HARNN

HARNN คอลเลคชั่นใหม่ Black Tea & Sage Collection

Alternative Textaccount_circle
event
HARNN
HARNN

HARNN คอลเลคชั่นใหม่ Black Tea & Sage Collection ปรนนิบัติผิวกายด้วยพลังจากธรรมชาติ ที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของทุกสภำพผิว

เพราะยิ่งกว่าผิวสวยคือผิวแข็งแรงและสุขภาพดี HARNN (หาญ) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์บิวตี้เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม (Luxury Lifestyle Beauty) เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ HARNN Black Tea & Sage Collection กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิว ที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของทุกสภาพผิว โดยเฉพาะผิวอ่อนแอและระคายเคืองง่าย ทั้งยังช่วยลดแนวโน้มการเกิดปัญหาผิวในอนาคต มาพร้อมกลิ่นหอมจากน้ำหอมสูตรวีแกน ท็อปโน้ตด้วยกลิ่นซีตรัส จำก Black Tea และ Mandarin ตามด้วยกลิ่นฟลอรัล เฮอร์เบิล จาก Clary Sage ปิดท้ายด้วยกลิ่นเลเธอร์ จาก Amber ให้ความหอมลุ่มลึกและซับซ้อน มอบสุนทรีย์ในการปรนนิบัติผิวประจำวัน

HARNN

การปกป้องและเสริมสร้างปราการผิวให้แข็งแรงคือหัวใจสำคัญเพื่อผิวสวยสุขภาพดีในระยะยาว ซึ่งสำมำรถทำได้ด้วยการปรนนิบัติผิวอย่างสม่ำเสมอ โดยการเติมเต็มและกักเก็บความชุ่มชื้นให้คงอยู่กับผิว พร้อมปลอบประโลมผิวด้วยส่วนผสมที่เรียบง่ายอย่าง Natural Moisturizing Factors และ Ceramides คือสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติที่อยู่บนผิว พร้อมทั้งยังช่วยป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้น คงความยืดหยุ่นให้ผิว ปกป้องผิวไม่ให้ถูกรุกราน และเสริมสร้างปราการผิวให้แข็งแรงยิ่งขึ้น HARNN ได้ค้นพบถึงคุณสมบัติอันน่าอัศจรรย์และได้นำมาใช้เป็นส่วนผสมหลักใน HARNN Black Tea & Sage Collection และเสริมด้วยส่วนผสมอย่าง Vegan Ceramides เซราไมด์จกพืช Lipomoist™ สารที่อุดมด้วย Polysaccharides มอบความอ่อนเยาว์ และชุ่มชื้นให้กับผิว Betaine สารสกัดจาก Sugar beet roots เพื่อปกป้องโปรตีนและช่วยสร้ำงสมดุลน้ำในชั้นผิว และ Inositol ลดการสูญเสียน้ำในชั้นผิว ปราศจาก SLS, SLES, Parabens, Mineral Oil, Alcohol และสีสังเคราะห์ เพื่อการฟื้นบำรุงผิวให้แข็งแรงในระยะยาว พร้อมรับมือกับทุกสภาวะและปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในแต่ละวัน

HARNN

HARNN Black Tea & Sage Collection ประกอบไปด้วย 6 ผลิตภัณฑ์สาหรับดูแลผิวกาย ได้แก่

  • HARNN Black Tea & Sage Body Wash (250ml. 950 บาท) เจลทำความสะอาดผิว สูตรฟองน้อย ที่ช่วยคงสมดุล pH Balance ผิวตามธรรมชาติ ทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยน ล้างออกง่าย แต่ยังคงความชุ่มชื้นให้แก่ผิว
  • HARNN Black Tea & Sage Body Lotion (250ml. 1,490 บาท) โลชั่นเนื้อเข้มข้นสำหรับบำรุงผิวกาย ไม่ทิ้งคราบขาว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ซึมซาบลงสู่ผิวได้อย่ำงรวดเร็ว ช่วยฟื้นบำรุงและล็อคความชุ่มชื้นให้คงอยู่กับผิวได้ยาวนาน ผสานด้วย Black Tea Ferment, Hydrolyzed Wheat Protein และ Inositol บำรุงให้ผิวเรียบเนียน เปล่งปลั่ง สุขภาพดี
  • HARNN Black Tea & Sage Body Oil Spray (260ml. 2,490 บาท) ออยล์บำรุงผิวกายสูตรสเปรย์ สัมผัสบางเบา ซึมซาบลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว และไม่เหนียวเหนอะหนะ อุดมไปด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 85.97% ผสาน Natural Moisturizing Factors อย่าง Vegan Ceramides และ Amino Acids เข้ากับ Rice Bran Oil Avocado Oil และ Glasswort Extract อันเปี่ยมด้วยสารให้ความชุ่มชื้นและ Vitamin E ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารแอนติออกซิแดนท์ ลดเลือนสัญญาณแห่งวัย คืนความแข็งแรงและมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างล้ำลึก
  • HARNN Black Tea & Sage Body Scrub (150g. 1,490 บาท) สครับสำหรับผิวกาย พร้อมสารบำรุงจากธรรมชาติกว่า 91.13% ด้วย Shea Butter, Rice Bran Oil และ Coconut Oil รวมถึง Natural Moisturizing Factors ช่วยปลอบประโลมผิวและคงความชุ่มชื้นให้ผิวได้อย่างล้ำลึกยาวนาน เนื้อครีมสีเขียวเนียนละเอียด ผสานด้วยเม็ดสครับจากแอปริคอตและไผ่ ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกอย่ำงอ่อนโยน เผยผิวใหม่ที่นุ่มเนียน เปล่งปลั่ง และกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
  • HARNN Black Tea & Sage Hand Cream (50g. 790 บาท) แฮนด์ครีมสูตรเข้มข้น ซึมซำบไว บำรุงผิวมือที่แห้งกร้ำนให้กลับมำชุ่มชื้น น่ำสัมผัส ด้วย Cocoa Butter ผสำน Vegan Ceramides, Hyaluronic Acid, Shea Butter และ Vitamin E เพื่อผิวอ่อนเยำว์ พร้อมปกป้องผิวจำกมลภำวะและป้องกันกำรสูญเสียควำมชุ่มชื้นระหว่ำงวัน
  • HARNN Black Tea & Sage Hand Sanitizing Spray (95ml. 290 บาท) สเปรย์แอลกอฮอล์ 72% สกัดจำกแอลกอฮอล์ธรรมชำติที่ได้จำกกำรหมักของอ้อย ผสำนด้วย Hyaluronic Acid และ Vitamin E บำรุงฝ่ำมือให้ชุ่มชื้น เนียนนุ่ม พร้อมกลิ่นหอมจำก Essential oils จำก Clary Sage, Mandarin และ Bergamot สำมำรถใช้ได้บ่อยเท่ำที่ต้องกำร

ฟื้นบำรุงสุขภำพผิวที่แข็งแรงและอ่อนเยำว์ให้กับผิวคุณได้ที่ HARNN ทุกสำขำ, HARNN.com และทุกช่องทำงออนไลน์ ติดตำมข่ำวสำรได้ทำง Facebook : HARNNTH และ Instagram @HARNNOFFICIAL

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up