ทาเคดา และ คาโอ

ทาเคดา และ คาโอ ผนึกกำลังสร้างชุมชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ผ่านการลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

Alternative Textaccount_circle
event
ทาเคดา และ คาโอ
ทาเคดา และ คาโอ

กรุงเทพฯ 28 ตุลาคม 2565 — บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก และ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและธุรกิจเคมีภัณฑ์ชั้นนำ จับมือผนึกกำลังต่อสู้โรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ ในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกที่เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนในระยะยาวและระดับประเทศ

การลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยระหว่าง ทาเคดา และ คาโอ  จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงชุมชนที่กว้างขึ้น เพื่อครอบคลุม 50 เขตในกรุงเทพมหานครและสามารถต่อยอดไปยังจังหวัดอื่น ๆ ได้ทั่วประเทศ โดยพิธีลงนามฯ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทาเคดา และ คาโอ

“จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ มีการเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นกังวลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 โดยมีรายงานอัตราป่วยกว่า 3,000 ราย1 และมีรายที่ต้องสูญเสียชีวิต กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคสูง เนื่องจากมีภูมิทัศน์ที่หลากหลาย ทั้งอาคารสูง คอนโดมิเนียม และสวนสาธารณะ และมีอัตราความหนาแน่นของประชากรสูง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจากภาคเอกชนในครั้งนี้จะช่วยสร้างความตระหนักและผลักดันแคมเปญต่าง ๆ ออกไปในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรคไข้เลือดออกส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของผู้อยู่อาศัย อาสาสมัครสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคฝ่าย” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

ทาเคดา และ คาโอ

“โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่แพร่พันธุ์โดยยุงลาย นับเป็นปัญหาทางสังคมที่สำคัญในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลาหลายปี คาโอ ได้ริเริ่มโครงการ ‘GUARD OUR FUTURE’ เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยห่างไกลจากยุง ทาเคดา และ คาโอ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิด มุ่งเดินหน้าจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องไข้เลือดออกในโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร ทั้งสองบริษัทได้ร่วมมือกันโดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายร่วมกันเพื่อปกป้องอนาคตของเด็กจากภัยร้ายโรคไข้เลือดออก เรารู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานกันอย่างเป็นทีมในระดับบริษัท ภาคส่วน และประเทศ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยทุกคน” นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

ทาเคดา และ คาโอ

“โรคไข้เลือดออกเกิดได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่มีอาการเพียงเล็กน้อยไปจนถึงอาการรุนแรงที่ในบางรายอาจถึงแก่ชีวิตได้ โรคไข้เลือดออกได้สร้างภาระที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว และระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งการจับมือกับพันธมิตรอย่าง คาโอ จะช่วยให้เกิดแรงกระเพื่อมในเชิงบวกเพื่อการป้องกันและจัดการโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย และยังช่วยสนับสนุนการทำงานด้านป้องกันโรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ที่สามารถต่อยอดไปสู่พื้นที่ภาคส่วนอื่น ๆ ได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยในการปกป้องชีวิตนับล้านชีวิตจากภัยไข้เลือดออก” นายปีเตอร์ สตรีบัล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว 

ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทาเคดา และ คาโอ ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องไข้เลือดออก ภายใต้หัวข้อ ‘ไข้เลือดออก ใกล้ตัวและน่ากลัวกว่าที่คิด’ ด้วยวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกตามพื้นที่ชุมชนของกรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจาก ‘วันไข้เลือดออกอาเซียน’ หรือ ASEAN Dengue Day ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน ที่มีการรณรงค์ในระดับประเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก นำไปต่อยอด และถ่ายทอดสู่ชุมชน ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) เหล่านี้ เป็นกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย Dengue-Zero ระหว่างภาคีเครือข่าย 11 องค์กร ที่ได้ลงนามไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ด้าน คาโอ ได้มีการสนับสนุนการเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและประเมินกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูง เสริมแกร่งการป้องกันโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศไทย

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up