คู่พระบารมีที่ยิ่งใหญ่ : เคียงข้างราษฎร

นอกจากความรักของทั้งสองพระองค์ที่เราได้ประจักษ์แล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก็ทรงเป็นพระคู่ทุกข์คู่ยากที่รักและอยู่ เคียงข้างราษฎร สมกับพระบรมฉายานามพ่อและแม่ของแผ่นดิน อย่างแท้จริง

คู่พระบารมีที่ยิ่งใหญ่ : เคียงข้างราษฎร

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักว่าราษฎรโดยส่วนใหญ่ของพระองค์อาศัยอยู่ในชนบท ประสบปัญหานานัปการ ทั้งขาดแคลนที่ทำกิน ภัยพิบัติธรรมชาติ มีปัญหาด้านการศึกษาและสาธารณสุข จึงทรงอุทิศเวลาถึงปีละ 7 เดือนเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมตามพระตำหนักต่างๆ เช่น พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวักนราธิวาส พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร รวมถึงไปประทับในที่ประทับชั่วคราวที่ไม่ค่อยสะดวกสบายเพือเยี่ยมเยือนราษฎร โดยส่วนใหญ่ทรงเลือกช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับงานพระราชพิธี รัฐพิธีสำคัญ และงานที่รับรองพระราชอาคันตุกะ การเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรหลายครั้งเป็นเหมือนเครื่องทดสอบความรักระหว่างสองพระองค์ เนื่องด้วยแต่ละแห่งที่เสด็จฯ นั้นล้วนเป็นสถานที่กันดาร แม้หลายครั้งจะทรงพระประชวรก็มิได้พัก

ครั้งหนึ่งเสด็จฯ ไปเยี่ยมประชาชนที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อถึงตอนกลางคืน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวรบิด แพทย์ประจำพระองค์ถวายคำแนะนำว่าควรทรงพัก แต่เป็นที่ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงถือว่าเรื่องส่วนพระองค์มาทีหลัง ทรงปลอบว่าขอให้ทรงอดทนถ้าพอจะทรงทนได้ เพื่อจะได้ไม่ผิดเวลาในหมายกำหนดการซึ่งจะทำให้ราษฎรผิดหวัง ในที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ทรงปฏิบัติตามทั้งที่ยังทรงเพลียและทรงพระประชวร

เคียงข้างราษฎร

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตรัสว่า เมื่อครั้งเสด็จฯ ไปเยี่ยมประชาชนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคนไข้คนหนึ่งที่มารอรับเสด็จ “มีคนไม่มีจมูกเลย มีน้ำหนองไหลออกมา ไม่มีเบ้าตา หน้าเละ คิดว่าคงเป็นโรคเรื้อน เขาวิ่งมาหา มากราบ พอเห็นก็ตกใจเหมือนกัน องครักษ์ที่อยู่ข้างๆ ก็สะดุ้ง แต่ฉันนึกในใจว่า เรานี่เขาถือเป็นพ่อแม่ จะให้เขาเห็นว่าสะดุ้งหรือให้เห็นว่าเรากลัวเขาไม่ได้ เพราะถ้าเขาเห็น เขาจะต้องเสียใจมาก ถามเขาว่ามีทุกข์อะไร เขาเล่าว่า เขาเป็นอย่างนี้ สามีเลยทิ้ง อยู่กับแม่แก่และลูก ไม่มีเปลือกตา น้ำตาไหลออกมา มันอักเสบมาก เพราะไม่มีเบ้าตา จมูกไม่มี พอเห็นความรู้สึกแรกกลัว ใจหายวาบ ก็หวังว่าไม่ได้แสดงออกมา พระเจ้าอยู่หัวสอนว่า คนเรานี่จะเป็นอะไรมันก็เป็น รับสั่งว่าโรคเรื้อนติดยาดจะตาย ไม่ติดง่ายหรอก ทูลว่า ก็รู้ว่าไม่ติดง่าย แต่อดสะดุ้งไม่ได้ นี่หลายปีแล้ว คนที่เป็นทีบี (วัณโรค) ก็เยอะ โดยมากเขามีความทุกข์อะไรก็ให้คนอุ้มมาหา อย่างคนพิการที่ใส่รถลากน้ำแข็งมา ถือว่ารักษากับพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องเสียตังค์” (ทรงพระสรวล)

