นิชคุณ, แบมแบม, สร, เตนล์, ลิซ่า, มินนี่, ลูคัส, (G)I-DEL, CLC, NCT, Blackpink, 2PM, GOT7, ไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทย, ไอดอลเกาหลีสัญชาติไทย, ไอดอลสัญชาติไทย, ไอดอลเกาหลี, ไอดอลเชื้อสายไทย, ไอดอลเกาหลีสายเลือดไทย, ไอดอลเกาหลีคนไทย, แทกุกไลน์, ไทยไลน์, ของดีเมืองไทย, Nichkhun, นิชคุณ หรเวชกุล, ณิชา ยนตรรักษ์, Minnie, Sorn, ชลนสร สัจจกุล, ชิตพล ลี้ชัยพรกุล, Ten, Bambam, กันต์พิมุกต์ ภูวกุล, ลลิสา มโนบาล, Lisa, Lucas, Lucas Wong, ลูคัส หว่อง, นิชคุณ 2PM, แบมแบม GOT7, สร CLC, เตนล์ NCT, ลิซ่า Blackpink, มินนี่ (G)I-DEL, ลูคัส NCT, เตนล์ SuperM, เตนล์ WayV, WayV, SuperM, ลูคัส WayV, ลูคัส SuperM, คุณ นิชคุณ หรเวชกุล, มินนี่ ณิชา ยนตรรักษ์, สร ชลนสร สัจจกุล, เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล, แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล, ลิซ่า ลลิสา มโนบาล, คุณ นิชคุณ, มินนี่ ณิชา, สร ชลนสร, เตนล์ ชิตพล, แบมแบม กันต์พิมุกต์, ลิซ่า ลลิสา, PRINCE GHOST9, ปริ๊นซ์ GHOST9, ปรินซ์ GHOST9, ประสิทธิ์ วทานิยปราโมทย์, ปริ๊นซ์ ประสิทธิ์ วทานิยปราโมทย์, ปริ๊นซ์ ประสิทธิ์, นัตตี้, นัตตี้ อาณัชญา สุพุทธิพงศ์, อาณัชญา สุพุทธิพงศ์, นัตตี้, Nutty, 나띠, 프린스, 닉쿤, 뱀뱀, 손, 텐, 리사, 루카스, 벨, 블링크, แทกุกไลน์, ไทยไลน์, NINE.i, 나인아이, 위니, WINNIE, วินนี่ NINE.i, วินนี่, WINNIE  NINE.i, 고스트나인, Pasidh Vataniyapramote, แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์, แพทริค ณัฐวรรธ์, แพทริค, ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์, Produce Camp 2021, Chuang 2021, Produce Camp, Chuang, Produce 101 China, Produce Camp, หยิ่น เฮ่า ยวี๋, 尹浩宇, Labada Thailand 2, 高卿尘, 创造营2021, NINE, Patrick, 高卿尘, Gao qingchen, เกาชิงเฉิน, The Gifted Graduation, The Gifted 2, เทวดาท่าจะรัก Angel Beside Me, 2 Moons 2 The Series, เดือนเกี้ยวเดือน 2, Labada Thailand 2, ซันนี่, มีมี่, เนเน่, ไอดอลจีน, เกวลิน บุญศรัทธา, ซันนี่ เกวลิน บุญศรัทธา, ซันนี่ เกวลิน, ซันนี่ Rocket Girls 101, Rocket Girls 101, มีมี่ Rocket Girls 101, พร้อมวิไล หลี่ศิริโรจน์, มีมี่ พร้อมวิไล หลี่ศิริโรจน์, มีมี่ พร้อมวิไล, เนเน่ พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์, พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์, เนเน่ พรนับพัน, เนเน่ BonBon Girls 303, BonBon Girls 303, Mimi Lee, Zheng Naixin, Nene, Mimi, เจิ้งไหน่ซิน, เจิ้งหน่ายซิน, มีมี่ ลี, Li ZiTing, หลีจื่อถิง, ซันนี่ Rocket Girls, Rocket Girls, มีมี่ Rocket Girls, หยางหยวินฉิง, Yang Yunqing, นาย กรชิต บุญสถิต์ภักดี, นาย กรชิต, กรชิต บุญสถิต์ภักดี, นาย, รายการตระกูล Chuang, คนไทยในจีน, คนไทยในรายการจีน, Sunnee, Chuang 2020, INTO1, นาย INTO1, แพคทริค INTO1, คนไทยใน Chuang, คนไทยที่โลดแล่นในวงการเพลงเกาหลี

