เปิดตัวเว็บไซต์ “วิศิษฏศิลปิน”

Alternative Textaccount_circle
event

454254

 

มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองประธานกรรมการจัดทำโครงการ “วิศิษฏศิลปิน” ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ “องค์วิศิษฏศิลปิน” ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะในหลายสาขา ทรงเป็นนักปราชญ์ทางวิชาการและการบริหารจัดการวัฒนธรรมไทยและทรงเป็นอัครอุปถัมภกงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมสืบเนื่องมาโดยตลอด
โดยโครงการ “วิศิษฏศิลปิน” เป็นเว็บไซต์ในชื่อ www.WisithSilapin.org ที่รวบรวมศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ พระราชนิพนธ์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ทุกแขนงจะถูกรวบรวมไว้ครบถ้วนที่สุดครั้งแรกบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเป็นแหล่งรวมภาพถ่ายในพระองค์ที่มากที่สุด รวมถึงพระราช ประวัติพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งแต่ปีประสูติจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2498 -พ.ศ. 2558) พร้อมพร้อมกับการบอกเล่าเหตุการณ์ร่วมสมัยสำคัญๆ ทั้งในประเทศและทั่วโลกตลอดทั้ง 60 ปีไว้อย่างน่าตื่นเต้น
และเชื่อว่า www.WisithSilapin.org จะทำให้พสกนิกรชาวไทยได้รู้จักเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งที่เรารู้จักมานานแล้วดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งซึมซับพระอัจริยภาพหลากหลายด้านของพระองค์เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

Photo: www.WisithSilapin.org

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up