โครงการป้ายต่อความสุข

อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย (Initiative Thailand) จับมือ Plan B Media และ PINN SHOP นำป้ายโฆษณาที่ใช้แล้วมาสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชนอย่างสร้างสรรค์

Alternative Textaccount_circle
event
โครงการป้ายต่อความสุข
โครงการป้ายต่อความสุข

ผ่านโครงการ “Initiative Blue Day : โครงการป้ายต่อความสุข”

กรุงเทพฯ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 – อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย (Initiative Thailand) นำโดย ดร.สร เกียรติคณารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินิชิเอทีฟ และ บีพีเอ็น ประเทศไทย ทีมเพื่อนๆ พนักงาน และพาร์ทเนอร์อย่าง Plan B Media, PINN SHOP และ คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ร่วมจัดกิจกรรม “Initiative Blue Day: โครงการป้ายต่อความสุข” เพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา ผ่านการประยุกต์ (upcycle) ป้ายโฆษณาที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเพื่อบูรณะสถานที่อยู่อาศัย พร้อมอบรมการเย็บกระเป๋าจากป้ายโฆษณาไวนิลเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน โดยกิจกรรมทั้งหมดมีเป้าหมายที่จะยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้พร้อมความคิดสร้างสรรค์ไปมอบแก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน และปัจจัยสำคัญที่สุดคือการสร้างรายที่มั่นคงได้จากขยะป้ายโฆษณาที่ไม่ได้ใช้แล้วที่ตอบโจทย์ในด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามพันธกิจของบริษัทอีกด้วย

โครงการป้ายต่อความสุข

“Initiative BLUE” เป็นนโยบายที่ อินิชิเอทีฟ ทั่วโลกในการสนับสนุนในเรื่อง Net Zero Target (Zero Carbon Footprint) โดยมีเป้าหมายให้เกิด การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  เริ่มต้นจากการจัดทำกลยุทธ์ด้านสื่อและการตลาดของเรา สามารถสร้าง media plan ที่มีผลการก่อก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำที่สุดได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญนอกจากการเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ของลูกค้าในไทย และระดับโลก จึงทำให้ลูกค้าแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกในความไว้ใจอย่างต่อเนื่อง “อินิชีเอทีฟ ประเทศไทยได้ต่อยอดนโยบาย และ คิดงาน “ป้ายต่อความสุข” ขึ้น เพื่อให้เราที่เป็นมีเดียเอเยนซี่ ได้ใช้ความรู้ และ วิชาชีพ สร้างสิ่งดี ๆไปได้พร้อม ๆ กับการทำงาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน เป้าหมายของการเป็น Best Place to Work ของพวกเรา” ดร.สร กล่าว  

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up