รวม คนไทยที่โลดแล่นในวงการเพลงเกาหลี และวงการเพลงจีนแบบปังแบบสับ

Alternative Textaccount_circle
event
นิชคุณ, แบมแบม, สร, เตนล์, ลิซ่า, มินนี่, ลูคัส, (G)I-DEL, CLC, NCT, Blackpink, 2PM, GOT7, ไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทย, ไอดอลเกาหลีสัญชาติไทย, ไอดอลสัญชาติไทย, ไอดอลเกาหลี, ไอดอลเชื้อสายไทย, ไอดอลเกาหลีสายเลือดไทย, ไอดอลเกาหลีคนไทย, แทกุกไลน์, ไทยไลน์, ของดีเมืองไทย, Nichkhun, นิชคุณ หรเวชกุล, ณิชา ยนตรรักษ์, Minnie, Sorn, ชลนสร สัจจกุล, ชิตพล ลี้ชัยพรกุล, Ten, Bambam, กันต์พิมุกต์ ภูวกุล, ลลิสา มโนบาล, Lisa, Lucas, Lucas Wong, ลูคัส หว่อง, นิชคุณ 2PM, แบมแบม GOT7, สร CLC, เตนล์ NCT, ลิซ่า Blackpink, มินนี่ (G)I-DEL, ลูคัส NCT, เตนล์ SuperM, เตนล์ WayV, WayV, SuperM, ลูคัส WayV, ลูคัส SuperM, คุณ นิชคุณ หรเวชกุล, มินนี่ ณิชา ยนตรรักษ์, สร ชลนสร สัจจกุล, เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล, แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล, ลิซ่า ลลิสา มโนบาล, คุณ นิชคุณ, มินนี่ ณิชา, สร ชลนสร, เตนล์ ชิตพล, แบมแบม กันต์พิมุกต์, ลิซ่า ลลิสา, PRINCE GHOST9, ปริ๊นซ์ GHOST9, ปรินซ์ GHOST9, ประสิทธิ์ วทานิยปราโมทย์, ปริ๊นซ์ ประสิทธิ์ วทานิยปราโมทย์, ปริ๊นซ์ ประสิทธิ์, นัตตี้, นัตตี้ อาณัชญา สุพุทธิพงศ์, อาณัชญา สุพุทธิพงศ์, นัตตี้, Nutty, 나띠, 프린스, 닉쿤, 뱀뱀, 손, 텐, 리사, 루카스, 벨, 블링크, แทกุกไลน์, ไทยไลน์, NINE.i, 나인아이, 위니, WINNIE, วินนี่ NINE.i, วินนี่, WINNIE  NINE.i, 고스트나인, Pasidh Vataniyapramote, แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์, แพทริค ณัฐวรรธ์, แพทริค, ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์, Produce Camp 2021, Chuang 2021, Produce Camp, Chuang, Produce 101 China, Produce Camp, หยิ่น เฮ่า ยวี๋, 尹浩宇, Labada Thailand 2, 高卿尘, 创造营2021, NINE, Patrick, 高卿尘, Gao qingchen, เกาชิงเฉิน, The Gifted Graduation, The Gifted 2, เทวดาท่าจะรัก Angel Beside Me, 2 Moons 2 The Series, เดือนเกี้ยวเดือน 2, Labada Thailand 2, ซันนี่, มีมี่, เนเน่, ไอดอลจีน, เกวลิน บุญศรัทธา, ซันนี่ เกวลิน บุญศรัทธา, ซันนี่ เกวลิน, ซันนี่ Rocket Girls 101, Rocket Girls 101, มีมี่ Rocket Girls 101, พร้อมวิไล หลี่ศิริโรจน์, มีมี่ พร้อมวิไล หลี่ศิริโรจน์, มีมี่ พร้อมวิไล, เนเน่ พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์, พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์, เนเน่ พรนับพัน, เนเน่ BonBon Girls 303, BonBon Girls 303, Mimi Lee, Zheng Naixin, Nene, Mimi, เจิ้งไหน่ซิน, เจิ้งหน่ายซิน, มีมี่ ลี, Li ZiTing, หลีจื่อถิง, ซันนี่ Rocket Girls, Rocket Girls, มีมี่ Rocket Girls, หยางหยวินฉิง, Yang Yunqing, นาย กรชิต บุญสถิต์ภักดี, นาย กรชิต, กรชิต บุญสถิต์ภักดี, นาย, รายการตระกูล Chuang, คนไทยในจีน, คนไทยในรายการจีน, Sunnee, Chuang 2020, INTO1, นาย INTO1, แพคทริค INTO1, คนไทยใน Chuang, คนไทยที่โลดแล่นในวงการเพลงเกาหลี
