รวมภาพ ในหลวง ร.9 ครั้งทรงผนวช

Alternative Textaccount_circle
event

         ประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งทรงผนวช ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ จากแหล่งต่างๆ

_0044 _paragraph_8_179 0895 58-1 21668_thaihealth_abefgjov1346 1354276813 1434757085-0045-o 20090328223132_phum11 20150118095344_king_monk images nis01226 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9e %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9e %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9e %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9e %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9e %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9e %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9e %e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b8-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9e

 

 

ภาพจาก : Nai Kornrutchata,ท่าพระจันทร์,thaprajan.blogspot.com,noom11.com,tnews panyayan ,PaLungJit.org

สุดสัปดาห์

keyboard_arrow_up