ภูมิใจได้รับใช้ชาติ เปิดทำเนียบดาราที่พ่วง ตำแหน่งตำรวจ-ทหาร ในชีวิตจริง

Alternative Textaccount_circle
event

การรับใช้ชาติเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ ดาราหลายคนจึงเต็มใจสมัครเข้าเกณฑ์ทหารเอง นอกจากนี้ ยังมีดาราอีกหลายคนที่มี ตำแหน่งตำรวจ-ทหาร ในชีวิตจริงอีกด้วย แม้การทำงานในวงการจะแบ่งเวลายากแต่พวกเขาก็สามารถทำได้ ด้วยใจที่อยากรับใช้ชาติเป็นสำคัญ

 

ดาราที่พ่วง ตำแหน่งตำรวจ-ทหาร

มัดหมี่-ร้อยโทหญิงพิมดาว พานิชสมัย เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 และปัจจุบันเธอรับราชการเป็นทหารอยู่สังกัดกรมดุริยางค์ทหารบก

ตำแหน่งตำรวจ-ทหาร

มิค-ร้อยเอกบรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และปริญญาโท จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเห็นรับบทตำรวจ-ทหารในละครบ่อยๆ ชีวิตจริงเขาก็รับราชการทหารอยู่ในสังกัดกรมราชองครักษ์ด้วยเช่นกันนะ

ตำแหน่งตำรวจ-ทหาร

หมอก้อง-ร้อยเอกนายแพทย์สรวิชญ์ สุบุญ จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามหาวิทยาลัยมหิดล โดยเขาเป็นแพทย์ทหารทั่วไป อยู่ในสังกัดกองตรวจโรค หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ปัจจุบันย้ายมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เทน-พันตำรวจโทจตุรวิทย์ คชน่วม จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 53 (นรต.53) และปริญญาโทจาก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นรับบทตำรวจในละครได้สมจริงสุดๆ เพราะแท้จริงแล้วเขาเป็นถึงผู้กำกับ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ คำสั่งที่ 251/2560 และก่อนหน้านั้นยังสังกัดในกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ด้วย

ผู้พันเบิร์ด-พันโทวันชนะ สวัสดี จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 34 และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ ) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) รุ่นที่ 45 ถึงจะมีชื่อเสียงจากการแสดงภาพยนตร์ แต่ผู้พันเบิร์ดก็รับราชการทหารมาโดยตลอด โดยปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ร้อยตำรวจเอกสงกรานต์ เตชะณรงค์ จบการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เคยรับราชการทหาร ต่อมาได้โอนมารับราชการเป็นตำรวจและได้รับพระราชทานยศร้อยตำรวจโท จากนั้นจึงได้เข้ามารับตำแหน่งโฆษกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ปัจจุบันรับราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปราม

 

ภาพจาก www.banmuang.co.th , www.brighttv.co.th / Instagram : @mickbaromvudh , @kong_sarawit , @colonelbird , @songkarn_tae
TEXT : Ploychompoo

 

เรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ

อนุโมทนาบุญ คนดังที่บวช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในช่วงนี้

คนดังสายบุญ ร่วมบุญครั้งใหญ่ ทอดกฐินประจำปี

ครอบครัวคนดัง ปลูกฝัง ความพอเพียง พาลูกๆ ลงแปลงนาปลูกข้าว เรียนรู้วิถีเกษตรกรรม

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up