแหน่งด้านหลังโต๊ะที่หมายถึงความมั่นคง ให้หาตู้มาตั้งหรือใช้ผ้าม่านปิดทึบไม่นั่งหันหลังให้กระจกเพราะเป็นวัตถุที่สะท้อนสิ่งต่างๆออกจากตัวตลอดเวลา และไม่ควรตั้งโต๊ะทํางานตรงกับประตูเพราะอาจถูกนินทาว่าร้าย ตําแหน่งด้านซ้ายของโต๊ะหมายถึงอํานาจในการทํางาน ให้วางของสูงไว้มุมนี้ เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือชั้นวางเอกสาร ส่วนมุมขวาของโต๊ะเป็นตําแหน่งของการประสานงาน ให้วางของที่มีความสูงไม่มาก บริเวณหน้าโต๊ะเป็นจุดรับพลังงานลองหาแก้วใส่น้ำหรือหินสีเก๋ๆมาวางประดับเพื่อช่วยดูดซับพลังงานก็ได้

11.ปลูกไม้มงคล ใครกําลังมองหากิจกรรมทําช่วงปีใหม่ลองชวนกันมาปลูกไม้มงคลไว้ในบ้านก็ดีไปอีกแบบ ทิศเหนือ ปลูกส้มป่อย เพื่อปลดทุกข์มะเดื่ออุทุมพร ทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองทิศตะวันออก ปลูกไผ่สีสุก เพื่อให้มีความสุขมะพร้าว ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกมะตูม ทําให้จิตใจเข้มแข็งพร้อมสู้ทุกปัญหา ทิศตะวันออกเฉียงใต้ปลูกต้นกระถิน ป้องกันสิ่งเลวร้าย ทิศใต้ปลูกมะม่วง จะทําให้ร่ำรวย ทิศตะวันตกปลูกต้นมะขาม จะทําให้มีคนยําเกรง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ปลูกมะกรูด ทําให้เป็นคนช่างเจรจา มะนาว ทําให้คนในบ้านอยู่ดีมีสุข ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปลูกขนุน จะมีผู้อุดหนุนค้ำชู

12.ปล่อยสัตว์สะเดาะเคราะห์ การปล่อยปลาไหลเชื่อว่าจะทําให้งานที่เรามุ่งหวังราบรื่น ไม่ติดขัด ปล่อยเต่าจะทําให้อายุยืน หายจากโรคภัยที่เป็นอยู่ การปล่อยหอยขมจะทําให้ความทุกข์หรือความขมขื่นหมดไป การปล่อยนกเป็นเสมือนการขอให้ตัวเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม พ้นจากปัญหาหรือเคราะห์ร้ายต่างๆ ส่วนการปล่อยปลาก็เพื่อขอให้ชีวิตมีความสุขร่มเย็น แต่สิ่งสําคัญอย่าลืมศึกษาธรรมชาติของสัตว์ที่เราจะปล่อยให้ดี โดยเลือกสถานที่ปล่อยให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของมันต่อไป

13.ทําบุญบริจาคโลงศพ การทําบุญบริจาคโลงศพช่วยสะเดาะเคราะห์ เสริมชะตา ต่ออายุและแก้ชงได้ด้วย ใครที่ยังไม่เคยทําและไม่รู้จะไปที่ไหน ลองแวะไปกันได้ที่มูลนิธิร่วมกตัญญู สาขาวัดหัวลําโพงตรงสามย่าน เขาเปิดให้เข้าไปบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมง

14.แต่งหน้าสวยพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ แต่งหน้าสวยเตรียมพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามา หลักง่ายๆ ผิวหน้าต้องใสไร้กระหรือฝ้าเพราะกระหรือฝ้าเปรียบเหมือนอุปสรรคปัญหาที่จะทําให้ชีวิตมัวหมอง ใต้ตาอย่าปล่อยให้ดําหรือหมองคล้ำแสดงถึงความทุกข์โศก คิ้วบ่งบอกถึงความผูกพันในครอบครัว ถ้าปล่อยให้คิ้วขาดแหว่งจะพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ ปัดแก้มเสริมโหนกแก้มให้โดดเด่นเพื่อเพิ่มอํานาจบารมีแล้วอย่าลืมทาริมฝีปากให้ดูเต็มอวบอิ่มทั้งบนและล่าง ส่วนสาวๆคนไหนชอบแต่งหน้าตามเทรนด์แฟชั่นก็เอามาปรับใช้ได้ไม่ว่ากัน

