โครงการ ส่งความรู้สร้างความสุข, The Happy Read, ส่งความรู้สร้างความสุข, บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), หมวดวรรณกรรมเยาวชน

โครงการ ส่งความรู้สร้างความสุข ส่งเสริมการอ่านให้เยาวชน มอบหนังสือวรรรรมเยาวชน

โครงการ ส่งความรู้สร้างความสุข, The Happy Read, ส่งความรู้สร้างความสุข, บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), หมวดวรรณกรรมเยาวชน
โครงการ ส่งความรู้สร้างความสุข, The Happy Read, ส่งความรู้สร้างความสุข, บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), หมวดวรรณกรรมเยาวชน

โครงการ The Happy Read ส่งความรู้สร้างความสุข โครงการดีๆ ที่ทางบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน  และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งมอบความรู้และมีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ผ่านการอ่านหนังสือ โดยจะมีการคัดเลือกหนังสือไปมอบให้กับโรงเรียน ซึ่งหนังสือแต่ละเล่มถูกคัดสรรมาอย่างดีว่าเหมาะสมแก่การพัฒนาความรู้ของเด็กๆ  แต่ละช่วงวัย และยังเป็นการสนับสนุนให้น้องๆ รักการอ่านหนังสือ

โครงการ ส่งความรู้สร้างความสุข ส่งเสริมการอ่านให้เยาวชน มอบหนังสือวรรรรมเยาวชน

โครงการนี้ไม่ใช่แค่การมอบหนังสือให้กับเด็กๆ แล้วจบไป  โครงการ The Happy Read ส่งความรู้สร้างความสุข มีความน่าสนใจกว่านั้น ตรงที่เป็นโครงการระยะยาวตั้งแต่ปี 2561 – 2562 ที่มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องกับโรงเรียนที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ อย่างเป็นขั้นตอน และมีการติดตามผลด้วย

The Happy Read, ส่งความรู้สร้างความสุข, บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), หมวดวรรณกรรมเยาวชน

ฌอห์น จินดาโชติ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจการอ่านหนังสือให้กับเด็กๆ 

สำหรับหนังสือวรรณกรรมเยาวชนที่ทางโครงการได้คัดสรรมาให้กับเด็กๆ มีด้วยกันทั้งหมด 55 เล่ม แบ่งออกเป็น วรรณกรรมเยาวชนไทย 13 เล่ม และวรรณกรรมเยาวชนแปล 42 เล่ม แต่ะละเล่มจะมีเนื้อหาที่ไม่ไกลตัวเด็กๆ มาก อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน และมีข้อคิดสอดแทรกให้เด็กๆ ฉุกคิดและนำไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

ในส่วนวรรณกรรมไทยนั้น ทางโครงการได้มีคัดมาแล้วว่า เนื้อหาเหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็กประถมไปจนถึงมัธยม  เนื้อหาไม่หนักเกินไป มีทั้งเรื่องใกล้ตัว เรื่องเหนือธรรมชาติ ไปจนถึงสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กๆ เพลิดเพลินกับการอ่าน และสามารถนำความรู้ไปต่อยอด รวมถึงนำข้อคิดที่สอดแทรกในเรื่องไปปรับใช้ในชีวิตได้

The Happy Read, ส่งความรู้สร้างความสุข, บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), หมวดวรรณกรรมเยาวชน

เรื่องที่จะยกตัวอย่างเลยก็คือ สุ(ข)นัขคอนโด เนื้อเรื่องค่อนข้างเข้ากับเด็กตรงที่หยิบเรื่องราวของคนกับสุนัขมาเล่า ซึ่งเด็กกับสัตว์ก็เป็นของคู่กันอยู่แล้ว โดยเนื้อหาจะมีความน่ารัก ขำขัน และอบอวลไปด้วยความอบอุ่นจากความรักที่ไม่มีเงื่อนไข แม้กระแสสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ทำให้เด็กๆ เข้าใจง่ายและได้รับความรู้สึกและแง่คิดดีๆ ในการปฏิบัติตน

ส่วนอีกเรื่องจะเป็นหนังสือเซ็ต All Thai Favourite วรรณกรรมชุดพิเศษที่มีการรวมนักเขียน วรรณกรรมชื่อดัง 5 เล่ม ประกอบไปด้วยเรื่อง เด็กหญิงนางฟ้า ส้มสีม่วง ครุฑน้อย เจ้าชายไม่วิเศษ และเด็กหญิงสวนกาแฟ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมาะแก่การส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กประถม และจุดประกายความฝันให้กับน้องๆ อีกด้วย

