แจงคราบดำบนจุกน้ำเกลือ Klean&Kare ที่เรียกเก็บ เป็นเพียงคราบฝุ่น ยันไม่พบการปนเปื้อน

Alternative Textaccount_circle
event

จากการที่ได้มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ถึงหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ สธ 1009.5/1955 ที่มีแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาดโดยสมัครใจของผลิตภัณฑ์ Klean&Kare – Normal Saline 100 ml ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อสาธารณชน

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด ได้ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กรณีดังกล่าวเป็นการที่บริษัทฯ เรียกเก็บยา Klean&Kare – Normal Saline 100 ml เลขทะเบียน 1A 512/56 Lot no. 061607 (ขวดปลายแหลม) คืนจากท้องตลาดโดยสมัครใจ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับทราบว่า มีการพบคราบดำที่ด้านนอกของจุกขวด Klean&Kare – Normal Saline 100 ml ล็อตดังกล่าวจำนวน 1 ขวด จึงได้สมัครใจเรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

  1. บริษัทฯ ได้นำ Klean&Kare – Normal Saline 100 ml ขวดดังกล่าว มาตรวจสอบ และพบว่า คราบดำที่พบบนด้านนอกของจุกขวดนั้นเป็นคราบฝุ่นผงเกาะอยู่ด้านนอกของจุกเท่านั้น ไม่ได้เป็นการปนเปื้อนในน้ำเกลือแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า คราบดำนั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรีย ฝาจุกยังคงปิดสนิท ทำให้น้ำเกลือในขวดยังคงความปราศจากเชื้อและปลอดภัยเหมือนเดิมทุกประการ
  2. บริษัทฯ ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้เรียกคืนกลับมาจากท้องตลาด ไม่พบคราบฝุ่นผงใดๆ บนฝาหรือจุกขวด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการสืบหาสาเหตุในทันทีที่ทราบปัญหา และได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาแล้ว รวมถึงได้เตรียมแผน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up