นิชคุณ, แบมแบม, สร, เตนล์, ลิซ่า, มินนี่, ลูคัส, (G)I-DEL, CLC, NCT, Blackpink, 2PM, GOT7, ไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทย, ไอดอลเกาหลีสัญชาติไทย, ไอดอลสัญชาติไทย, ไอดอลเกาหลี, ไอดอลเชื้อสายไทย, ไอดอลเกาหลีสายเลือดไทย, ไอดอลเกาหลีคนไทย, แทกุกไลน์, ไทยไลน์, ของดีเมืองไทย, Nichkhun, นิชคุณ หรเวชกุล, ณิชา ยนตรรักษ์, Minnie, Sorn, ชลนสร สัจจกุล, ชิตพล ลี้ชัยพรกุล, Ten, Bambam, กันต์พิมุกต์ ภูวกุล, ลลิสา มโนบาล, Lisa, Lucas, Lucas Wong, ลูคัส หว่อง, นิชคุณ 2PM, แบมแบม GOT7, สร CLC, เตนล์ NCT, ลิซ่า Blackpink, มินนี่ (G)I-DEL, ลูคัส NCT, เตนล์ SuperM, เตนล์ WayV, WayV, SuperM, ลูคัส WayV, ลูคัส SuperM, คุณ นิชคุณ หรเวชกุล, มินนี่ ณิชา ยนตรรักษ์, สร ชลนสร สัจจกุล, เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล, แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล, ลิซ่า ลลิสา มโนบาล, คุณ นิชคุณ, มินนี่ ณิชา, สร ชลนสร, เตนล์ ชิตพล, แบมแบม กันต์พิมุกต์, ลิซ่า ลลิสา, PRINCE GHOST9, ปริ๊นซ์ GHOST9, ปรินซ์ GHOST9, ประสิทธิ์ วทานิยปราโมทย์, ปริ๊นซ์ ประสิทธิ์ วทานิยปราโมทย์, ปริ๊นซ์ ประสิทธิ์, นัตตี้, นัตตี้ อาณัชญา สุพุทธิพงศ์, อาณัชญา สุพุทธิพงศ์, นัตตี้, Nutty, 나띠, 프린스, 닉쿤, 뱀뱀, 손, 텐, 리사, 루카스, 벨, 블링크, แทกุกไลน์, ไทยไลน์, NINE.i, 나인아이, 위니, WINNIE, วินนี่ NINE.i, วินนี่, WINNIE  NINE.i, 고스트나인, Pasidh Vataniyapramote, แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์, แพทริค ณัฐวรรธ์, แพทริค, ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์, Produce Camp 2021, Chuang 2021, Produce Camp, Chuang, Produce 101 China, Produce Camp, หยิ่น เฮ่า ยวี๋, 尹浩宇, Labada Thailand 2, 高卿尘, 创造营2021, NINE, Patrick, 高卿尘, Gao qingchen, เกาชิงเฉิน, The Gifted Graduation, The Gifted 2, เทวดาท่าจะรัก Angel Beside Me, 2 Moons 2 The Series, เดือนเกี้ยวเดือน 2, Labada Thailand 2, ซันนี่, มีมี่, เนเน่, ไอดอลจีน, เกวลิน บุญศรัทธา, ซันนี่ เกวลิน บุญศรัทธา, ซันนี่ เกวลิน, ซันนี่ Rocket Girls 101, Rocket Girls 101, มีมี่ Rocket Girls 101, พร้อมวิไล หลี่ศิริโรจน์, มีมี่ พร้อมวิไล หลี่ศิริโรจน์, มีมี่ พร้อมวิไล, เนเน่ พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์, พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์, เนเน่ พรนับพัน, เนเน่ BonBon Girls 303, BonBon Girls 303, Mimi Lee, Zheng Naixin, Nene, Mimi, เจิ้งไหน่ซิน, เจิ้งหน่ายซิน, มีมี่ ลี, Li ZiTing, หลีจื่อถิง, ซันนี่ Rocket Girls, Rocket Girls, มีมี่ Rocket Girls, หยางหยวินฉิง, Yang Yunqing, นาย กรชิต บุญสถิต์ภักดี, นาย กรชิต, กรชิต บุญสถิต์ภักดี, นาย, รายการตระกูล Chuang, คนไทยในจีน, คนไทยในรายการจีน, Sunnee, Chuang 2020, INTO1, นาย INTO1, แพคทริค INTO1, คนไทยใน Chuang, คนไทยที่โลดแล่นในวงการเพลงเกาหลี