หลายครั้งแม้จะทรงทราบว่าเส้นทางที่เสด็จฯ จะอันตราย แต่ทั้งสองพระองค์ก็ทรงมุ่งมั่นที่จะเสด็จฯ ไป เช่นปี 2510 มีสถานการณ์ความไม่สงบที่ภาคเหนือ ชาวเขาบางเผ่าได้รับการยุยงและสนับสนุนจากคอมมิวนิสต์ไทยและคอมมิวนิสต์ต่างด้าวโจมตีที่ตั้งของตำรวจตระเวณชายแดน ที่บ้านห้วยโก๋น อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตไป 3 นาย

เคียงข้างราษฎร

 

วันที่ 22 ธันวาคม หลังเหตุการณ์ประมาณ 20 วัน ทั้งสองพระองค์เสด็จฯ โดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปยังกองอำนวยการปราบปราม ตำบลเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เสด็จฯ เยี่ยมตำรวจ ทหาร และพลเรือน ขณะที่ทรงเยี่ยม เจ้าหน้าที่ได้เข้ามากราบบังคมทูลว่า มีทหาร 4 นายได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ตกค้างอยู่บนยอดเขาลูกหนึ่ง ยังมิได้นำตัวออกมารักษาพยาบาลเนื่องจากขาดยานพาหนะ เมื่อทรงทราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จไปรับทั้งๆ ที่กำลังจะเสวยพระกระยาหารกลางวัน และทรงพระดำเนินเข้าไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทันทีที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอด

ความรัก ความทุ่มเทต่อแผ่นดินของทั้งสองพระองค์ที่เล่ามานี้เป้นเพียงส่วนหนึ่งของความรักที่ทรงมีอย่างมหาศาล ไม่เพียงแค่ทรงรัก ภักดี และปรารถนาดีต่อกัน ไม่เพียงแค่ทรงรักพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์ หากแต่ยังพระราชทานความรักให้แก่อาณาประชาราษฎร์เสมอมา

กระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ประหนึ่งคำสอนของพ่อแม่ที่มอบให้ลูก ยามประชาชนประสบภัยและความยากลำบากก็พระราชทานความช่วยเหลือ ตรัสถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ฝากให้เหล่าข้าราชบริพารให้ความช่วยเหลืออย่างสุดกำลัง แม้เวลานั้นจะทรงประชวร ก็หาได้ทรงกังวลถึงพระองค์เองไม่

เคียงข้างราษฎร

 

ตัดทอนเนื้อหาบางส่วนจาก นิตยสารสุดสัปดาห์ Vol.29 No.696 ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2555

ภาพจาก Pinterest : Apple Ple , 1281iloveu , Gade Parnpracha

อนึ่ง ในเดือนตุลาคมนี้ พสกนิกรทั่วหล้า ต่างน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีมงานขออนุญาตเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านให้ดีที่สุด จึงกราบขอบพระคุณเจ้าของภาพมา ณ โอกาสนี้

 

รวมเรื่องราวความรักของทั้งสองพระองค์

คู่พระบารมีที่ยิ่งใหญ่ : ต้นกำเนิดความรัก ของทั้งสองพระองค์

คู่พระบารมีที่ยิ่งใหญ่ : อุบัติเหตุ (รัก)

คู่พระบารมีที่ยิ่งใหญ่ : วันแห่งความปลื้มปีติ

อัพเดทข่าวเม้าท์ไทยเทศทุกวงการ & คลิปฮา ดารามาเต็ม ...คลิกติดตามที่
keyboard_arrow_up