พระองค์ติ๊ด

ปลื้มปิติ ภาพประทับใจ พระองค์ติ๊ด ทรงร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว

Alternative Textaccount_circle
event
พระองค์ติ๊ด
พระองค์ติ๊ด

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระนามลำลอง พระองค์ติ๊ด  เสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทรงร่วมในพิธีทำขวัญข้าวและประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง นับเป็นที่น่าภาพประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

 

พระองค์ติ๊ด

พิธีทำขวัญข้าว มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวนาไทยมายาวนาน แสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อม และความเคารพที่มีต่อข้าว หรือ พระแม่โพสพ รวมทั้งช่วยสร้างขวัญกำลังใจ และเชื่อว่าจะทำให้ได้ผลผลิตดี

พระองค์ติ๊ด

พระองค์ติ๊ด

 

พระองค์ติ๊ด พระองค์ติ๊ด

พระองค์ติ๊ด

โดยในครั้งนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โอกาสนี้ทรงร่วมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว หอมมะลิ พันธุ์ กข 15 ร่วม กับสมาชิก ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร มีพื้นที่นาสำหรับเพาะปลูกข้าวรวมจำนวน 12 ไร่ เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ จะนำผลผลิตไปใช้ตามพระประสงค์ต่อไป

พระองค์ติ๊ด

 

พระองค์ติ๊ด

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระนามลำลองว่า พระองค์ติ๊ด ประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เป็นพระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับ นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน มีพระกนิษฐภคินี คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระองค์และพระกนิษฐภคินีมีฐานันดรศักดิ์เป็น “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า” ตั้งแต่ประสูติ ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระยศดังกล่าวเทียบเท่าตำแหน่ง “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า”

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2527 ได้มีการพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ตามโบราณราชประเพณี  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อปี พ.ศ. 2530 หลังการหย่าร้างของพระชนกชนนี พระองค์และพระกนิษฐภคินีได้ประทับกับนาวาอากาศเอกวีระยุทธ พระชนก ณ รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณทรงเข้าศึกษาที่สถาบันศิลปะวอชิงตัน (The Art Institute of Washington) จนสำเร็จการศึกษา ต่อมาทรงย้ายไปศึกษาต่อด้านแฟชั่นดีไซน์ในสถาบันศิลปะแคลิฟอร์เนีย (The Art Institute of California) ด้วยสนพระทัยด้านกราฟิกดีไซน์และแอนิเมชั่น และประทับอยู่ลำพังพระองค์ในอพาร์ตเมนต์ใกล้สถาบันดังกล่าว

เวลาต่อมาพระองค์ทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผ่านทางโทรศัพท์ว่า จะทรงกลับประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่าทรงเหงาและรู้สึกไม่ดี ทรงโอนหน่วยกิตจากสถาบันเดิมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานานชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และทรงสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขอบคุณที่มา ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิติยาทร , th.wikipedia.org

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ความวิจิตรที่คนไทยต้องไปชม

10 มหาวิทยาลัย ชื่อพระราชทานที่หลายคนอาจยังไม่รู้ จาก ในหลวงร.9

ทั่วประเทศสดุดี ถวายพระเกียรติ ในหลวงร.9 ครั้งสุดท้าย

 

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up