คนไทยเขามีลูกเล่น เขามีของ เขาไม่จมไม่หายไม่ตายไม่แพ้ใครในเอเชีย คนไทยที่โลดแล่นในวงการเพลงเกาหลี และวงการเพลงจีนแต่ละคน ล้วนแล้วแต่มีความสามารถ ดาเมจแรง เสน่ห์ล้น ตีหัวคนเข้าด้อมได้ตลอด 

คนไทยที่โลดแล่นในวงการเพลงเกาหลี และจีนที่ดังปังแฟนคลับแน่น

นิชคุณ สมาชิก 2PM

Nichkhun, 2PM, ไอดอลเกาหลี, 닉쿤, นิชคุณ, นิชคุณ 2PM, คนไทยที่โลดแล่นในวงการเพลงเกาหลี

นิชคุณ ตำนานคนไทยคนแรกในวงการเคป๊อปที่ได้ไปเดบิวต์เป็นไอดอลเกาหลี ด้วยการเป็นสมาชิกของ 2PM เมื่อปี 2008 ความปังความเริ่ดคือนอกจากจะเป็นคนไทยคนแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในแวดวงเคป๊อปแล้ว ยังได้เข้าค่ายใหญ่อย่าง JYP ไม่ใช่แค่ในบ้านเกิดเมืองนอนอย่างไทยแลนด์เท่านั้น ในแดนเกาหลีพี่คุณก็โด่งดังเป็นระดับตัวท็อปของวงการ งานแน่น งานชุก ไปไหนคนก็รู้จักหมด เรียกว่าเป็นคนต่างชาติที่ดังยืนหนึ่งมากเว่อร์

แบมแบม สมาชิก GOT7

BamBam, 뱀뱀, แบมแบม, GOT7, แบมแบม GOT7, Kunpimook Bhuwakul, ไอดอลเกาหลี, กันต์พิมุกต์ ภูวกุล, แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล, แบมแบม กันต์พิมุกต์, 갓세븐, ไอดอลเกาหลี, ไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทย

มีพี่คุณแห่ง JYP แล้วก็ต้องมีน้องแบมแบม แห่ง JYP อีกด้วยเช่นกัน แบมแบมนับเป็นคนไทยคนที่ 2 ที่ได้เดบิวต์เป็นไอดอลจากค่าย JYP ในฐานะสมาชิกวง GOT7 เมื่อปี 2014 ด้วยความโดดเด่นในการเต้นที่กระแทกตากระแทกใจอากาเซมาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อย แบมแบมค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างครบเครื่องมาก ทำได้ทุกอย่างขอให้บอก แถมตอนนี้หันมาเป็นนักร้องเดี่ยวก็ปังไม่ไหว

ลิซ่า สมาชิก BLACKPINK

블랙핑크 , BLACKPINK, Lisa, Lalisa, ลิซ่า BLACKPINK, ลิซ่า, 리사, ลลิษา มโนบาล, ลิซ่า ลลิษา มโนบาล, ลิซ่า ลลิษา, Lalisa Manoban, YG มีเด็กฝึกหัดคนไทย, YG, เด็กฝึกหัดคนไทย, YG มีเด็กฝึกหัดไทย, YG, เด็กฝึกหัดไทย, ไอดอลเกาหลี, ไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทย, Rolling Stone

คนไทยหนึ่งเดียวในค่าย YG ไม่ใช่ใครที่ไหน ลิซ่าเองจ้า ปังระเบิดระเบ้อมาก เรียกว่าถูกจับตามองตั้งแต่ YG ปล่อยคลิปเต้นสมัยเป็นเด็กฝึกหัด ก่อนลิซ่าจะฝ่าด่านอรหันต์ได้เดบิวต์เป็นสมาชิก BLACKPINK เมื่อปี 2016 ไม่ใช่ง่ายๆ เด้อ แล้วปรากฏว่า BLACKPINK ดังมากทั้งในเกาหลีและทั่วโลก ลิซ่าก็คือปังทะลุจักรวาลไปเลยแม๊ แถมยังเป็นไอดอลที่ได้รับการยอมรับในเรื่องเต้นมากที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบันเลยก็ว่าได้

