ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน สิ่งที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงปฏิบัติเสมอ

Alternative Textaccount_circle
event

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นกษัตริย์ที่เรียบง่ายที่สุดในโลก ไม่ทรงโปรดพิธีรีตองหรือสิ่งฟุ่มเฟือย และมักจะทรงทำสิ่งต่างๆ ด้วยพระองค์เอง โดยทรงถือคติ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เป็นที่ตั้ง ด้วยทรงได้รับการหล่อหลอมมาจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ 

 

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน สิ่งที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงปฏิบัติเสมอ

 

  • ทรงเก็บหอมรอมริบด้วยพระองค์เอง เมื่ออยากได้สิ่งของต่างๆ เพราะสมเด็จย่าทรงสอนให้พระองค์รู้จักคุณค่าของเงิน จึงทรงเก็บหอมรอมริบและทรงซื้อของที่อยากได้ด้วยพระองค์เองตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เช่น จักรยาน กล้องถ่ายรูป และแซ็กโซโฟน
  • ทรงต่อเรือด้วยพระองค์เอง เป็นที่ทราบกันดีว่าในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระอัจริยภาพด้านการกีฬา โดยเฉพาะกีฬาเรือใบ แต่เรือใบที่พระองค์ทรงใช้แข่งนั้น ไม่ได้ซื้อหามาด้วยเงิน หากแต่พระองค์ทรงต่อเรือขึ้นมาด้วยพระองค์เอง

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

  • ทรงศึกษางานด้านศิลปะด้วยพระองค์เอง ซึ่งพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ ของพระองค์นั้น พระองค์ทรงศึกษาเองจากหนังสือต่างๆ และลองปฏิบัติจริง ไม่ได้ทรงเข้าศึกษา ณ สถาบันใด ทว่าล้วนมาจากความสนพระราชหฤทัยศึกษาอย่างจริงจังของพระองค์
  • ทรงถ่ายภาพขณะปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระองค์เอง เนื่องจากหากให้ข้าราชบริพารเป็นคนถ่าย อาจจะถ่ายเฉพาะพระองค์ที่กำลังปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่ แต่ภาพถ่ายที่พระองค์ทรงถ่ายภาพเองนั้น เป็นภาพถ่ายภูมิประเทศ บันทึกเรื่องราว การคมนาคม การชลประทาน ซึ่งล้วนแล้วแต่นำพาประโยชน์มาให้ประเทศได้ทั้งสิ้น พระองค์เคยตรัสว่า “เวลาคนอื่นเขาถ่ายภาพให้ เขาก็จะถ่ายแต่ว่า พระมหากษัตริย์ไปทำอะไรที่ไหน สิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่าย ฉันจึงต้องถ่ายเอง”

  • ทรงวาดแผนที่ภูมิประเทศด้วยพระองค์เอง ทั้งทีสามารถสั่งพิมพ์หรือให้ข้าราชบริพารวาดก็ได้ แต่แผนที่ส่วนพระองค์นั้น ทำให้พระองค์เข้าใจสภาพภูมิประเทศอย่างละเอียด และทรงสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของราษฎรได้อย่างตรงจุด
  • ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง ครั้งยังทรงมีพระกำลัง เพราะไม่ทรงโปรดให้มีการปิดถนนเป็นเวลานานในเส้นทางที่พระองค์จะต้องเสด็จพระราชดำเนินผ่าน เนื่องจากประชาชนอาจจะเดือดร้อน จึงโปรดการขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองมากกว่า อีกทั้งยังไม่โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์แยกกันนั่งรถยนต์พระที่นั่งพระองค์ละคัน เพราะทรงเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง และจะเป็นขบวนเสด็จขบวนยาว จึงทรงมีรับสั่งให้ไปด้วยกัน

  • ทรงสอนงานและอธิบายโครงการต่างๆ ด้วยพระองค์เอง เช่น เมื่อมีพระราชอาคันตุกะมาเยี่ยมชมโครงการฯ สวนจิตรลดา พระองค์ก็จะเสด็จฯ ลงมาอธิบายด้วยพระองค์เอง หรือแม้แต่ทรงอธิบายรายละเอียดของพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพระองค์เอง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ

 

ข้อมูลและภาพบางส่วนจาก lifestyle.campus-star.com , www.chaoprayanews.com   
ภาพจาก welovethaiking.com , www.prachachat.net
TEXT : Ploychompoo

 

เรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ

ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับคุณูปการที่พระองค์ทรงมีต่อ วัฒนธรรมแขนงต่างๆ

คำสอนของสมเด็จย่า ที่พระราชทานแก่ในหลวง รัชกาลที่ ๙

หมอก้อง หมอทหารในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ให้สัมภาษณ์สุดซึ้ง

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up