การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , การแต่งกายของประชาชน , เสื้อเหลือง , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , ระเบียบการแต่งกาย , เสื้อสีเหลือง , แต่งกายสุภาพ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10

การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับประชาชนทั่วไป

Alternative Textaccount_circle
event
การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , การแต่งกายของประชาชน , เสื้อเหลือง , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , ระเบียบการแต่งกาย , เสื้อสีเหลือง , แต่งกายสุภาพ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10
การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , การแต่งกายของประชาชน , เสื้อเหลือง , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , ระเบียบการแต่งกาย , เสื้อสีเหลือง , แต่งกายสุภาพ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 มีข้อควรรู้เรื่อง การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สามารถสวมเสื้อเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีได้ ดังนี้ค่ะ

การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับประชาชนทั่วไป

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นพิธีเบื้องกลาง (พระราชพิธีจะแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ เบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องปลาย ซึ่งจะยาวไปถึงช่วงปลายปี 2562)

มีกำหนดการโดยย่อคือ วันที่ 4 พฤษภาคม จะเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในหลวงรัชกาลที่ 10 จะเสด็จออกมหาสมาคม โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

จากนั้นในวันที่ 5 พฤษภาคม จะเป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค  เริ่มจากพระบรมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิตร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) จากนั้นเสด็จกลับพระบรมหาราชวัง

ช่วงเย็นวันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เพื่อให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

 

การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , การแต่งกายของประชาชน , เสื้อเหลือง , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , ระเบียบการแต่งกาย , เสื้อสีเหลือง , แต่งกายสุภาพ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

จากกำหนดการโดยย่อที่จะเกิดขึ้นในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พสกนิกรจะสามารถเฝ้าฯ รับเสด็จได้ในวันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม ซึ่งจะต้องระวังเรื่องการแต่งกายให้สุภาพ เหมาะสมกับงานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีลวดลายหรือตราสัญลักษณ์ก็ได้ (แต่หากเป็นเสื้อที่มีตรารัชกาลใหม่จะเหมาะสมมากกว่า)

สวมกางเกงสุภาพขายาว และไม่ใส่กางเกงยีนส์

สำหรับผู้หญิงสามารถสวมใส่กระโปรงได้ ซึ่งเหมาะสมที่สุดคือไม่ควรสั้นเหนือเข่าขึ้นไป

 

การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , การแต่งกายของประชาชน , เสื้อเหลือง , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , ระเบียบการแต่งกาย , เสื้อสีเหลือง , แต่งกายสุภาพ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

นอกจากการแต่งกายในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 แล้ว ทางรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานราชการต่างๆ ได้รณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยใส่เสื้อสีเหลืองต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะพอดีกับช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม โดยทางรัฐบาลจะขอพระบรมราชานุญาตผลิตออกจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาไม่แพง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10

 

การแต่งกายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก , รัชกาลที่ 10 , การแต่งกายของประชาชน , เสื้อเหลือง , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , ระเบียบการแต่งกาย , เสื้อสีเหลือง , แต่งกายสุภาพ , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 , ในหลวงรัชกาลที่ 10

 

เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก phralan.in.th  / posttoday.com   / siamrath.co.th

รูปจาก : phralan.in.th

เรื่องโดย : Lizhu

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีอื่นๆ ได้ที่นี่

ตราสัญลักษณ์ที่ถูกต้องสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up