เตนล์ สมาชิก NCT

Chittaphon, Chittaphon Leechaiyapornkul, เตนล์ SuperM, เตนล์, SuperM, WayV, NCT, เตนล์ WayV, เตนล์ NCT, เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล, เตนล์ ชิตพล, ชิตพล ลี้ชัยพรกุล, Ten, NCT U, ไอดอลเกาหลี, ไอดอลจีน, บอยแบนด์จีน, ยูนิตจีน NCT, หลีหย่งชิน, TEN, 李永钦, 텐, テン, Li Yong Qin, Lee Young Heum, เตนล์ NCT U, 이영흠, ไอดอลเกาหลีสายเลือดไทย, Olives, พราว Olives, มุก Olives, บุ๊ค Olives, เบสท์ Olives, เบสท์ ณิชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ, บุ๊ค ณัชชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ, บุ๊ค, มุก กฤตพร มณฑีรรัตน์, มุก, พราว อรณิชา กรินชัย, พราว, เบสท์, เบสท์ ณิชารีย์, บุ๊ค ณัชชารีย์, มุก กฤตพร, พราว อรณิชา, เณิชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ, ณัชชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ, กฤตพร มณฑีรรัตน์, อรณิชา กรินชัย, Proud, Best, Book, Mook

มาที่ เตนล์ คนไทยหนึ่งเดียวในค่าย SM กันบ้าง ความสามารถปังมากเบอร์ไหนน่ะเหรอ ก็ขนาดที่ออดิชั่นผ่านได้เข้า SM ปีแรกแล้วได้เปิดตัวในฐานะ SM Rookies เลย ก่อนที่เตนล์จะกลายเป็นสมาชิก NCT ชุดแรกที่เดบิวต์เมื่อปี 2016 ในยูนิต NCT U ซึ่งเตนล์เป็นไอดอลที่การเต้นโดดเด่น ได้รับคำชื่นชมหนักมาก และยังร้องเพลงเก่งระดับเมนโวคอล ไหนจะแร็ปได้อีก มีอะไรไม่ถนัดบ้างไหม ตอบได้เลยค่ะว่าไม่มี้

มินนี่ สมาชิก (G)I-DLE

มินนี่, มินนี่ (G)I-DLE, (G)I-DLE, Minnie,มินนี่ ณิชา ยนตรรักษ์, มินนี่ ณิชา, ณิชา ยนตรรักษ์, ทอล์กกะเทย, ทอล์ก-กะ-เทยส์, ทอล์กกะเทยส์

มินนี่ เป็นอีกหนึ่งไอดอลสัญชาติไทยที่เป็นขวัญใจคนเกาหลี ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไร ก็เป็นกระแส เป็นที่ชื่นชม ชื่นชอบของคนเกาหลีตลอด มินนี่เริ่มต้นเข้าวงการเพลงเกาหลีเมื่อปี 2018 ด้วยการเดบิวต์เป็นสมาชิกของวง (G)I-DLE ด้วยเสียงร้องอันแสนอันไพเราะและเป็นเอกลักษณ์แบบที่หาไม่ได้ในวงการเคป๊อป บวกเสน่ห์และคาแร็กเตอร์ที่ไม่เหมือนใครของมินนี่ ทำให้เธอคว้าหัวใจแฟนๆ ทั้งในเกาหลีและต่างประเทศไปเต็มๆ

ซันนี่ อดีตสมาชิก Rocket Girls

ซันนี่ Rocket Girls 101, ซันนี่, Rocket Girls 101, Sunnee, คนไทยที่โลดแล่นในวงการเพลงเกาหลี

ข้ามมาดูฝั่งวงการเพลงจีนกันบ้าง คนไทยก็ไปปังที่จีนกันเยอะมากแม่ คนแรกคือ ซันนี่ ที่ไปเข้าแข่งขันในรายการ PRODUCE 101 China แค่อีพีแรกซันนี่ก็โดดเด่นจนขึ้นแท่นตัวเต็งของรายการ ด้วยความเก่งบวกคาแร็กเตอร์เฉพาะตัว และเสน่ห์บนเวที แล้วซันนี่ก็ทำสำเร็จได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง Rocket Girls เรียกว่าวงก็ปัง ซันนี่ก็ดังมาก ปัจจุบันก็ยังทำงานเป็นศิลปินเดี่ยวอยู่ในจีนแบบเริ่ดๆ

มีมี่ ลี อดีตสมาชิก Rocket Girls

Produce 101 China, มีมี่, Rocket Girls 101, มีมี่ Rocket Girls 101, พร้อมวิไล หลี่ศิริโรจน์, มีมี่ พร้อมวิไล หลี่ศิริโรจน์, มีมี่ พร้อมวิไล, Mimi Lee, มีมี่ ลี, Li ZiTing, หลีจื่อถิง, คนไทยที่โลดแล่นในวงการเพลงเกาหลี