The Happy Read, ส่งความรู้สร้างความสุข, บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), หมวดวรรณกรรมเยาวชน

นอกจากวรรณกรรมของไทยแล้ว ทางโครงการก็ยังเลือกหยิบวรรณกรรมแปล ที่มีเนื้อหาเข้มข้นจัดเต็มมากขึ้น มาช่วยในการส่งเสริมจินตนาการและขัดเกลาเด็กๆ ให้มีอุปนิสัยที่ดี นอกจากส่งเสริมจะความรู้เพียงอย่างเดียว โดยวรรมกรรมในหมวดหนังสือแปล มีเรื่องดังๆ เยอะมาก ซึ่งแต่ละเรื่องก็การันตีถึงคุณภาพและสิ่งที่เด็กๆ จะได้รับจากการอ่านจากความนิยมและได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลก

เซ็ตแรกที่ทางโครงการเลือกมา คือ All Time Favourite ชุดวรรณกรรมชื่อดัง ที่แต่ละเรื่องมีเรื่องราวน่าสนใจและคำสอนดีๆ มากมาย เช่น เรื่องในสวนศรี ที่มีเนื้อหาเหมาะสำหรับเด็กประถม สอนให้รู้จักคุณค่าของมิตรภาพระหว่างเพื่อน ส่งเสริมจินตนาการ และการสร้างกำลังใจให้กับผู้อ่าน

The Happy Read, ส่งความรู้สร้างความสุข, บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), หมวดวรรณกรรมเยาวชน

หรือจะเป็นหนังสือเล่มดังอีกเรื่องอย่าง ลอร์ดน้อยฟอนเติ้ลรอย ก็เหมาะสำหรับการเป็นครูของเด็กๆ ที่จะสอนให้พวกเขารู้จักมองโลกในแง่ดี แม้สภาพแวดล้อมรอบตัวจะแย่แค่ไหน แต่เราสามารถคิดดีทำดีได้ แถมเนื้อหายังมีความสนุกน่าติดตามมากๆ

เรียกว่าแต่ละเรื่องผ่านการคัดสรรมาอย่างดีจริงๆ การอ่านวรรณกรรมก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีในการทำให้เด็กๆ รักการอ่าน เพราะด้วยเนื้อเรื่องที่ไม่ใช่การมาสอนตรงๆ ซึ่งเด็กๆ ในวัยที่อาจจะเบื่อและต่อต้าน แต่การใช้เรื่องราวที่น่าติดตามนำพาให้เด็กๆ สนใจอยากจะอ่านให้จบ จะทำให้พวกเขาได้ซึมซับแง่คิดดีๆ ในการดำเนินชีวิตต่อไป

The Happy Read, ส่งความรู้สร้างความสุข, บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), หมวดวรรณกรรมเยาวชน

บิ๊ก ทองภูมิ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจการอ่านหนังสือให้กับเด็กๆ 

อนึ่ง โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การสนับสนุนจากก.ศึกษาฯ และสพฐ. เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน โดยจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2562 และเพจสุดสัปดาห์แฟนคลับจะติดตามข่าวคราวมาอัพเดทกันเรื่อยๆ หรือผู้ที่สนใจสามารถอัพเดทโดยตรงได้ที่ thehappyread.com หรือ facebook.com/The-Happy-Read

The Happy Read, ส่งความรู้สร้างความสุข, บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), หมวดวรรณกรรมเยาวชน

 

 

TEXT : ImJinah

PHOTO : Sudsapda

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ได้ที่นี่ค่ะ

เป้ อารักษ์ ส่งต่อแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร

แพนเค้ก เขมนิจ จุดประกายรักการอ่านให้น้องๆ โรงเรียนสาธิตชุมชน การเรียนรู้สมเด็จย่า

ฌอห์ณ จินดาโชติ ปลุกพลังรักการอ่านในกิจกรรมอ่านสร้างสุข ณ โรงเรียนวัดจุฬามณี

เชียร์ ฑิฆัมพร แบ่งปันความสุขในการอ่านหนังสือให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดบางคูวัด

แพรว เฌอมาวีร์ แบ่งปันมุมมองการอ่านหนังสือให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดสะพานหิน

 

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up
error: ห้ามคัดลอกเนื้อหา