คำสอนของสมเด็จย่า ที่พระราชทานแก่ในหลวง รัชกาลที่ ๙

Alternative Textaccount_circle
event

เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ทรงอภิบาลพระโอรสและพระธิดาเพียงลำพังในต่างแดนเป็นอย่างดียิ่ง โดยทรงโปรดให้พระโอรสและพระธิดาเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสามัญชน ทั้งยังทรงพระราชทานคำสอนดีๆ มากมาย ซึ่ง คำสอนของสมเด็จย่า นี้ ประชาชนอย่างเราก็สามารถนำมาปรับใช้ได้

 

คำสอนของสมเด็จย่า

 

  • พัฒนาทักษะจากสิ่งรอบตัว เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ สมเด็จย่าทรงอนุญาตให้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ , ในหลวง รัชกาลที่ ๘ และในหลวง รัชกาลที่ ๙ เล่นกลางแจ้ง ขุดคลอง ทดลองจุดไฟ โดยพระองค์ทรงสอนวิธีการเล่นต่างๆ ให้ไม่เป็นอันตราย ซึ่งการเล่นสมัยยังทรงพระเยาว์นั้น ทำให้ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทรงเข้าใจเรื่องระบบชลประทาน และเข้าใจธรรมชาติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  • ใช้เหตุผล เมื่อลูกๆ ทำผิด พระองค์จะทรงพูดคุยด้วยเหตุผลก่อน และจะทรงอธิบายสิ่งที่ควร ไม่ควร ดี ไม่ดี หากยังกระทำซ้ำจึงจะทรงตี และจะมีการให้ประเมินความผิดว่าควรตีกี่ตี และสามารถต่อรองกันได้
  • สอนให้ทำอะไรด้วยตนเอง สมัยที่ทั้ง 4 พระองค์ยังประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สมเด็จย่าทรงทำอะไรด้วยตัวเองทั้งหมดเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกๆ เช่น ทรงเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ทรงจ่ายตลาดด้วยพระองค์เอง ไม่ทรงพึ่งพาผู้อื่นมากมาย จึงเป็นแบบอย่างให้ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงทำอะไรด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ

คำสอนของสมเด็จย่า

  • ประหยัดอดออม สมเด็จย่าทรงสอนให้รู้จักค่าของเงิน หากอยากได้อะไรต้องอดออมและซื้อด้วยเงินของตัวเอง นอกจากจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา จึงจะทรงซื้อให้
  • ไม่ให้เป็นหนี้ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงตรัสเล่าว่า ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงอยากได้ของเล่น แต่ไม่ได้เอาเงินไป จึงทรงหยิบยืมผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพระญาติ เมื่อเสด็จกลับบ้าน สมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรเห็นของก็ตรัสถามว่าใช้เงินอะไรซื้อ เมื่อทรงทราบว่าเป็นเงินยืม ก็ทรงดุใหญ่ ตรัสว่า“ถ้าไม่มีเงินอย่าไปซื้อของ..เป็นหนี้ใครไม่สมควร ท่านก็ถือว่าเป็นระเบียบสำคัญ ไปเป็นหนี้เป็นสินนั้นไม่ดี แม้จะเล็กน้อยมันก็พอกเข้าไป” ในหลวงจึงทรงจำใส่พระทัยตั้งแต่นั้นมาว่าสมเด็จย่าทรงสอนไม่ให้เป็นหนี้

  • ชมเมื่อประพฤติดี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตรัสในตอนหนึ่งของหนังสือ เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์ ว่า “แม่ไม่เคยชมเราว่าฉลาดหรืองาม จะชมก็เมื่อประพฤติตนดี ทำอะไรที่น่าสรรเสริญ เราจึงไม่เหลิง…ด้วยการพูดกันให้เข้าใจนี้ ทำให้เราเป็นผู้ที่นับถือความจริง มีสัจจะ ไม่หลอกใครและไม่หลอกตัวเอง”
  • ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เคยพระราชทานสัมภาษณ์ว่า ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ สมเด็จย่าก็ทรงเน้นเรื่องการทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ ต้องทำงานให้เมืองไทย ทรงเคยมี “กระป๋องคนจน” ที่หากทำกิจกรรมใดแล้วมีรายได้ ต้องแบ่งรายได้ 10 เปอร์เซ็นต์หยอดลงกระป๋อง และทุกสิ้นเดือนจะประชุมว่าจะนำเงินเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรต่อไป เช่น มอบให้เด็กกำพร้า บริจาคโรงเรียนสอนคนตาบอด เป็นต้น

ข้อมูลจาก หนังสือเจ้านายเล็กๆ – ยุวกษัตริย์  และ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะข้าราชการตุลาการและคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2538
ภาพจาก เฟซบุ๊ค สมเด็จย่า
TEXT : Ploychompoo

 

เรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ

เรื่องเล่าจากสมเด็จพระพี่นางฯ ถึง เจ้านายเล็กๆ ครั้งทรงพระเยาว์

สัตว์ทรงเลี้ยง ของในหลวง รัชกาลที่ ๙

19 เรื่องราวและหลากหลายภาพประทับใจของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up