นอกจากซันนี่แล้วยังมี มีมี่ ลี อีกหนึ่งสาวชาวไทยที่ไปเข้าแข่งขันในรายการ PRODUCE 101 China และได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง Rocket Girls เมื่อปี 2018 สมัยแข่งในรายการมีมี่พาเสียงร้องอันทรงพลังเอาชนะใจแฟนๆ เรียกว่าชาวจีนโหวตกระหน่ำให้มีมี่กันหนักมาก และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในตัวท็อปด้านโวคอลของไอดอลจีนเลยก็ว่าได้ และหลังเสร็จสิ้นการทำกิจกรรมกับวง Rocket Girls มีมี่ก็ยังเดินหน้าทำงานในจีนถึงปัจจุบัน

เนเน่ สมาชิก BonBon Girls 303

Produce Camp 2021, Chuang 2021, Produce Camp, Chuang, Produce Camp, 创造营2021, เนเน่, ไอดอลจีน, เนเน่ พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์, พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์, เนเน่ พรนับพัน, เนเน่ BonBon Girls 303, BonBon Girls 303, Zheng Naixin, Nene, เจิ้งไหน่ซิน, เจิ้งหน่ายซิน, Chuang 2020, TAnene, 创造营2020, 郑乃, ผู้ช่วยเมนเทอร์, ผู้ช่วยเด็กฝึกต่างชาติ, โค้ชผู้ช่วยเด็กฝึกต่างชาติ

ตัดภาพมาที่ 2 ปีต่อมา ในรายการ CHUANG 2020 (รายการตระกูลเดียวกับ PRODUCE 101 China แต่เปลี่ยนชื่อ) ก็มีคนไทยไปแข่งอีก นั่นก็คือ เนเน่ ซึ่งเนเน่ก็โชว์ความสามารถในการร้องเพลงจนโดดเด่นออกมาท่ามกลางผู้เข้าแข่งขัน กลายเป็นตัวเต็งของรายการ แล้วตลอดรายการเนเน่ก็โชว์ปังตลอด คะแนนสูงตลอด จนได้เดบิวต์เป็นสมาชิก BonBon Girls 303 ที่มาพร้อมกับการได้รับโอกาสทำงานมากมายในประเทศจีน

นาย สมาชิก INTO1

นาย INTO1, นาย, INTO1, NINE

ปีต่อมาใน CHUANG 2021 ก็มี 2 คนไทยไปแข่งในรายการ คนแรกคือ นาย กรชิต ที่เคยเดบิวต์ด้วยการเป็นนักแสดงและนักร้องในไทย ก่อนจะตัดสินใจไปไล่ล่าความฝันที่ประเทศจีน แล้วนายก็สามารถพาตัวเองไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆ ด้วยการทำโชว์ปังๆ บนสเตจ จนได้เดบิวต์เป็นสมาชิก INTO1 หลังจากเดบิวต์ นายก็ได้รับโอกาสในการทำงานหลากหลายด้าน และยังมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นด้วย

แพทริค สมาชิก INTO1

แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์, แพทริค ณัฐวรรธ์, แพทริค, ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์, หยิ่นเฮ่ายวี๋, 尹浩宇, Patrick, กีฬาสีดาราจีน, ดาราจีน, Super Nova Games, 超新星全运会, Super Nova Games 2021, 超新星运动会S4, 超新星全运会4, Super Novae Games 2021, คนไทยในวงการบันเทิงจีน, Super Nova Games, Super Novae Games, SPNV, SPNV 2021, ไท่กั๋วไลน์, CHUANG 2021, แพทริค INTO1, INTO1, Patrick Nattawat Finkler, Nattawat Finkler, Patrick Nattawat, พ่ายพ่าย, หยิ่น ฮ่าวอวี่, Yǐn Hàoyǔ, Yin Haoyu, ไอดอลจีน, คนไทยในจีน, ไอดอลจีนเชื่อสายไทย, เจ้าปลาดาว, 派派 

ในขณะที่คนไทยอีกคนที่ไปเข้าแข่งขันในรายการ CHUANG 2021 คือ แพทริค ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ที่ก็เคยมีผลงานการแสดงที่ประเทศไทย แต่ด้วยความที่ร้องเพลงดี เล่นดนตรีเก่ง แพทริคเลยอยากมาไล่ล่าความฝันในการเป็นนักร้องด้วยอีกทาง ซึ่งเพียงแค่โชว์แรก แพทริคก็ทำได้ดี จนได้รับคำชมจากเมนเทอร์ไปถล่มทลาย และยังทำโชว์ดีทุกสเตจจนความนิยมก็พุ่งขึ้นต่อเนื่องไม่มีแผ่ว ยิ่งเดบิวต์เป็นสมาชิก INTO1 ก็ยิ่งปัง งานแน่น ตกคนเข้าด้อมไม่หยุด