15.เปลี่ยนทรงผมรับปีใหม่ อาจไม่ต้องถึงกับทําผมเปิดหน้าผากกันทุกวันแค่เลือกทรงผมที่เหมาะกับตนเองก็น่าจะพอใบหน้ารูปไข่ ถือเป็นรูปหน้าที่เหมาะกับทรงผมแทบทุกทรง แต่อาจเพิ่มมิติด้วยการสไลซ์ผมและทําสีโทนสว่างเพื่อให้หน้าขาวใสเสริมพลังชีวิตใบหน้าเหลี่ยม มักเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบสูงมากจนกลายเป็นกดดันตัวเอง ทรงผมที่เหมาะจึงควรไว้ยาวลงมาปิดกราม หรือจะไว้ยาวไปเลยก็ได้ ชีวิตจะได้ราบรื่น คล่องตัว ใบหน้ากลมควรหาทรงผมที่ทําแล้วดูเหมือนผมหนา และปัดผมแสกข้างก็จะช่วยกระตุ้นโชคด้านความก้าวหน้าได้

16.อัญมณีเสริมมงคล มองหาเครื่องประดับชิ้นเด็ดสักชิ้นมาไว้ในครอบครองเป็นของขวัญรับปีใหม่ให้ตัวเอง ราศีเมษเหมาะกับเพชร สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความสําเร็จ ราศีพฤษภเหมาะกับมรกต สัญลักษณ์ของความยั่งยืนเป็นอมตะ ราศีเมถุน มองหาไข่มุกซึ่งหมายถึงความบริสุทธิ์และอายุยืนยาว ราศีกรกฎ ควรมองหาทับทิม ช่วยเพิ่มสติปัญญา ราศีสิงห์คือ เพริดอต อัญมณีสีเขียวใสช่วยเพิ่มอํานาจบารมี ราศีกันย์ เป็นไพลินที่สื่อถึงความเมตตากรุณา ราศีตุล เหมาะกับโอปอล์ ที่ช่วยนําความสุขสมหวังมาให้ผู้สวมใส่ ราศีพิจิกได้แก่ บุษราคัมและโทปาซ ช่วยปกป้องจากทุกข์ภัยราศีธนู ต้องเทอร์คอยส์และเพทายสีฟ้า หมายถึงความร่ำรวยมั่งคั่ง ราศีมังกร คือ โกเมนเชื่อว่าทําให้มีสุขภาพดี ราศีกุมภ์ แอเมทิสต์หรือพลอยสีม่วง บ่งบอกถึงความจริงใจและความซื่อสัตย์ ส่วนชาวราศีมีน ต้องอะความารีน ช่วยทําให้จิตใจสงบ อ่อนโยน

17.ไหว้ขอพรผู้ใหญ่ ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองเช่นนี้ หาเวลาเข้าไปไหว้ขอพรพ่อแม่และผู้หลัก-ผู้ใหญ่ นอกจากจะได้พรที่เป็นมงคลชีวิตให้แก่ตัวเองพร้อมเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้ว การได้ใช้เวลาอยู่กับท่านบ้างยังช่วยให้ท่านสุขใจและไม่เหงาด้วย ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมรับปีใหม่ที่จะพลาดไม่ได้เชียว

18.ทําความสะอาดบ้านส่งท้ายปี เป็นธรรมเนียมตั้งแต่โบราณที่ต้องทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ส่งท้ายปีพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามา ทําความสะอาดและจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สํารวจรั้วบ้านและอาคารภายนอกบ้าน หากเก่าหรือมีรอยร้าวให้ซ่อมและทาสีใหม่ ในบริเวณบ้านห้ามมีสิ่งของที่เสียหายแตกหัก ใบไม้แห้งหรือต้นไม้ที่เหี่ยวเฉา หลอดไฟ กลอน กุญแจ ประตูหน้าต่าง ต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

19.สัตว์เลี้ยงเสริมสิริมงคล หลายคนยังอาจไม่รู้ สัตว์เลี้ยงแสนรักก็ช่วยเสริมสิริมงคลให้เราได้เหมือนกัน อย่างเช่นสุนัขที่ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ช่วยเสริมบารมีความเฮงให้คนเลี้ยงได้ เคล็ดลับอยู่ที่การเลือกสุนัขที่มีวัน เดือน ปีเกิดสมพงษ์กับเรา หรืออย่างแมวสายพันธุ์ไทยแท้ก็มีชื่อเสียงในเรื่องของความเป็นมงคล ช่วยเสริมดวงเรื่องเงินทอง เช่นแมววิเชียรมาศ แมวนิลรัตน์ แมวเก้าแต้มช่วยให้ชีวิตมีความสุข เช่น แมวสีสวาด แมวสิงหเสพย์ส่วนใครชื่นชอบการเลี้ยงปลา เชื่อว่าการเลี้ยงปลาเงินปลาทองจะช่วยนําโชค-ลาภ บารมี ความร่มเย็นมาให้คนเลี้ยง

