DDI (Design & Digital Innovation)

คณะบริหารฯ เอแบค เปิดหลักสูตรใหม่ ดันเด็กยุค 5G ให้ครบเครื่องเรื่องผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล จบได้ใน 3 ปี

Alternative Textaccount_circle
event
DDI (Design & Digital Innovation)
DDI (Design & Digital Innovation)

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (MSME Business School) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดหลักสูตรใหม่ DDI (Design & Digital Innovation) สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล ที่สุดของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ ตอบโจทย์เด็กยุคดิจิทัล โดยหลักสูตร DDI เน้นฝึกฝนทักษะในทุกด้าน ทั้งด้านธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การออกแบบ และ การพัฒนาบุคคลและองค์กร เพื่อผลักดันให้นักศึกษาเป็น ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างธุรกิจและนวัตกรรมในอนาคต หลักสูตร 3 ปี เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุรีย์ เจี่ยสกุลอุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) (2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) กล่าวว่า “คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงโดดเด่นของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับการยอมรับว่าเป็นคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยในการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีที่ผลิตนักธุรกิจประสบความสำเร็จมาแล้วกว่า 5 ทศวรรษ สำหรับหลักสูตร DDI ที่ถือเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจแห่งอนาคต ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในรูปแบบใหม่จาก 5 คณะ ได้แก่ 1) ทักษะทางด้านธุรกิจจากคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 2) ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) ทักษะทางด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4) ทักษะทางด้านการสื่อสารและการนำเสนอแผนงาน จากคณะนิเทศศาสตร์ และ 5) ทักษะทางด้านสังคมและอารมณ์ จากคณะดนตรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความครบเครื่องแห่งอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้จากผู้ประกอบการและนักธุรกิจตัวจริง ห้องเรียนเป็นแบบ Smart Classroom ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน พร้อมมี Co-Working Space ที่ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ รวมถึงการเรียนนอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้จริงอย่างเต็มรูปแบบ ตามสโลแกนของ DDI ที่ว่า “เรียนรู้จากกูรู สู่นักธุรกิจแห่งอนาคต ด้วยการทำจริง เจ็บจริง ได้ธุรกิจจริง”

หลักสูตร DDI เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ Block Teaching โดยเรียนทีละวิชา เน้นให้นักศึกษาปฏิบัติจริงกว่า 80% ผ่านการทำ project capstone ตามความสนใจของนักศึกษา อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ  DELL , S-Curve (Official Google Partner) , True , Shopee , Cesar Ritz , Ui Path , CIMA , GQ ที่จะส่งโค้ชตัวจริงมาถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากตำราเรียนทั่วไป หลักสูตร DDI ตอกย้ำถึงการเป็นหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจยุคใหม่ ด้วยการเปิดพื้นที่ทำธุรกิจ Startup (Sandbox Business) ให้นักศึกษาที่มีความฝันอยากเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ได้เข้ามาทดลองก่อตั้งธุรกิจอย่างเต็มที่ ทดสอบแนวคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีโค้ช และพี่เลี้ยง (Mentor) รวมถึงกลไกต่างๆ ที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจการทำธุรกิจได้อย่างแท้จริง โดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญยังสนับสนุนเงินลงทุนให้นักศึกษาได้ทดลองทำธุรกิจ นอกจากนี้ DDI ยังเป็นหลักสูตรที่ให้อิสระนักศึกษาในการเลือกเรียนวิชาจากคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยกว่า 800 วิชา ตามความสนใจเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจได้ในทุกแขนง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล จึงตอบโจทย์สำหรับนักศึกษาที่มีความฝันในการเป็นผู้ประกอบการ และต้องการที่จะเข้ามาทดลองทำธุรกิจได้อย่างเต็มที่ เรียนรู้ที่จะล้มก่อนออกไปเผชิญกับโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ผู้สนใจสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ทาง www.ddi.au.edu หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทั้ง 2 วิทยาเขต (วิทยาเขตหัวหมาก และ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ)

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up