นอกจาก 10 คนไทยที่กล่าวไปแล้ว ปัจจุบันยังมีคนไทยที่โลดแล่นอยู่ในวงการเพลงของเกาหลีและจีนอีกหลายคน ฝั่งวงการเคป๊อปก็เช่น นัตตี้ ที่เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยว, ปริ้นซ์ สมาชิก GHOST9, วินนี่ NINE.i, เจริน BEAUTYBOX, และสร อดีตสมาชิก CLC ก่อนหน้านี้ในวงการเพลงจีน ก็มีแพม ที่ไปเข้าแข่งขันในรายการ The Coming One – Girls แล้วได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง SIS อีกด้วย สุดสัปดาห์เป็นกำลังใจให้ทุกคน ขอให้ดังขอให้ปังแบบไม่มีแผ่วกันทั่วหน้านะจ๊ะ

นิชคุณ, แบมแบม, สร, เตนล์, ลิซ่า, มินนี่, ลูคัส, (G)I-DEL, CLC, NCT, Blackpink, 2PM, GOT7, ไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทย, ไอดอลเกาหลีสัญชาติไทย, ไอดอลสัญชาติไทย, ไอดอลเกาหลี, ไอดอลเชื้อสายไทย, ไอดอลเกาหลีสายเลือดไทย, ไอดอลเกาหลีคนไทย, แทกุกไลน์, ไทยไลน์, ของดีเมืองไทย, Nichkhun, นิชคุณ หรเวชกุล, ณิชา ยนตรรักษ์, Minnie, Sorn, ชลนสร สัจจกุล, ชิตพล ลี้ชัยพรกุล, Ten, Bambam, กันต์พิมุกต์ ภูวกุล, ลลิสา มโนบาล, Lisa, Lucas, Lucas Wong, ลูคัส หว่อง, นิชคุณ 2PM, แบมแบม GOT7, สร CLC, เตนล์ NCT, ลิซ่า Blackpink, มินนี่ (G)I-DEL, ลูคัส NCT, เตนล์ SuperM, เตนล์ WayV, WayV, SuperM, ลูคัส WayV, ลูคัส SuperM, คุณ นิชคุณ หรเวชกุล, มินนี่ ณิชา ยนตรรักษ์, สร ชลนสร สัจจกุล, เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล, แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล, ลิซ่า ลลิสา มโนบาล, คุณ นิชคุณ, มินนี่ ณิชา, สร ชลนสร, เตนล์ ชิตพล, แบมแบม กันต์พิมุกต์, ลิซ่า ลลิสา, PRINCE GHOST9, ปริ๊นซ์ GHOST9, ปรินซ์ GHOST9, ประสิทธิ์ วทานิยปราโมทย์, ปริ๊นซ์ ประสิทธิ์ วทานิยปราโมทย์, ปริ๊นซ์ ประสิทธิ์, นัตตี้, นัตตี้ อาณัชญา สุพุทธิพงศ์, อาณัชญา สุพุทธิพงศ์, นัตตี้, Nutty, 나띠, 프린스, 닉쿤, 뱀뱀, 손, 텐, 리사, 루카스, 벨, 블링크, แทกุกไลน์, ไทยไลน์, NINE.i, 나인아이, 위니, WINNIE, วินนี่ NINE.i, วินนี่, WINNIE  NINE.i, 고스트나인, Pasidh Vataniyapramote, แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์, แพทริค ณัฐวรรธ์, แพทริค, ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์, Produce Camp 2021, Chuang 2021, Produce Camp, Chuang, Produce 101 China, Produce Camp, หยิ่น เฮ่า ยวี๋, 尹浩宇, Labada Thailand 2, 高卿尘, 创造营2021, NINE, Patrick, 高卿尘, Gao qingchen, เกาชิงเฉิน, The Gifted Graduation, The Gifted 2, เทวดาท่าจะรัก Angel Beside Me, 2 Moons 2 The Series, เดือนเกี้ยวเดือน 2, Labada Thailand 2, ซันนี่, มีมี่, เนเน่, ไอดอลจีน, เกวลิน บุญศรัทธา, ซันนี่ เกวลิน บุญศรัทธา, ซันนี่ เกวลิน, ซันนี่ Rocket Girls 101, Rocket Girls 101, มีมี่ Rocket Girls 101, พร้อมวิไล หลี่ศิริโรจน์, มีมี่ พร้อมวิไล หลี่ศิริโรจน์, มีมี่ พร้อมวิไล, เนเน่ พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์, พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์, เนเน่ พรนับพัน, เนเน่ BonBon Girls 303, BonBon Girls 303, Mimi Lee, Zheng Naixin, Nene, Mimi, เจิ้งไหน่ซิน, เจิ้งหน่ายซิน, มีมี่ ลี, Li ZiTing, หลีจื่อถิง, ซันนี่ Rocket Girls, Rocket Girls, มีมี่ Rocket Girls, หยางหยวินฉิง, Yang Yunqing, นาย กรชิต บุญสถิต์ภักดี, นาย กรชิต, กรชิต บุญสถิต์ภักดี, นาย, รายการตระกูล Chuang, คนไทยในจีน, คนไทยในรายการจีน, Sunnee, Chuang 2020, INTO1, นาย INTO1, แพคทริค INTO1, คนไทยใน Chuang, คนไทยที่โลดแล่นในวงการเพลงเกาหลี