20.เครื่องรางมงคล พกติดตัวไว้เชื่อกันว่าเครื่องรางมงคลจะช่วยปกป้องคุ้มครอง นําโชคลาภ สุขภาพดี มาให้ผู้ครอบครองได้ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่เชื่อว่าจะนําความร่ำรวยมาให้น้ำเต้า ช่วยดูดพลังความชั่วร้าย หรือบางคนเชื่อว่าจะช่วยดูดโชคลาภได้เหมือนกัน หยกเครื่องประดับที่คนนิยมพกติดตัว เพราะเชื่อว่าจะทําให้มีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง ป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามา ปี่เซียะ เป็นสัตว์มงคลเรียกทรัพย์และช่วยปกป้องคุ้มครองภัย ตัวอักษรจีน“ฮก”ที่แปลว่าความสุข หากติดไว้ที่หัวเตียง-นอนจะช่วยทําให้สบายใจและนอนหลับสบาย

21.แต่งบ้านเสริมบาร มีด้วยสัตว์มงคลตามความเชื่อโบราณ สัตว์มงคลที่มีความหมายดีจะนิยมนํามาทําเป็นเครื่องรางใช้ประดับตกแต่งสถานที่เพื่อเสริมบารมี เช่น ปลาหมายถึงเหลือกินเหลือใช้ หงส์ แทนคุณงามความดีมังกรเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่เสริมพลังอํานาจนกกระเรียน หมายถึงอายุยืนยาว

22.กิน “โซบะ” หรือ “หมี่ซั่ว” ต่ออายุคนญี่ปุ่นมีธรรมเนียมกิน“เส้นโซบะ”ในวันส่งท้ายปีเก่า เพราะเชื่อว่าจะทําให้มีอายุยืนยาวเหมือนเส้นบะหมี่ ส่วนคนจีนก็ไม่น้อยหน้า นิยมกิน“หมี่ซั่ว”ในวันมงคลต่างๆเช่นกัน แม้จะไม่ใช่ธรรมเนียมความเชื่อแบบไทยแท้ แต่ปีนี้จะลองกินเอาฤกษ์เอาชัยตามเขาบ้างก็น่าจะดี

23.ขนมหวานๆชีวิตจะได้หวานๆ มอบของขวัญวันปีใหม่ด้วยขนมหวานไทยๆที่ชื่อแสนจะเป็นสิริมงคลไม่ว่าจะเป็นขนมในตระกูลทองอย่างทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทองเปรียบเหมือนเป็นการมอบทองให้แก่กัน สื่อถึงความร่ำรวยมั่งคั่ง มีเงินใช้ไม่ขาด ขนมจ่ามงกุฎคือการอวยพรให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ขนมถ้วยฟูหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู ขนมเสน่ห์จันทร์คือการอวยพรให้เป็นคนมีเสน่ห์ มีคนรักมีคนหลง ส่วนเม็ดขนุนที่เราคุ้นเคยกันดีก็สื่อถึงการมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุน

24.ไข่และส้มมีไว้อย่าให้ขาด ไข่และส้มเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความโชคดี ในบ้านควรมีไข่และส้มไว้ในตะกร้าเสมอ เชื่อว่าจะช่วยเรียกความอุดมสมบูรณ์เข้าบ้าน ทําให้เราอยู่ดีมีสุขตลอดทั้งปี

25.ยิ้มและหัวเราะดังๆปีใหม่แล้ว มาเริ่มต้นวันดีๆด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันดีกว่า ทิ้งเรื่องร้ายๆไปพร้อมกับวันเก่าๆเพราะคนจีนเชื่อกันว่า ถ้าร้องไห้ในวันเริ่มต้นปีใหม่ก็จะมีเรื่องเสียใจไปตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นใครมีเรื่องทุกข์ใจในวันปีใหม่ แนะนําให้ลืมไปก่อน

26.ใส่เสื้อผ้าใหม่ ให้ชีวิตไฉไลเป็นธรรมเนียมความเชื่อของชาวจีน การใส่เสื้อผ้าใหม่ๆต้อนรับปีใหม่จะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลและทําให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตที่สําคัญต้องเน้นเสื้อผ้าสีสันสดใส เพื่อชีวิตจะได้สว่างสดใส

27.แบ่งปันความสุข ทําสิ่งๆดีเป็นมงคลให้แก่ตัวเองมาก็มากแล้ว ช่วงปีใหม่ลองหาเวลาว่างนัดก๊วนเพื่อนมาสร้างความสุขให้คนอื่นๆกันบ้างก็ดูเข้าท่า อาทิ ไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม หรือไปรวมตัวช่วยฟื้นฟูสถานที่ต่างๆหลังน้ำท่วม ใครอยากทําอะไรก็ไปตามที่ตัวเองถนัด งานนี้รับรองว่าทั้งคนให้และคนรับจะได้อิ่มอกอิ่มใจและมีความสุขกันถ้วนหน้า

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก นิตยสารสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 694
เรียบเรียง : Pitchaya

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up