 

 

 

TEXT : ImJinah

PHOTO : YG, JYP, SM, Twitter(@into1_official_, @BAMBAMxABYSS, @MigaPam),  Universal Music Greater China, CUBE, Stone Music Entertainment, Maroo Entertainment, First.One Entertainment, Facebook(@2021beautybox), Weibo(@硬糖少女303, @李紫婷MiMi)

อัพเดตข่าวบันเทิงเกาหลี ซีรี่ย์เกาหลี ดาราเกาหลี ไอดอลเกาหลีได้อีกเพียบที่สุดสัปดาห์ค่ะ

เบาะแส! YG มีเด็กฝึกหัดคนไทยอยู่จากคำสัมภาษณ์ของลิซ่า BLACKPINK !!!

ของดีเมืองสยาม!ไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทย ความสามารถครบ ขวัญใจแฟนอินเตอร์

ส่องคนไทยที่ไปได้ไกลในวงการเพลงต่างประเทศ ความสามารถระดับเกรด A!

ไท่กั๋วประกาศศักดาในจีน คนไทยทำสถิติได้เดบิวต์ 100% ในรายการตระกูล Chuang!

ส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตเกาหลี แห่ชมความหล่อยอร์ช Trainee A ไทป์ใกล้เคียงกับ 2 ไอดอลวิชวลตัวท็อป!

นัตตี้ เด็กไทยในเกาหลี ผู้ไม่เคยย่อท้อ มุ่งมั่นล่าความฝัน 6 ปี จนในที่สุดก็ได้เดบิวต์!

มินนี่ (G)I-DLE โชว์ร้องเพลงของนักร้องเกาหลีดังเป็นเวอร์ชั่นไทย จนชาวเกาหลีแห่คอมเมนต์อวยยศถล่มทลาย!

เคป๊อปไม่สิ้นคนไทย! ส่อง 2 หนุ่ม ไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยน้องใหม่ของวงการเคป๊อป

วันเฉลิมในวันนั้น! เส้นทางของ ยอร์ช ยงศิลป์ ก่อนจะเป็นเด็กฝึกค่าย BIGHIT MUSIC ต้นสังกัดของ BTS

ส่องเด็กฝึกหัดทีม Trainee A ของ BIGHIT MUSIC ที่มียอร์ชเป็นไพ่ลับ แถมมีลูกครึ่งไทยอยู่ในทีม!

ยอร์ชเปิดใจถึงการทิ้งอาชีพนักแสดงไทย พร้อมส่องตารางชีวิตเด็กฝึกหัดค่าย BIGHIT MUSIC!

ชวนเมนเทอร์ลิซ่าคุย ถึงบทบาทคุณครูสอนเต้นใน Youth With You 3!

คนไทยโชว์เสียงสวรรค์! มินนี่ คนไทยคนแรกใน King of Mask Singer และแพทริคแบทเทิ้ลชิงเกรด A ใน Chuang 2021

คนไทยในรายการตระกูล Chuang ของจีน ความสามารถปังระดับเกรดไม่ต่ำกว่า B!

แบมแบมร้องเพลง OST. Business Proposal ซีรี่ย์เกาหลีดังเรตติ้งพุ่ง แถมเป็นต่างชาติหนึ่งเดียวในไลน์อัพนักร้อง!

ส่องสเต็ปแดนซ์ 3 ไอดอลเกาหลีชาวไทย : แบมแบม – ลิซ่า – เตนล์ สกิลเต้นขั้นเทพ จนต้องขอคารวะ

GOT7 พี่จะอยู่! แบมแบม – ลิซ่า – เนเน่ – แพทริค นำทีมศิลปินเคป๊อปและจีนครองความนิยมในทวิตเตอร์ไทย!

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up